شرح تفصیلی فهرست بها واحد پایه رشته ابنیه  (جلد دوم _بخش اول)
تخفیف : 0%

شرح تفصیلی فهرست بها واحد پایه رشته ابنیه  (جلد دوم _بخش اول)

  • نویسنده : مهندس حسین زاده
  • شابک : ریال :ج.۴-۰۲۹-۲۳۰-۶۰

220,000 تومان

ناشر پیک فرهنگ
سال انتشار 1399
تعداد صفحه 522
نوع جلد سخت

به اهتمام : علی پور نژادیان - در این کتاب به تحلیل و بررسی مفاد فهرست بهای رشته ابنیه سال ۱۳۹۹ شامل دستور العمل کاربرد، کلیات، فصول ۱ تا ۱۴ فهرست بها شامل بررسی تفصیلی مقدم فصول، شرح ردیف ها، مصالح، ابزار و ماشین‌آلات، استانداردهای مصالح و اجرا و روش‌های اجرایی و... پرداخته شده است.

به اهتمام : علی پور نژادیان 

در این کتاب به تحلیل و بررسی مفاد فهرست بهای رشته ابنیه سال ۱۳۹۹ شامل دستور العمل کاربرد، کلیات، فصول ۱ تا ۱۴ فهرست بها شامل بررسی تفصیلی مقدم فصول، شرح ردیف ها، مصالح، ابزار و ماشین‌آلات، استانداردهای مصالح و اجرا و روش‌های اجرایی و... پرداخته شده است.

نویسنده مهندس حسین زاده
ناشر پیک فرهنگ
سال انتشار 1399
تعداد صفحه 522
شابک ریال :ج.۴-۰۲۹-۲۳۰-۶۰
نوع جلد سخت