گروه فنی، مهندسی، قراردادی و حقوقی امورپیمان‌

4311 043 0912

logo

مجموعه کامل قوانین، مصوبات و بخشنامه‌های کاربردی پیمانکاری

ناشر
امید انقلاب
گردآوری و تدوین
علیرضا حسین زاده
تعداد صفحات
۵۰۰
تاریخ چاپ
۱۳۹۳
زبان کتاب
فارسی
قیمت فروش
۶۰/۰۰۰ تومان       ۴۸/۰۰۰ تومان
هزینه ارسال پستی
۲۰/۰۰۰ تومان
  • بخشنامه‌های تعدیل احاد بهای پیمان‌ها
  • بخشنامه‌های تفاوت بهای (مابه‌التفاوت) مصالح
  • بخشنامه‌های نحوه محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در انجام تعهدات مالی کارفرما
  • آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی و بخشنامه‌های مربوطه
  • قانون برگزاری مناقصات و بخشنامه‌های مربوطه
  • بخشنامه‌‌های نحوه ارائه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران
  • بخشنامه‌های انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع و …
مجموعه کامل قوانین، مصوبات و بخشنامه‌های کاربردی پیمانکاری