مهندس علیرضا حسین زاده

 • 10 - 20 هفته
 • 102 دوره
 • 502 شرکت کننده

تست

4.7 3572 نظر ثبت شده

دوره های مدرس

 • مقدمه جلسه اول
 • قالب بندی دیوار بتنی بصورت یکطرفه.
 • ضایعات مصالح برای کیست؟
 • حل اختلاف نحوه استعلام ضوابط از سازمان برنامه بودجه
 • مقدمه : طرح ادعا
 • مقدمه : ضریب بالاسری ردیف های ستاره دار صرفا خرید تجهیزات چیست؟
 • طبقه بندی معاملات کوچک
 • طبقه بندی معاملات متوسط
 • طبقه بندی معاملات بزرگ
 • مناقصه یک مرحله ای و ارزیابی فنی بازرگانی
 • مناقصه دو مرحله ای و طرح سوال
 • جدول شماره 5 تجزیه بهای اقلام کار
 • مقدمه : ضریب بالاسری ردیف های ستاره دار صرفا خرید تجهیزات چیست؟؟

مقالات مدرس

 • تاریخچه فهرست¬بهای واحد پایه رشته ابنیه

کتاب های مدرس

 • تاریخچه فهرست¬بهای واحد پایه رشته ابنیه