گروه فنی، مهندسی، قراردادی و حقوقی امورپیمان‌

4311 043 0912

logo

نشریات سازمان برنامه و بودجه کشور

ردیفموضوعشمارهتاریخلینک
۱زلزله خیزی ایران از سال ۱۹۰۰ تا سال ۱۹۶۹۱۱۳۵۰مشاهده
۲
زلزله ماناگوا۲۱۹۷۲مشاهده
۳بررسی های فنی۳۱۳۵۰مشاهده
۴طرح و محاسبه و اجرای رویه های بتنی در فرودگاه ها۴۱۳۵۰مشاهده
۵ازمایش لوله های تحت فشار(سیمان و پنبه نسوز)در کارگاه های لوله کشی۵۱۳۵۰مشاهده
۶دستورالعمل طرح و محاسبه و اجرای رویه های بتنی در فرودگاه ها۶۱۳۵۰مشاهده
۷دفترچه تیپ شرح قیمت های واحد عملیات راه های فرعی۷۱۳۵۱مشاهده
۸دفترچه تیپ شرح قیمت های واحد عملیات راه های اصلی۸۱۳۵۴مشاهده
۹مطالعه و بررسی در تعیین ضوابط مربوط به طرح مدارس ابتدایی۹۱۳۵۱مشاهده
۱۰بررسی فنی مقدماتی زلزله ۲۱ فروردین ماه۱۳۵۱منطقه قیروکازین استان فارس۱۰۱۳۵۱مشاهده
۱۱زلزله ۱۷ ابان ماه ۱۳۵۰بندرعباس۱۳۱۳۵۲مشاهده
۱۲تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی-بخش کارهای آجری۱۴۱۳۵۲مشاهده
۱۳بخش تعیین هزینه ساعتی ماشین های راهسازی۱۵۱۳۵۲مشاهده
۱۴شرح قیمتهای واحد تیپ برای کارهای ساختمانی۱۶۱۳۵۲مشاهده
۱۵برنامه ریزی فیزیکی بیمارستان های عمومی از ۱۵۰ تا ۷۲۰ تخت۱۷۱۳۵۲مشاهده
۱۶مشخصات فنی عمومی لوله ها و اتصالات پی وی سی برای مصارف ابرسانی۱۸۱۳۵۲مشاهده
۱۷روش نصب و کارگذاری لوله های پی وی سی برای مصارف ابرسانی۱۹۱۳۵۲مشاهده
۱۸جوشکاری در ساختمان های فولادی۲۰۱۳۷۶مشاهده
۱۹تجهیز و سامان دادن کارگاه جوشکاری۲۱۱۳۶۳مشاهده
۲۰جوش پذیری فولادهای ساختمانی۲۲۱۳۵۲مشاهده
۲۱طرح و اجرای جوش در ساختمان های فلزی۲۳۱۳۵۲مشاهده
۲۲ایمنی در جوشکاری۲۴۱۳۶۳مشاهده
۲۳زلزله۲۳دسامبر ۱۹۷۲ماناگوا۲۵۱۳۵۲مشاهده
۲۴جوشکاری در درجات حرارت پایین۲۶۱۳۶۵مشاهده
۲۵مشخصات فنی و عمومی لوله کشی اب سرد و گرم و فاضلاب ساختمان۲۷۱۳۵۲مشاهده
۲۶بررسی نحوه توزیع منطقی تختهای بیمارستانی در کشور۲۹۱۳۵۳مشاهده
۲۷تجزیه و تحلیل هزینه کاهای ساختمانی و راهسازی-بخش اندودها،قرنیزها و بند کشی۳۱۱۳۵۳مشاهده
۲۸شرح قیمت های واحد تیپ برای کارهای لوله کشی اب و فاضلاب ساختمان۳۲۱۳۵۳مشاهده
۲۹مشخصات فنی عمومی اسکلت فولادی ساختمان۳۴۱۳۵۳مشاهده
۳۰مشخصات فنی عمومی کارهای بنایی۳۶۱۳۵۳مشاهده
۳۱استانداردهای نقشه کشی۳۷۱۳۵۳مشاهده
۳۲مشخصات فنی عمومی اندودکاری۳۸۱۳۵۳مشاهده
۳۳شرح قیمت های واحد تیپ برای کارهای تاسیسات حرارتی و تهویه مطبوع۳۹۱۳۵۳مشاهده
۳۴مشخصات فنی عمومی در و پنجره۴۰۱۳۵۳مشاهده
۳۵مشخصات فنی عمومی شیشه کاری در ساختمان۴۱۱۳۵۳مشاهده
۳۶مشخصات فنی عمومی کاشی کاری و کف پوش در ساختمان۴۲۱۳۵۳مشاهده
۳۷تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی-بخش کاشی کاری،سرامیک کاری،فرش کف و عایق کاری۴۳۱۳۵۳مشاهده
۳۸استاندارد پیشنهادی لوله های سخت پی وی سی در لوله کشی اب اشامیدنی۴۴۱۳۵۴مشاهده
۳۹استاندارد پیشنهادی لوله های سخت پی وی سی در مصارف صنعتی۴۵۱۳۵۴مشاهده
۴۰زلزله ۱۶ اسفندماه ۱۳۵۳ سرخون بندرعباس۴۶۱۳۵۴مشاهده
۴۱استاندارد پیشنهادی اتصال های لوله های تحت فشار پی وی سی۴۷۱۳۵۴مشاهده
۴۲مشخصات فنی عمومی راه های فرعی درجه یک و دو۴۸۱۳۵۴مشاهده
۴۳بحثی پیرامون فضا در ساختمان های اداری۴۹۱۳۵۴مشاهده
۴۴گزارش شماره ۱ مربوط به نمودارهای شتاب نگار در ایران۵۰۱۳۵۴مشاهده
۴۵مشخصات فنی عمومی کارهای نصب ورقهای پوششی کف۵۱۱۳۵۴مشاهده
۴۶شرح قیمت های واحد تیپ برای کارهای تایسات برق۵۲۱۳۵۴مشاهده
۴۷زلزله های سال ۱۹۷۰ کشور ایران۵۳۱۳۵۴مشاهده
۴۸راهنمای طرح و اجرای عملیات نصب لوله های سخت پی وی سی در لوله کشی اب سرد۵۴۱۳۵۴مشاهده
۴۹مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی-تجدید نظر دوم۵۵۱۳۸۳مشاهده
۵۰راهنمای طرح و اجرای عملیات نصب لوله های سخت پی وی سی۵۶۱۳۵۴مشاهده
۵۱شرایط لازم برای طرح و محاسبه ساختمان های بتن آرمه۵۷۱۳۵۴مشاهده
۵۲نمودار شتاب نگاشت ها۵۸۱۳۵۴مشاهده
۵۳شرح قیمتهای واحد تیپ برای خطوط انتقال آب۵۹۱۳۵۴مشاهده
۵۴شرح قیمتهای واحد تیپ برای شبکه توزیع آب۶۰۱۳۵۴مشاهده
۵۵طرح و محاسبه قابهای شیبدار و قوسی فلزی۶۱۱۳۵۴مشاهده
۵۶بررسی مسائل عمومی سکونت و شناخت کمبودهای کمی و کیفی۶۲۱۳۵۴مشاهده
۵۷زلزله های سال ۱۹۶۹ کشور ایران۶۳۱۳۵۴مشاهده
۵۸مشخصات فنی عمومی درزهای انبساط۶۴۱۳۵۴مشاهده
۵۹نقاشی ساختمان ها(آئین کاربرد)۶۵۱۳۵۴مشاهده
۶۰تحلیلی بر دگرگونی های سکونت در شهرها۶۶۱۳۵۴مشاهده
۶۱راهنمایی برای اجرای ساختمان بنای اداری۶۷۱۳۶۵مشاهده
۶۲ضوابط تجزیه و تحلیل قیمت ها واحد اقلام مربوط به خطوط انتقال آب۶۸۱۳۵۴مشاهده
۶۳زلزله های سال ۱۹۶۸ کشور ایران۶۹۱۳۵۴مشاهده
۶۴مجموعه مقالات سمینار سنتو پیشرفت های اخیر در کاهش خطرات زلزله۷۰۱۳۵۴مشاهده
۶۵محافظت ابنیه فنی آهنی و فولادی در برابر خورندگی۷۱۱۳۵۴مشاهده
۶۶راهنمایی برای تجزیه قیمت های واحد کارهای تاسیساتی۷۲۱۳۵۴مشاهده
۶۷ضوابطی برای طرح و اجرای ساختمان های فولادی۷۴۱۳۶۲مشاهده
۶۸زلزله ۴ مارس ۱۹۷۷کشور رومانی۷۷۱۳۵۴مشاهده
۶۹راهنمای طرح ساختمانهای فولادی۷۸۱۳۶۲مشاهده
۷۰راهنمای ایجاد بناهای کوچک در مناطق لرزه خیز۸۰۱۳۶۰مشاهده
۷۱سیستم گازهای طبی در بیمارستان ها-محاسبات و اجرا۸۱۱۳۶۱مشاهده
۷۲راخنمای اجرای سقف های تیرچه و بلوک۸۲۱۳۸۴مشاهده
۷۳مجموعه نقشه های تیپ اجرایی آبروها تادهانه هشت متر۸۳۱۳۶۵مشاهده
۷۴طراحی مسکن برای اشخاص دارای معلولیت(با صندلی چرخدار)۸۴۱۳۶۳مشاهده
۷۵معیارهای طرح هندسی راه های اصلی و فرعی۸۵۱۳۶۵مشاهده
۷۶معیارهای طرح هندسی راه های روستایی۸۶۱۳۶۴مشاهده
۷۷چکیده ای از معیارهای طرح هندسی راه ها و تقاطع ها۸۸۱۳۶۴مشاهده
۷۸مشخصات فنی تاسیسات برق بیمارستان۸۹۱۳۸۸مشاهده
۷۹الفبای کالبدی خانه سنتی۹۱۱۳۶۲مشاهده
۸۰جزئیات معماری ساختمان های آجری۹۲۱۳۶۳مشاهده
۸۱گزارش فنی ساختمان مرکز بهداشت قم۹۳۱۳۶۳مشاهده
۸۲تیرچه های پیش ساخته خرپایی،مشخصات فنی،روش طرح و محاسبه به انضمام جدول های محاسبه تیرچه ها۹۴۱۳۸۴مشاهده
۸۳جداول طراحی ساختمانهای بتن فولادی به روش حالت حدی ۹۶۱۳۶۵مشاهده
۸۴ضوابط طراحی فضاهای آموزشگاه های فنی و حرفه ای -جلد اول: کارگاه های مربوط به رشته ساختمان۹۷۱۳۶۵مشاهده
۸۵ضریب ها و جدول های تبدیل واحد ها و مقیاس ها۹۸۱۳۶۵مشاهده
۸۶وسایل کنترل ترافیک ۹۹۱۳۷۰مشاهده
۸۷بلوک بتنی و کاربرد آن در دیوار۱۰۰۱۳۷۲مشاهده
۸۸مشخصات فنی عمومی راه -تجدید نظر دوم۱۰۱۱۳۹۲مشاهده
۸۹مجموعه نقشه های تیپ پل های پیش ساخته پیش تنیده درجا تا دهانه بیست متر۱۰۲۱۳۶۶مشاهده
۹۰ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی-منابع آب و خاک و نحوه بهره برداری در گذشته و حال۱۰۳۱۳۷۳مشاهده
۹۱ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی-هیدرولیک کانال ها۱۰۴۱۳۶۷مشاهده
۹۲ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی-هیدرولیک لوله ها و مجاری۱۰۵۱۳۷۳مشاهده
۹۳ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی-اندازه گیری های جریان۱۰۶۱۳۷۳مشاهده
۹۴ضوابط طراحی و نقشه همسان سازه های کانال های آبیاری و زهکشی-جلد اول۱۰۷-۱۱۳۹۵مشاهده
۹۵ضوابط طراحی و نقشه همسان سازه های کانال های آبیاری و زهکشی-جلد دوم۱۰۷-۲۱۳۹۵مشاهده
۹۶مشخصات فنی عمومی سامانه های آبیاری و زهکشی۱۰۸۱۳۹۲مشاهده
۹۷ضوابط و معیارهای شبکه های آبیاری و زهکشی-خدمات فنی دوران بهره برداری و نگهداری۱۰۹۱۳۷۳مشاهده
۹۸مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی ساختمان-جلد اول:تاسیسات برقی فشار ضعیف و فشار متوسط۱۱۰-۱۱۳۸۹مشاهده
۹۹مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی ساختمان-جلد اول:تاسیسات برقی جریان ضعیف۱۱۰-۲۱۳۹۰مشاهده
۱۰۰محافظت ساختمان در برابر حریق۱۱۱۱۳۶۷مشاهده
۱۰۱دستورالعمل اجرایی محافظت ساختمانها در برابرآتش سوزی۱۱۲۱۳۷۱مشاهده
۱۰۲کتابنامه بندر۱۱۴۱۳۶۸مشاهده
۱۰۳مشخصات فنی عمومی ساختمانهای گوسفند داری۱۱۵۱۳۷۰مشاهده
۱۰۴استاندارد کیفیت آب آشامیدنی۱۱۶-۳۱۳۷۱مشاهده
۱۰۵ضوابط طراحی سامانه های انتقال و توزیع آب شهری و روستایی۱۱۷-۳۱۳۹۲مشاهده
۱۰۶مبانی و ضوابط طراحی شبکه های فاضلاب و آب های سطحی۱۱۸۱۳۹۵مشاهده
۱۰۷دستورالعمل های همسان نقشه برداری-جلد اول:ژئودزی و ترازیابی۱۱۹-۱۱۳۸۶مشاهده
۱۰۸دستورالعمل های همسان نقشه برداری-جلد دوم:نقشه برداری هوایی(کلیات)۱۱۹-۲۱۳۸۶مشاهده
۱۰۹دستورالعمل های همسان نقشه برداری-جلد سوم:سیستم اطلاعات مکانی(کلیات)۱۱۹-۳۱۳۸۶مشاهده
۱۱۰دستورالعمل های همسان نقشه برداری-جلد چهارم:کارتوگرافی(کلیات)۱۱۹-۴۱۳۸۶مشاهده
۱۱۱دستورالعمل های همسان نقشه برداری-جلد پنجم:میکروژئودزی۱۱۹-۵۱۳۸۶مشاهده
۱۱۲دستورالعمل های همسان نقشه برداری-جلد ششم:داده های شبکه ای و تصویری۱۱۹-۶۱۳۸۶مشاهده
۱۱۳دستورالعمل های همسان نقشه برداری-جلد هفتم:آبنگاری۱۱۹-۷۱۳۸۷مشاهده
۱۱۴دستورالعمل های همسان نقشه برداری-جلد هشتم:گرید ملی ایران۱۱۹-۸۱۳۹۹مشاهده
۱۱۵مجموعه نقشه های تیپ اجرایی ساختمان های گوسفند داری۱۲۲۱۳۷۱مشاهده
۱۱۶ضوابط و معیارهای طرح و محاسبه مخازن آب زمینی(تجدید نظر اول)۱۲۳۱۳۹۵مشاهده
۱۱۷مشخصات فنی عمومی مخازن آب زمینی۱۲۴۱۳۷۲مشاهده
۱۱۸راهنمای آیین نامه بتن ایران(آبا)۱۲۶۱۳۸۱مشاهده
۱۱۹مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان(جلد اول)۱۲۸-۱۱۳۸۸مشاهده
۱۲۰مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی(جلد دوم) ۱۲۸-۲۱۳۸۸مشاهده
۱۲۱مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان ها (جلد سوم)کانال کشی ۱۲۸-۳۱۳۸۲مشاهده
۱۲۲مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان ها(جلد چهارم)عایق کاری ۱۲۸-۴۱۳۸۳مشاهده
۱۲۳مسخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان ها(جلد پنجم)لوله های ترموپلاستیک۱۲۸-۵۱۳۸۴مشاهده
۱۲۴مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان ها(جلد ششم)نقشه های جزئیات -جلد اول۱۲۸-۶-۱۱۳۸۵مشاهده
۱۲۵مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان ها(جلد ششم)نقشه های جزئیات-جلد دوم۱۲۸-۶-۲۱۳۸۶مشاهده
۱۲۶ضوابط فنی بررسی و تصویب طرح های تصفیه فاضلاب شهری۱۲۹۱۳۷۲مشاهده
۱۲۷گزارش و آمار روزانه بهره برداریاز تصفیه خانه های آب۱۳۰۱۳۷۲مشاهده
۱۲۸راهنمای طرح،اجرا و بهره برداری راه های جنگلی۱۳۱۱۳۹۰مشاهده
۱۲۹موازین فنی ورزشگاه های کشور(جلد اول)مطالعات وضع موجود مراکز ورزشی۱۳۲-۱۱۳۷۴مشاهده
۱۳۰موازین فنی ورزشگاه های کشور(جلد دوم)مقررات و معیارهای طراحی مراکز ورزشی۱۳۲-۲۱۳۷۴مشاهده
۱۳۱موازین فنی ورزشگاه های کشور(جلد سوم)مشخصات کالبدی و مقررات رشته ورزشی متداول در کشور۱۳۲-۳۱۳۷۴مشاهده
۱۳۲موازین فنی ورزشگاه های کشور(جلد چهارم)اقلیم و ورزش در هوای آزاد۱۳۲-۴۱۳۷۴مشاهده
۱۳۳راهنمای نگهداری و تعمیرات تصفیه خانه های آب و حفاظت و ایمنی تاسیسات۱۳۳۱۳۷۳مشاهده
۱۳۴نیروی انسانی در تصفیه خانه های آب و مراقبت بهداشتی و کنترل سلامت آنان۱۳۴۱۳۷۴مشاهده
۱۳۵مجموعه مقالات:۱-پی و شالوده در تحلیل ساختمان ها در برابر زلزله ۲-افتادگی،ارتعاش و انتقال جانبی در ساختمان ها ۳-بنائی مسلح با بلوک مجوف بتنی۱۳۵۱۳۷۷مشاهده
۱۳۶طرح جامع مصالح ساختمانی کشور(استان خوزستان)۱۳۶-۱۱۳۷۷مشاهده
۱۳۷طرح جامع مصالح ساختمانی(استان سیستان و بلوچستان)۱۳۶-۲۱۳۷۷مشاهده
۱۳۸طرح جامع مصالح ساختمانی کشور(استان کرمان)۱۳۶-۳۱۳۷۷مشاهده
۱۳۹طرح جامع مصالح ساختمانی کشور(استان کرمانشاه)۱۳۶-۴۱۳۷۷مشاهده
۱۴۰طرح جامع مصالح ساختمانی کشور(استان هرمزگان)۱۳۶-۵۱۳۷۷مشاهده
۱۴۱طرح جامع مصالح ساختمانی کشور(استان همدان)۱۳۶-۶۱۳۷۷مشاهده
۱۴۲راهنمای بهره برداری و نگهداری از مخازن آب شهری(بازنگری اول)۱۳۷۱۳۹۱مشاهده
۱۴۳مهندسی نگهداری ساختمان و تاسیسات(جلد اول)نگهداری دستگاه های تاسیساتی۱۳۸-۱۱۳۷۴مشاهده
۱۴۴مهندسی نگهداری ساختمان و تاسیسات(جلددوم)بهداشت محیط و پاکیزه نگاه داشتن ساختمان ۱۳۸-۲۱۳۷۸مشاهده
۱۴۵مهندسی نگهداری ساختمان و تاسیسات(جلدسوم)نگهداری تجهیزات الکتریکی۱۳۸-۳۱۳۷۹مشاهده
۱۴۶مهندسی نگهداری ساختمان و تاسیسات(جلدچهارم)روغنکاری۱۳۸-۴۱۳۸۱مشاهده
۱۴۷آئین نامه بارگذاری پلها (تجدید نظر اول)۱۳۹۱۳۷۹مشاهده
۱۴۸توعه پایدار و مدیریت مالی منابع آب۱۴۰۱۳۸۱مشاهده
۱۴۹راهنمای طراحی کارگاه های پرورش ماهی های گرم آبی۱۴۱۱۳۷۵مشاهده
۱۵۰ضوابط طراحی کارگاه های پرورش ماهی های گرم آبی۱۴۲۱۳۷۵مشاهده
۱۵۱ضوابط طراحی ساختمان های نگهداری و پرورش گاو شیری در اقالیم مختلف کشور۱۴۷۱۳۷۵مشاهده
۱۵۲دستورالعمل تهیه پروژه راه های جنگلی۱۴۸۱۳۸۴مشاهده
۱۵۳معیارهای اقلیمی در ساختمان انرژی تابشی خورشید درگستره ایران جلد اول:تابش بر رویه افقی در سطح زمین۱۴۹۱۳۷۶مشاهده
۱۵۴سازه های بتنی مهندسی محیط زیست و آزمون آب بندی سازه های بتن آرمه۱۵۰۱۳۷۵مشاهده
۱۵۵راهنمای طراحی و اجرای سقف تیرچه های فولادی با جان باز در ترکیب با بتن۱۵۱۱۳۸۱مشاهده
۱۵۶راهنمای اجرای بتن در مناطق گرمسیر۱۵۲۱۳۷۵مشاهده
۱۵۷دستورالعمل لایه بندی خاک در مطالعات زهکشی اراضی۱۵۳۱۳۷۵مشاهده
۱۵۸دستورالعمل حفر و تجهیز چاهکهای مشاهده ای۱۵۴۱۳۷۵مشاهده
۱۵۹راهنمای تعیین منحنی دبی-اشل رودخانه با استفاده از روش اینشتین-بارباروسا۱۵۶۱۳۷۵مشاهده
۱۶۰دستورالعمل بهره برداری و نگهداری از ماشین آلات مورد نیاز شبکه های آبیاری و زهکشی۱۵۷۱۳۷۵مشاهده
۱۶۱دستورالعمل بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و تجهیزات شبکه های آبیاری و زهکشی۱۵۸۱۳۷۵مشاهده
۱۶۲ژئوفیزیک و نقش آن در مهندسی آب،استاندارد مطالعات الکتریک با روش مقاومت ویژه۱۵۹۱۳۷۵مشاهده
۱۶۳دستورالعم مطالعات فیزیوگرافی در حوضه های آبخیز۱۶۰۱۳۷۵مشاهده
۱۶۴دستورالعمل حفر و تجهیز پیزومتروهای مرکب۱۶۲۱۳۷۶مشاهده
۱۶۵مکمل ضوابط طراحی شبکه های جمع آوری آبهای سطحی و فاضلاب شهری۱۶۳۱۳۷۶مشاهده
۱۶۶دستورالعمل هدایت هیدرولیک خاک با روش پیزومتری۱۶۴۱۳۷۶مشاهده
۱۶۷دستورالعمل برف سنجی۱۶۵۱۳۷۶مشاهده
۱۶۸معیارهای هیدرولیکی طراحی کانال های آبیاری وزهکشهای روباز۱۶۶۱۳۷۶مشاهده
۱۶۹مقررات و معیارهای طراحی و اجرایی جزئیات تیپ ساختمانی-جلد اول:اقلیم و ویژگی های ساختمانی،روش های ساخت و تکنولوژی ساختمان،مصالح ساختمانی و ضوابط کاربرد آن۱۶۷-۱۱۳۸۵مشاهده
۱۷۰مقررات و معیارهای طراحی و اجرایی جزئیات تیپ ساختمانی-جلد دوم:ویژگی های ساختاری ابنیه،ویژگی های عملکردی ابنیه۱۶۷-۲۱۳۸۵مشاهده
۱۷۱مقررات و معیارهای طراحی و اجرایی جزئیات تیپ ساختمانی-جلد سوم:نقشه های جزئیات تیپ(لوح فشرده)راهنمای نصب و استفاده از نرم افزار۱۶۷-۳۱۳۸۵مشاهده
۱۷۲مبانی طراحی انبارهای سیب زمینی،ضوابط طراحی سیستم هوادهی و دستورالعمل بهره برداریانبارهای ۳۰۰۰تنی سیب زمینی در منطقه سرد و خشک۱۶۸۱۳۸۰مشاهده
۱۷۳آیین نامه طراحی سازه های فولادی به روش حالات حدی۱۶۹۱۳۷۷مشاهده
۱۷۴دستورالعمل اجرایی خدمات بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی۱۷۰۱۳۷۶مشاهده
۱۷۵ژئوفیزیک و نقش آن در مهندسی آب استاندارد مطالعات لرزه ای با روش شکست مرزی۱۷۱۱۳۷۷مشاهده
۱۷۶عملکرد،نگهداری و بهینه سازی سیستم های گرمایی،تعویض هوا و تهویه مطبوع۱۷۲۱۳۷۷مشاهده
۱۷۷پوشش جدار لوله های فولادی با ملات ماسه سیمان۱۷۳۱۳۷۷مشاهده
۱۷۸جداول راهنمای اطلاعات پایه مورد نیاز برای بررسی های اقتصادی تامین،انتقال و توزیع آب کشاورزی۱۷۴۱۳۷۷مشاهده
۱۷۹علائم و نشانه های نقشه های منابع آب زیر زمینی۱۷۵۱۳۷۷مشاهده
۱۸۰راهنمای کاربرد اقتصاد مهندسی در پروژه های توسعه و مدیریت منابع آب۱۷۶۱۳۷۷مشاهده
۱۸۱راهنمای بهره برداری و نگهداری واحد های تصفیه خانه آب۱۷۷۱۳۷۷مشاهده
۱۸۲ضوابط طراحی ساختمانهای اداری۱۷۸۱۳۷۷مشاهده
۱۸۳راهنمای کنترل کیفیت در مراحل مختلف تصفیه آب آشامیدنی۱۷۹۱۳۷۷مشاهده
۱۸۴راهنمای مطالعات پایه زمین شناسی مهندسی در پروژه های مهندسی آب۱۸۰۱۳۷۹مشاهده
۱۸۵دستور العمل نامگذاری و حفاری چاه های آب۱۸۱۱۳۷۷مشاهده
۱۸۶راهنمای حفاظت کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی و تجهیزات بهره برداری از آنها۱۸۲۱۳۷۹مشاهده
۱۸۷مبانی طراحی کلینیک ها و آزمایشگاه های دامپزشکی-همراه با نقشه های همسان اجرایی۱۸۳۱۳۸۰مشاهده
۱۸۸ضوابط طراحی سازه ای مجاری آب بر زیر زمینی بتنی۱۸۵۱۳۷۸مشاهده
۱۸۹راهنمای تزریق در سازه های آبی۱۸۶۱۳۷۸مشاهده
۱۹۰دستورالعمل رفتار سنجی کیفی آبهای زیرزمینی۱۸۷۱۳۷۸مشاهده
۱۹۱دستورالعمل آزمایشهای تراوایی۱۸۸۱۳۷۸مشاهده
۱۹۲فهرست خدمات مطالعات مرحله شناسایی طرح های مهندسی رودخانه۱۹۰۱۳۷۸مشاهده
۱۹۳فهرست خدمات مطالعات مرحله توجیهی طرح های مهندسی رودخانه۱۹۱۱۳۷۸مشاهده
۱۹۴فهرست خدمات مطالعات مرحله طراحی تفصیلی(مرحله دو)طرح های مهندسی رودخانه۱۹۲۱۳۷۸مشاهده
۱۹۵فهرست جزئیات خدمات مطالعات پخش سیلاب و تغذیه مصنوعی ۱۹۳۱۳۷۸مشاهده
۱۹۶فهرست جزئیات خدمات مطالعات ساماندهی چشمه ها و قنات ها۱۹۴۱۳۷۸مشاهده
۱۹۷مشخصات فنی عمومی و اجرایی روشنایی راه های شهری۱۹۵۱۳۷۹مشاهده
۱۹۸ضوابط طراحی سازه ای بندهای انحراف ۱۹۸۱۳۷۹مشاهده
۱۹۹فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک و زمین لرزه(مرحله شناسایی)۱۹۹۱۳۷۹مشاهده
۲۰۰فهرست خدمات مهندسی ژئوتکنیک(مرحله اجرا)۲۰۱۱۳۷۹مشاهده
۲۰۱فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک (مرحله بهره برداری و نگهداری)۲۰۲۱۳۷۹مشاهده
۲۰۲ضوابط طراحی فضای سبز شهری۲۰۳۱۳۸۹مشاهده
۲۰۳پوشش پلی اتیلنی لوله ها و اتصالات فولادی ۲۰۴۱۳۷۹مشاهده
۲۰۴راهنمای تعیین غلظت نمونه های رسوبات معلق رودخانه ها۲۰۵۱۳۷۹مشاهده
۲۰۵مستندسازی طرح های آب۲۰۸۱۳۷۹مشاهده
۲۰۶مدیریت کیفیت فراگیر در صنعت ساخت و ساز۲۰۹۱۳۷۹مشاهده
۲۰۷فهرست خدمات مطالعات ژئوفیزیک روش های الکتریکی مقاومت و لرزه ای شکست مرزی ۲۱۱۱۳۷۹مشاهده
۲۰۸فهرست خدمات مطالعات مرحله شناسایی منابع آب زیرزمینی۲۱۲۱۳۸۰مشاهده
۲۰۹فهرست خدمات مطالعات مرحله نیمه تفصیلی منابع آب زیرزمینی۲۱۳۱۳۸۰مشاهده
۲۱۰راهنمای طراحی،ساخت و نگهداری گوره ها۲۱۴۱۳۸۰مشاهده
۲۱۱مبانی محاسبات اقتصادی طرحهای توسعه منابع آب ۲۱۵۱۳۸۰مشاهده
۲۱۲راهنمای بازرسی در سدهای بزرگ۲۱۶۱۳۸۰مشاهده
۲۱۳طراحی،اجرا،نگهداری و بهره برداری خاک چالهای بهداشتی برای زباله شهری۲۱۷۱۳۸۰مشاهده
۲۱۴نقشه های همسان مجاری آب بر زیرزمینی بتنی۲۱۸۱۳۸۰مشاهده
۲۱۵برنامه ریزی و مطالعه بهینه سازی طرح های توسعه منابع آب۲۱۹۱۳۸۰مشاهده
۲۱۶تعیین بار بستر به روش مایر-پیتر و مولر(به روش رسوب)۲۲۰۱۳۸۰مشاهده
۲۱۷تعیین حجم رسوبات و توزیع آن در مخازن سدها۲۲۱۱۳۸۰مشاهده
۲۱۸برنامه ریزی آزمایش های رسوب ۲۲۲۱۳۸۰مشاهده
۲۱۹دستورالعمل آزمایش پرسیومتری (در مطالعات ژئوتکنیک)۲۲۳۱۳۸۰مشاهده
۲۲۰دستورالعمل آزمایش نفوذ استاندارد (S.P.T) در مطالعات ژئوتکنیک۲۲۴۱۳۸۰مشاهده
۲۲۱فهرست جزئیات مطالعات زمین شناسی مهندسی مرحله های شناسایی و توجیهی در طرح های سازه های آبی(سد سازی)۲۲۵۱۳۸۰مشاهده
۲۲۲فهرست خدمات مرحله اجرای طرح های مهندسی رودخانه ۲۲۶۱۳۸۰مشاهده
۲۲۳دستورالعمل ارزیابی زیست محیطی طرح های مهندسی رودخانه -۱-مرحله شناسایی ۲-مرحله توجیهی ۳-مرحله تفصیلی۲۲۷۱۳۸۰مشاهده
۲۲۴بررسی پتانسیل لغزش در محدوده سدها و سازه های وابسته ۲۲۹۱۳۸۰مشاهده
۲۲۵دستورالعمل یکسان سازی اسامی مواد غذایی ۲۳۱۱۳۹۳مشاهده
۲۲۶ضوابط طراحی ساختمان های آموزشی (برنامه ریزی معماری همسان مدارس ابتدایی و راهنمایی)۲۳۲۱۳۸۲مشاهده
۲۲۷آیین نامه کاربری اراضی اطراف فرودگاه ها ۲۳۳۱۳۸۰مشاهده
۲۲۸ضوابط و معیارهای طرح و اجرای سیلوهای بتنی مشخصات فنی عمومی و اجرایی سازه و معماری سیلو۲۳۵-۱۱۳۸۲مشاهده
۲۲۹ضوابط و معیارهای طرح و اجرای سیلوهای بتنی مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برق سیلو۲۳۵-۲۱۳۸۱مشاهده
۲۳۰ضوابط و معیارهای طرح و اجرای سیلوهای بتنی مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات مکانیکی سیلو۲۳۵-۳۱۳۸۳مشاهده
۲۳۱ضوابط و معیارهای طرح و اجرای سیلوهای بتنی گندم معیارهای نظارت فنی و تحویل موقت سیلو۲۳۵-۴۱۳۸۵مشاهده
۲۳۲فهرست خدمات مطالعات طذح های تغذیه مصنوعی ۱-مرحله شناسایی ۲-مرحله توجیهی ۳-مرحله تفصیلی۲۳۶۱۳۸۰مشاهده
۲۳۳راهنمای بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضلاب شهری (تصفیه مقدماتی)۲۳۷۱۳۸۰مشاهده
۲۳۴فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک و برآورد خطر زمین لرزه و زلزله شناسی مهندسی (مرحله طراحی تفصیلی)۲۳۸۱۳۸۰مشاهده
۲۳۵دستورالعمل آماربرداری منابع آب بخش اول-اندازه گیری پدیده های هواشناسی بخش دوم-برگهای شناسایی و آمار۲۳۹۱۳۸۰مشاهده
۲۳۶راهنمای برگزاری مسابقات معماری و شهرسازی در ایران ۲۴۰۱۳۸۱مشاهده
۲۳۷راهنمای نشت یابی و جلوگیری از تلفات آب در تاسیسات آبرسانی شهری۲۴۱۱۳۸۰مشاهده
۲۳۸دستورالعمل اندازه گیری سرعت نفوذ آب به خاک با روش استوانه ۲۴۳۱۳۸۰مشاهده
۲۳۹شرح خدمات مهندسی مطالعات مرحله طراحی تفصیلی شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی(ثقلی)(تجدید نظر اول)۲۴۴۱۳۸۸مشاهده
۲۴۰فهرست جزئیات خدمات مهندسی مطالعات مرحله دوم تسطیح و قطعه بندی اراضی کشاورزی ۲۴۴-۱۱۳۸۵مشاهده
۲۴۱معیارهای طرح سینما۲۴۵۱۳۸۱مشاهده
۲۴۲دستورالعمل حفاظت و ایمنی در کارگاه های سدسازی ۲۴۷۱۳۸۱مشاهده
۲۴۳فرسایش و رسوبگذاری در محدوده آبشکنها۲۴۸۱۳۸۱مشاهده
۲۴۴فهرست خدمات مرحله توجیهی مطالعات ایزوتوپی و ردیابی مصنوعی منابع آب زیرزمینی ۲۴۹۱۳۸۱مشاهده
۲۴۵آیین نامه طرح و محاسبه قطعات بتن پیش تنیده (بخش الحاقی به آیین نامه بتن ایران(آبا))۲۵۰۱۳۸۲مشاهده
۲۴۶فهرست خدمات مطالعات بهسازی لرزه ای سازختمان های موجود(تجدید نظر اول)۲۵۱۱۳۸۶مشاهده
۲۴۷رفتارسنجی فضاهای زیرزمینی در حین اجرا ۲۵۲۱۳۸۱مشاهده
۲۴۸آیین نامه نظارت و کنترل فنی بر عملیات و خدمات نقشه برداری ۲۵۳۱۳۸۱مشاهده
۲۴۹دستورالعمل عمومی ارزیابی پیامدهای زیست محیطی طرح های عمرانی ۲۵۴-۱۱۳۸۱مشاهده
۲۵۰دستورالعمل عمومی ارزیابی پیامدهای زیست محیطی طرح های سرمایه گذاری (تجدید نظر اول)۲۵۴-۱-۱۱۳۹۰مشاهده
۲۵۱راهنمای ارزیابی پیامدهای زیست محیطی صنایع فولاد۲۵۴-۳۱۳۸۳مشاهده
۲۵۲راهنمای ارزیابی پیامدهای زیست محیطی پالایشگاه و پایانه های نفتی ۲۵۴-۴۱۳۸۳مشاهده
۲۵۳راهنمای ارزیابی پیامدهای زیست محیطی شهرک های صنعتی ۲۵۴-۵۱۳۸۳مشاهده
۲۵۴راهنمای ارزیابی پیامدهای زیست محیطی فرودگاه ها ۲۵۴-۶۱۳۸۳مشاهده
۲۵۵راهنمای اریابی پیامدهای زیست محیطی نیروگاه ها۲۵۴-۷۱۳۸۳مشاهده
۲۵۶دستورالعمل آزمایشهای آبشویی خاک های شور و سدیمی در ایران۲۵۵۱۳۸۳مشاهده
۲۵۷استانداردهای نقشه کشی ساختمانی ۲۵۶۱۳۸۱مشاهده
۲۵۸دستورالعمل تهیه طرح مدیریت مناطق تحت حفاظت ۲۵۷۱۳۸۱مشاهده
۲۵۹دستورالعمل بررسی های اقتصادی منابع آب ۲۵۸-۱۱۳۸۱مشاهده
۲۶۰دستورالعمل بررسی های اقتصادی طرح های توسعه منابع آب (بازنگری اول)۲۵۸-۲۱۳۹۱مشاهده
۲۶۱دستورالعمل آزمون میکروبیولوژی آب ۲۵۹۱۳۸۱مشاهده
۲۶۲راهنمای تعیین عمق فرسایش و روش های مقابله با آن در محدوده پایه های پل۲۶۰۱۳۸۱مشاهده
۲۶۳ضوابط و معیارهای فنی آبیاری تحت فشار(مشخصات فنی عمومی)۲۶۱۱۳۸۱مشاهده
۲۶۴ضوابط و معیارهای فنی آبیاری تحت فشار(مشخصات فنی عمومی)(تجدید نظر اول)۲۶۱-۱۱۳۹۲مشاهده
۲۶۵فهرست جزئیات خدمات مهندسی مطالعات تاسیسات آبگیری(مرحله شناسایی، اول و دوم ایسنگاه های پمپاژ)۲۶۲۱۳۸۲مشاهده
۲۶۶فهرست جزئیات خدمات مهندسی مطالعات تاسیسات آبگیری(سردهانه سازی)۲۶۳۱۳۸۲مشاهده
۲۶۷دستورالعمل برپایی آزمایشگاه آب۲۶۵۱۳۸۲مشاهده
۲۶۸۱-دستورالعمل تعیین اسیدیته و قلیاییت آب ۲-دستورالعمل تعیین نیتروژن آب ۲۶۶۱۳۸۲مشاهده
۲۶۹آیین نامه ایمنی راه های کشورجلد اول-مبانی طرح راه ایمن۲۶۷-۱۱۳۹۳مشاهده
۲۷۰آیین نامه ایمنی راه ها(ایمنی ابنیه فنی)۲۶۷-۲۱۳۸۴مشاهده
۲۷۱آیین نامه ایمنی راه ها(علائم ایمنی راه)۲۶۷-۳۱۳۸۴مشاهده
۲۷۲آیین نامه ایمنی راه های کشور(حاشیه ایمن راه)۲۶۷-۴۱۳۸۳مشاهده
۲۷۳آیین نامه ایمنی راه ها(تاسیسات ایمنی راه)۲۶۷-۵۱۳۸۴مشاهده
۲۷۴آیین نامه ایمنی راه ها(ایمنی بهره برداری)۲۶۷-۶۱۳۸۴مشاهده
۲۷۵آیین نامه ایمنی راه ها(ایمنی در عملیات اجرایی)۲۶۷-۷۱۳۸۴مشاهده
۲۷۶راهنمای آزمایش های دانه بندی رسوب۲۶۹۱۳۸۲مشاهده
۲۷۷معیارهای برنامه ریزی و طراحی کتابخانه های عمومی کشور(برای حوزه های جمعیتی تا ۵۰۰۰۰۰نفر)۲۷۰۱۳۸۳مشاهده
۲۷۸شرایط طراحی برای محاسبات تاسیسات گرمایی،تعویض هوا و تهویه مطبوع ویژه تعدادی از شهرهای کشور۲۷۱۱۳۸۲مشاهده
۲۷۹راهنمای مطالعات بهره برداری از مخازن سدها۲۷۲۱۳۸۳مشاهده
۲۸۰راهنمای تعیین بار کل رسوب رودخانه ها به روش انیشتین و کلبی۲۷۳۱۳۸۳مشاهده
۲۸۱دستورالعمل نمونه برداری آب۲۷۴۱۳۸۳مشاهده
۲۸۲ضوابط ایمنی و بهداشت کارکنان بهره بردار از شبکه و تصفیه خانه های فاضلاب(تجدید نظر اول)۲۷۵۱۳۹۱مشاهده
۲۸۳شرح خدمات مطالعات تعیین حد بسترو حریم رودخانه یا مسیل۲۷۶۱۳۸۹مشاهده
۲۸۴راهنمای بررسی پیشروی آب های شور در آبخوان های ساحلی و روش های کنترل۲۷۷۱۳۸۳مشاهده
۲۸۵راهنمای انتخاب ظرفیت واحد های مختلف تصفیه خانه های فاضلاب شهری ۲۷۸۱۳۸۳مشاهده
۲۸۶ضوابط عمومی طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی۲۸۱۱۳۸۳مشاهده
۲۸۷ضوابط عمومی طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی(تجدید نظر اول)۲۸۱-۱۱۳۹۷مشاهده
۲۸۸ضوابط هیدرولیکی طراحی ساختمان های تنظیم سطح آب و آبگیر ها در کانال های روباز۲۸۲۱۳۸۳مشاهده
۲۸۹دستورالعمل پر کردن کارگاه های استخراج معادن زیرزمینی ۲۸۳۱۳۹۴مشاهده
۲۹۰راهنمای بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه های فاضلاب شهری-بخش دوم -تصفیه ثانویه۲۸۴۱۳۸۳مشاهده
۲۹۱راهنمای تعیین و انتخابت وسایل و لوازم آزمایشگاه تصفیه خانه های فاضلاب ۲۸۵۱۳۸۳مشاهده
۲۹۲ضوابط و معیارهای فنی آبیاری تحت فشار(طراحی)۲۸۶۱۳۸۳مشاهده
۲۹۳طراحی بناهای درمانی(۱)جلد یکم راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش های بستری داخلی/جراحی۲۸۷-۱-۱۱۳۸۳مشاهده
۲۹۴طراحی بناهای درمانی (۱)(جلد دوم)راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش های بستری داخلی/جراحی ۲۸۷-۱-۲۱۳۸۳مشاهده
۲۹۵طراحی بناهای درمانی (۱)(جلد سوم)راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش های بستری داخلی/جراحی ۲۸۷-۱-۳۱۳۸۳مشاهده
۲۹۶طراحی بناهای درمانی (۱)(جلد چهارم)راهنمای گروه بندی و مشخصات فنی تجهیزات بیمارستانی بخش های بستری داخلی/جراحی ۲۸۷-۱-۴۱۳۸۳مشاهده
۲۹۷طراحی بناهای درمانی(۲)(جلد یکم)راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش های مراقبت ویژه I.C.U۲۸۷-۲-۱۱۳۸۳مشاهده
۲۹۸طراحی بناهای درمانی (۲)(جلد دوم)راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش های مراقبت ویژهI.C.U۲۸۷-۲-۲۱۳۸۳مشاهده
۲۹۹طراحی بناهای درمانی(۲)(جلد سوم)راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش های مراقبت ویژهI.C.U۲۸۷-۲-۳۱۳۸۳مشاهده
۳۰۰طراحی بناهای درمانی (۲)(جلدچهارم)راهنمای گروه بندی و مشخصات فنی تجهیزات بیمارستانی بخش های مراقبت ویژه I.C.U۲۸۷-۲-۴۱۳۸۳مشاهده
۳۰۱طراحی بناهای درمانی (۳)(جلد یکم)راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش اعمال زایمان ۲۸۷-۳-۱۱۳۸۴مشاهده
۳۰۲طراحی بناهای درمانی (۳)(جلد دوم) راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش اعمال زایمان ۲۸۷-۳-۲۱۳۸۴مشاهده
۳۰۳طراحی بناهای درمانی (۳)(جلد سوم)راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش اعمال زایمان۲۸۷-۳-۳۱۳۸۴مشاهده
۳۰۴طراحی بناهای درمانی (۳)(جلد چهارم)راهنمای گروه بندی و مشخصات فنی تجهیزات بیمارستانی بخش اعمال زایمان۲۸۷-۳-۴۱۳۸۴مشاهده
۳۰۵طراحی بناهای درمانی (۴)(جلد اول)راهنمای گروه بندی و طراحی معماری بخش بستری زایمان ۲۸۷-۴-۱۱۳۸۴مشاهده
۳۰۶طراحی بناهای درمانی(۴)(جلد دوم)راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی و برقی بخش بستری زایمان۲۸۷-۴-۲۱۳۸۴مشاهده
۳۰۷طراحی بناهای درمانی (۵)(جلد اول)راخنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش مراقبت ویژه نوزادان NICU۲۸۷-۵-۱۱۳۸۴مشاهده
۳۰۸طراحی بناهای درمانی (۵)(جلد دوم)راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش مراقبت ویژه نوزادان NICU۲۸۷-۵-۲۱۳۸۴مشاهده
۳۰۹طراحی بناهای درمانی (۵)(جلد سوم)راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش مراقبت ویژه نوزادان NICU۲۸۷-۵-۳۱۳۸۴مشاهده
۳۱۰طراحی بناهای درمانی (۶)(جلد یکم)راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری مجموعه ی خدمات زایمان ۲۸۷-۶-۱۱۳۸۵مشاهده
۳۱۱طراحی بناهای درمانی (۶)(جلد دوم)راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی مجموعه ی خدمات زایمان ۲۸۷-۶-۲۱۳۸۵مشاهده
۳۱۲طراحی بناهای درمانی (۶)(جلد سوم)راهنمای طراحی تاسیسات برقی مجموعه ی خدمات زایمان ۲۸۷-۶-۳۱۳۸۵مشاهده
۳۱۳طراحی بناهای درمانی(۷)(جلد یکم)راهنمای برنامه ریزی وطراحی معماری مجموعه ی خدمات قلب۲۸۷-۷-۱۱۳۸۵مشاهده
۳۱۴طراحی بناهای درمانی(۷)(جلد دوم)راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی مجموعه ی خدمات قلب۲۸۷-۷-۲۱۳۸۵مشاهده
۳۱۵طراحی بناهای درمانی(۷)(جلد سوم)راهنمای طراحی تاسیسات برقی مجموعه ی خدمات قلب ۲۸۷-۷-۳۱۳۸۵مشاهده
۳۱۶طراحی بناهای درمانی(۸)(جلد یکم)راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش مراقبت ویژه قلب ICCUبخش مراقبت متوسط قلبINTER.CCU۲۸۷-۸-۱۱۳۸۵مشاهده
۳۱۷طراحی بناهای درمانی(۸)(جلد دوم)راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش مراقبت ویژه قلب ICCUبخش مراقبت متوسط قلبINTER.CCU۲۸۷-۸-۲۱۳۸۵مشاهده
۳۱۸طراحی بناهای درمانی(۸)(جلد سوم)راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش مراقبت ویژه قلب ICCUبخش مراقبت متوسط قلبINTER.CCU۲۸۷-۸-۳۱۳۸۵مشاهده
۳۱۹طراحی بناهای درمانی(۹)(جلد یکم)راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری خدمات تشخیصی غیرتهاجمی قلب۲۸۷-۹-۱۱۳۸۶مشاهده
۳۲۰طراحی بناهای درمانی(۹)(جلد دوم)راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی خدمات تشخیصی غیرتهاجمی قلب۲۸۷-۹-۲۱۳۸۶مشاهده
۳۲۱طراحی بناهای درمانی(۹)(جلد سوم)راهنمای طراحی تاسیسات برقی خدمات تشخیصی غیرتهاجمی قلب۲۸۷-۹-۳۱۳۸۶مشاهده
۳۲۲طراحی بناهای درمانی (۱۰)(جلد یکم)راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش کاتتریزاسیون قلب۲۸۷-۱۰-۱۱۳۸۶مشاهده
۳۲۳طراحی بناهای درمانی (۱۰)(جلد دوم)راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش کاتتریزاسیون قلب۲۸۷-۱۰-۲۱۳۸۶مشاهده
۳۲۴طراحی بناهای درمانی (۱۰)(جلد سوم)راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش کاتتریزاسیون قلب۲۸۷-۱۰-۳۱۳۸۶مشاهده
۳۲۵طراحی بناهای درمانی (۱۱)(جلد یکم)راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش اعمال جراحی قلب باز۲۸۷-۱۱-۱۱۳۸۸مشاهده
۳۲۶طراحی بناهای درمانی (۱۱)(جلد دوم)راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش اعمال جراحی قلب باز۲۸۷-۱۱-۲۱۳۸۸مشاهده
۳۲۷طراحی بناهای درمانی (۱۱)(جلد سوم)راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش اعمال جراحی قلب باز۲۸۷-۱۱-۳۱۳۸۸مشاهده
۳۲۸طراحی بناهای درمانی (۱۲)(جلد یکم)راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش مراقبت ویژه جراحی قلب CSICU۲۸۷-۱۲-۱۱۳۸۸مشاهده
۳۲۹طراحی بناهای درمانی (۱۲)(جلد دوم)راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش مراقبت ویژه جراحی قلب CSICU۲۸۷-۱۲-۲۱۳۸۸مشاهده
۳۳۰طراحی بناهای درمانی (۱۲)(جلد سوم)راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش مراقبت ویژه جراحی قلب CSICU۲۸۷-۱۲-۳۱۳۸۸مشاهده
۳۳۱طراحی بناهای درمانی (۱۳)(جلد یکم)راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش توان بخشی قلب۲۸۷-۱۳-۱۱۳۹۵مشاهده
۳۳۲طراحی بناهای درمانی (۱۳)(جلد دوم)راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش توان بخشی قلب۲۸۷-۱۳-۲۱۳۹۵مشاهده
۳۳۳طراحی بناهای درمانی (۱۳)(جلد سوم)راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش توان بخشی قلب۲۸۷-۱۳-۳۱۳۹۵مشاهده
۳۳۴راهنمای روش محاسبه تعدیل آحاد بهای پیمان ها۲۸۹۱۳۸۳مشاهده
۳۳۵دستورالعمل مهندسی ارزش در دوره ساخت۲۹۰۱۳۸۳مشاهده
۳۳۶نقشه های همسان آبروهای راه تا دهانه ده متر(آبروهای دالی شکل)۲۹۲-۱۱۳۹۴مشاهده
۳۳۷نقشه های همسان آبروهای راه آهن تا دهانه ده متر(آبروهای دالی شکل)۲۹۳-۱۱۳۹۴مشاهده
۳۳۸راهنمای بهسازی رویه های آسفالتی و شنی ۲۹۶۱۳۸۳مشاهده
۳۳۹فرهنگ واژگان نظام فنی و اجرایی کشور۲۹۷۱۳۸۳مشاهده
۳۴۰مجموعه مقالات کارگاه مشترک ایران و ژاپن۲۹۸۱۳۸۳مشاهده
۳۴۱فهرست جزئیات خدمات ساماندهی و تجهیز و نوسازی اراضی تحت پوشش تعاونی های تولید روستایی ۲۹۹۱۳۸۵مشاهده
۳۴۲آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران(ملاحظات محیطی و بارگذاری)۳۰۰-۱۱۳۸۵مشاهده
۳۴۳آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران(مصالح)۳۰۰-۲۱۳۸۵مشاهده
۳۴۴آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران(مکانیک خاک و پی)۳۰۰-۳۱۳۸۵مشاهده
۳۴۵آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران(اصول و مبانی مطالعات و طراحی بنادر)۳۰۰-۴۱۳۸۵مشاهده
۳۴۶آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران(موج شکن ها و سازه های حفاظتی)۳۰۰-۵۱۳۸۵مشاهده
۳۴۷آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران(سازه و تجهیزات پهلوگیری)۳۰۰-۶۱۳۸۵مشاهده
۳۴۸آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران(آبراهه و حوضچه)۳۰۰-۷۱۳۸۵مشاهده
۳۴۹آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران(تسهیلات و تجهیزات بهره برداری و پشتیبانی بنادر)۳۰۰-۸۱۳۸۵مشاهده
۳۵۰آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران(سکوهای دریایی)۳۰۰-۹۱۳۸۵مشاهده
۳۵۱آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران(ملاحظات زیست محیطی بنادر)۳۰۰-۱۰۱۳۸۵مشاهده
۳۵۲آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران(سازه و نجهیزات تعمیر شناور)۳۰۰-۱۱۱۳۸۵مشاهده
۳۵۳دستورالعمل مطالعات هیدرولیکی و آبشستگی پل۳۰۲۱۳۸۴مشاهده
۳۵۴راهنمای برآورد بار و توزیع برق در معادن۳۰۴۱۳۸۴مشاهده
۳۵۵شرح خدمات مطالعات برنامه ریزی و تهیه طرح های تفضیلی-اجرایی جنگلداری جنگل های شمال کشور۳۰۵۱۳۸۴مشاهده
۳۵۶آماده سازی و تمیزکاری سطوح فلزی جهت اجرای پوشش۳۰۶۱۳۸۴مشاهده
۳۵۷راهنمای پهنه بندی سیل و تعیین حد بستر و حریم رودخانه ۳۰۷۱۳۸۴مشاهده
۳۵۸راهنمای طراحی سازه ای تونلهای آب بر۳۰۹۱۳۸۴مشاهده
۳۵۹دستورالعمل تقسیم و کدگذاری حوضه های آبریز و محدوده های مطالعاتی در سطح کشور ۳۱۰۱۳۹۱مشاهده
۳۶۰راهنمای حفاظت کاتدی خطوط لوله و سازه های فولادی ۳۱۱۱۳۸۴مشاهده
۳۶۱ضوابط عمومی طراحی سازه های آبی بتنی ۳۱۲۱۳۸۴مشاهده
۳۶۲فهرست خدمات مهندسی مطالعات بهره برداری و نگهداری از سامانه های آبیاری و زهکشی درحال بهره برداری ۳۱۳۱۳۸۴مشاهده
۳۶۳شرح خدمات مطالعات جامع حمل و نقل شهری و حومه ۳۱۴۱۳۹۵مشاهده
۳۶۴راهنمای نگهداری سامانه های زهکشی۳۱۵۱۳۸۹مشاهده
۳۶۵راهنمای تعیین دوره بازگشت سیلاب طراحی برای کارهای مهندسی رودخانه۳۱۶۱۳۸۴مشاهده
۳۶۶ضوابط طراحی هیدرولیکی ایستگاه های پمپاژ شبکه های آبیاری و زهکشی۳۱۷۱۳۸۴مشاهده
۳۶۷دستورالعمل کنترل کیفیت در تصفیه خانه های آب ۳۱۸۱۳۸۴مشاهده
۳۶۸ضوابط طراحی تعیین فاصله و عمق زهکش های زیرزمینی ۳۱۹۱۳۸۴مشاهده
۳۶۹فهرست خدمات ارزیابی عملکرد سامانه های زهکشی زیرزمینی ۳۲۰۱۳۸۴مشاهده
۳۷۰ضوابط طراحی هیدرولیکی سیفون ها و آبگذر زیر جاده ۳۲۱۱۳۸۴مشاهده
۳۷۱دستورالعمل تعیین هدایت هیدرولیک خاک به روش های مختلف۳۲۲۱۳۸۴مشاهده
۳۷۲دستورالعمل ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های آب و فاضلاب در مرحله اجمالی ۳۲۳۱۳۸۴مشاهده
۳۷۳ضوابط طراحی ساختمان های با اتصال خرجینی ۳۲۴۱۳۸۵مشاهده
۳۷۴ضوابط طرح ومحاسبه ساختمان های صنعتی فولادی ۳۲۵۱۳۸۵مشاهده
۳۷۵دستورالعمل ساخت و اجرای بتن در کارگاه ۳۲۷۱۳۸۵مشاهده
۳۷۶تعاریف و مفاهیم در فعالیت های معدنی واژه ها و اصطلاحات پایه اکتشافات معدنی ۳۲۸۱۳۸۵مشاهده
۳۷۷فهرست خدمات مطالعات برداشت مصالح رودخانه ای ۳۲۹۱۳۸۴مشاهده
۳۷۸دستورالعمل آماربرداری از منابع آب -وسایل و روش های اندازه گیری۳۳۰۱۳۸۴مشاهده
۳۷۹راهنمای تشخیص اثرات اقتصادی ،اجتماعی، ارزش گذاری و توجیه اقتصادی طرح های توسعه منابع آب ۳۳۱۱۳۸۴مشاهده
۳۸۰فهرست مطالب شرح خدمات توجیه فنی و اقتصادی-اجتماعی سامانه های آبیاری تحت فشار ۳۳۳۱۳۸۴مشاهده
۳۸۱روش نامه مطالعات توجیه فنی،اقتصادی-اجتماعی و زیست محیطی سامانه های آبیاری تحت فشار۳۳۴۱۳۸۴مشاهده
۳۸۲راهنمای بهره برداری هیدرولیکی از مخزن سدهای بزرگ۳۳۵۱۳۸۵مشاهده
۳۸۳راهنمای برداشت مصالح رودخانه ای ۳۳۶۱۳۸۴مشاهده
۳۸۴ضوابط طراحی هیدرولیکی ساختمان های حفاظتی و تقاطعی،تبدیل و ایمنی و ساختمانهای حفاظت در مقابل فرسایش سامانه های آبیاری ۳۳۷۱۳۸۴مشاهده
۳۸۵دستورالعمل ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های آب و فاضلاب در مرحله تفصیلی۳۳۸۱۳۸۵مشاهده
۳۸۶تعاریف و مفاهیم در فعالیت های معدنی واژه ها و اصطلاحات پایه استخراج معدنی۳۴۰۱۳۸۴مشاهده
۳۸۷راهکار کاهش نوفه ترافیک برای ساختمان های حواشی بزرگراه های شهری ۳۴۲۱۳۸۵مشاهده
۳۸۸راهنمای طراحی آکوستیکی فضاهای آموزشی۳۴۳۱۳۸۵مشاهده
۳۸۹راهنمای طراحی و ضوابط اجرایی بهسازی ساختمان های بتنی موجود با استفاده از مصالح تقویتی FRP۳۴۵۱۳۸۵مشاهده
۳۹۰مبانی و ضوابط طراحی تجهیز و نوسازی اراضی خشکه زاری (آبیاری ثقلی)جلد یکم-کلیات،تعاریف و مفاهیم اولیه ۳۴۶-۱۱۳۸۵مشاهده
۳۹۱مبانی و ضوابط طراحی تجهیز و نوسازی اراضی خشکه زاری (آبیاری ثقلی)جلد دوم-ضوابط مبانی آبیاری و تسطیح اراضی کشاورزی۳۴۶-۲۱۳۸۵مشاهده
۳۹۲مبانی و ضوابط طراحی تجهیز و نوسازی اراضی خشکه زاری (آبیاری ثقلی)جلد سوم-زهکشی۳۴۶-۳۱۳۸۵مشاهده
۳۹۳مبانی و ضوابط طراحی تجهیز و نوسازی اراضی خشکه زاری (آبیاری ثقلی)جلد چهارم-سازه های آبی و جاده های دسترسی ۳۴۶-۴۱۳۸۵مشاهده
۳۹۴مبانی و ضوابط طراحی تجهیز و نوسازی اراضی خشکه زاری (آبیاری ثقلی)جلد پنجم-یکپارچه سازی اراضی کشاورزی۳۴۶-۵۱۳۸۵مشاهده
۳۹۵راهنمای طراحی تلمبه خانه های فاضلاب ۳۴۷۱۳۸۶مشاهده
۳۹۶ضوابط انتخاب و طراحی مزرعه آزمایشی زهکشی زیرزمینی ۳۴۸۱۳۸۵مشاهده
۳۹۷راهنمای عملیات صحرایی نمونه برداری موادرسوبی رودخانه ها و مخازن سدها۳۴۹۱۳۸۵مشاهده
۳۹۸مقررات تهویه معدن۳۵۰۱۳۸۵مشاهده
۳۹۹مراحل مختلف اکتشاف زغال سنگ۳۵۱۱۳۸۶مشاهده
۴۰۰معیارهای فنی طراحی پایانه های مسافری جاده ای ۳۵۲۱۳۸۶مشاهده
۴۰۱راهنمای طراحی و اجرای بتن غلتکی در روسازی راه های کشور ۳۵۴۱۳۸۸مشاهده
۴۰۲دستورالعمل نظارت بر اجرای روسازی راه آهن۳۵۵۱۳۸۵مشاهده
۴۰۳ضوابط و دستورالعمل پردازش رقومی تصاویر ماهواره ای+ETM در استخراج نقشه کاربری و پوشش اراضی مطالعات ساماندهی دشت۳۵۶۱۳۸۵مشاهده
۴۰۴ضوابط عمومی و دستورالعمل ایجاد پایگاه اطلاعات جغرافیایی (GIS) برای کاربردهای مطالعاتی بخش کشاورزی و منابع طبیعی ۳۵۷۱۳۸۵مشاهده
۴۰۵ضوابط طراحی سازه های اتصال و تخلیه زهکش های روباز۳۵۸۱۳۸۵مشاهده
۴۰۶راهنمای کاربرد مدل های تجربی و نظری آبشویی نمک های آب های شور۳۵۹۱۳۸۵مشاهده
۴۰۷دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود (تجدید نظر اول)۳۶۰۱۳۹۲مشاهده
۴۰۸راهنمای کاربردی دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود-ساختمان های فولادی ۳۶۳-۱۱۳۸۷مشاهده
۴۰۹راهنمای کاربردی دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود -ساختمان های بتنی ۳۶۳-۲۱۳۸۷مشاهده
۴۱۰راهنمای کاربردی دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود-ساختمان های بنایی۳۶۳-۳۱۳۸۷مشاهده
۴۱۱دستورالعمل ارزیابی سریع ساختمان های موجود۳۶۴۱۳۸۷مشاهده
۴۱۲فهرست خدمات مطالعات بهسازی لرزه ای سامانه های آبرسانی شهری موجود ۳۶۵۱۳۸۶مشاهده
۴۱۳راهنمای طرح و اجرای لایه های روسازی با زهکش مناسب ۳۶۶۱۳۹۴مشاهده
۴۱۴شناسنامه فنی پل ها۳۶۷۱۳۸۶مشاهده
۴۱۵ضوابط احداث تونل مشترک تاسیسات شهری ۳۶۹۱۳۸۵مشاهده
۴۱۶راهنمای نگهداری از علائم و تجهیزات ایمنی راه ۳۷۰۱۳۸۵مشاهده
۴۱۷مجموعه مقالات همایش آشنایی با تکنولوژی های نوین بهسازی لرزه ای ۳۷۱۱۳۸۵مشاهده
۴۱۸راهنمای آزمایش های خشک کردن، تشویه و تکلیس در مقیاس آزمایشگاهی ۳۷۲۱۳۹۶مشاهده
۴۱۹راهنمای طراحی و اجرای ساختمان ورزشگاه های کوچک(محله ای)۳۷۳۱۳۹۳مشاهده
۴۲۰مشخصات فنی عمومی و اجرایی خطوط توزیع برق هوایی و کابلی فشار متوسط و فشار ضعیف ۳۷۴۱۳۸۶مشاهده
۴۲۱مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست های توزیع هوایی و زمینی ۲۰ و ۳۳ کیلوولت۳۷۵۱۳۸۶مشاهده
۴۲۲دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های بنایی غیرمسلح موجود ۳۷۶۱۳۸۶مشاهده
۴۲۳شرح خدمات شبکه های آبیاری تحت فشار۳۷۷۱۳۸۶مشاهده
۴۲۴راهنمای اکتشاف، استخراج و فرآوری سنگ های تزیینی و نما۳۷۸۱۳۸۷مشاهده
۴۲۵دستورالعمل رده بندی ذخایر معدنی۳۷۹۱۳۸۷مشاهده
۴۲۶راهنمای طراحی و اجرای سیستم های برق اضطراری و پشتیبان ۳۸۰۱۳۹۴مشاهده
۴۲۷راهنمای ارزیابی عملکرد سامانه های زهکشی زیرزمینی ۳۸۱۱۳۸۷مشاهده
۴۲۸راهنمای نصب انشعابات فاضلاب ابنیه ۳۸۲۱۳۸۷مشاهده
۴۲۹راهنمای مطالعات فرسایش و رسوب در ساماندهی رودخانه ها۳۸۳۱۳۸۶مشاهده
۴۳۰دستورالعمل طراحی،ساخت و اجرای سیستم های پانل پیش ساخته سبک سه بعدی ۳۸۵۱۳۸۶مشاهده
۴۳۱دستورالعمل طراحی،ساخت و اجرای سامانه های پانلی سه بعدی (تجدید نظر اول)۳۸۵-۱۱۳۹۱مشاهده
۴۳۲راهنمای مطالعات هیدرولیکی پلها۳۸۷۱۳۹۴مشاهده
۴۳۳آیین نامه طرح و محاسبه سازه های بتنی پیش ساخته ۳۸۸۱۳۸۶مشاهده
۴۳۴آیین نامه طرح و محاسبه پل های بتن آرمه ۳۸۹۱۳۸۷مشاهده
۴۳۵راهنمای انجام مطالعات خدمات جنبی در پروژه های بهسازی لرزه ای ۳۹۰۱۳۸۶مشاهده
۴۳۶راهنمای طراحی روسازی بنادر ۳۹۱۱۳۸۶مشاهده
۴۳۷ضوابط و مبانی طراحی انبارهای فنی چندمنظوره ۳۹۲۱۳۸۶مشاهده
۴۳۸نقشه های جزئیات اجرائی تیپ تاسیسات الکتریکی ساختمان ۳۹۳۱۳۸۷مشاهده
۴۳۹دستورالعمل طراحی و نظارت بر روسازی راه آهن سریع السیر۳۹۴۱۳۸۶مشاهده
۴۴۰شرح خدمات مرحله توجیهی مطالعات آبخیزداری ۳۹۶۱۳۸۸مشاهده
۴۴۱راهنمای تهیه شناسنامه غار۳۹۷۱۳۸۶مشاهده
۴۴۲دستورالعمل ارزیابی و بهسازی لرزه ای ساختمان مدارس بامیاقاب ۳۹۸۱۳۹۴مشاهده
۴۴۳مشخصات فنی عمومی سدها۳۹۹۱۳۹۲مشاهده
۴۴۴مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها،خطوط فوق توزیع و انتقال مسیریابی خطوط انتقال نیرو۴۰۱۱۳۸۶مشاهده
۴۴۵مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها،خطوط فوق توزیع و انتقال طراحی عمومی خطوط نیرو۴۰۲۱۳۸۶مشاهده
۴۴۶مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها،خطوط فوق توزیع و انتقال کلید قدرت در پست های فشاز قوی ۴۰۳-۱۱۳۸۶مشاهده
۴۴۷مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها،خطوط فوق توزیع و انتقال کلید قدرت در پست های فشاز قوی ۴۰۳-۲۱۳۸۶مشاهده
۴۴۸مشخصات فنی عمومی و اجرایی خطوط فوق توزیع و انتقال زمین شناسی خطوط انتقال نیروی برق ۴۰۴۱۳۸۶مشاهده
۴۴۹راهنمای طراحی هیدرولیکی تصفیه خانه های فاضلاب ۴۰۵۱۳۸۶مشاهده
۴۵۰برنامه آماده سازی مدارس در برابر زلزله ۴۰۶۱۳۹۴مشاهده
۴۵۱مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها،خطوط فوق توزیع و انتقال سکسیونر و تیغه زمین در پست های فشار قوی (جلد اول)۴۰۷-۱۱۳۸۷مشاهده
۴۵۲مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها،خطوط فوق توزیع و انتقال سکسیونر و تیغه زمین در پست های فشار قوی (جلد دوم)۴۰۷-۲۱۳۸۷مشاهده
۴۵۳مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها،خطوط فوق توزیع و انتقال ترانسفورماتورهای ولتاژ در پست های فشار قوی (جلد اول)۴۰۸-۱۱۳۸۷مشاهده
۴۵۴مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها،خطوط فوق توزیع و انتقال ترانسفورماتورهای ولتاژ در پست های فشار قوی (جلد دوم)۴۰۸-۲۱۳۸۷مشاهده
۴۵۵مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها،خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم زمین خطوط انتقال۴۰۹۱۳۸۷مشاهده
۴۵۶شرح خدمات همسان مطالعات طرح های احداث راه آهن۴۱۱۱۳۸۹مشاهده
۴۵۷شرح خدمات همسان مطالعات طرح های بهسازی راه ۴۱۲۱۳۸۹مشاهده
۴۵۸شرح خدمات انجام مطالعه نقطه پرتصادف راه ها۴۱۲-۱۱۳۹۳مشاهده
۴۵۹شرح خدمات همسان مطالعات طرح های احداث راه ۴۱۳۱۳۸۹مشاهده
۴۶۰دستورالعمل طراحی،اجرا و نگهداری سازه های کنترل سیل و رسوب (بندهای اصلاحی)۴۱۶۱۳۸۷مشاهده
۴۶۱مبانی طراحی سازه های کنترل فرسایش در رودخانه ها و آبراهه ها ۴۱۷۱۳۸۷مشاهده
۴۶۲ضوابط و دستورالعمل های فنی مرتع دستورالعمل تبدیل دیمزارهای کم بازده و پرشیب به مراتع دست کاشت ۴۱۸۱۳۸۷مشاهده
۴۶۳ضوابط و دستورالعمل های فنی مرتع دستورالعمل اصلاح مراتع با استفاده از روش های ذخیره نزولات آسمانی ۴۱۹۱۳۸۷مشاهده
۴۶۴ضوابط و دستورالعمل های فنی مرتع دستورالعمل کودپاشی در مرتع۴۲۰۱۳۸۷مشاهده
۴۶۵ضوابط و دستورالعمل های فنی مرتع دستورالعمل فنی مدیریت چرا و قرق۴۲۱۱۳۸۷مشاهده
۴۶۶ضوابط و دستورالعمل فنی مرتع دستورالعمل فنی مرنع کاری ۴۲۲۱۳۸۷مشاهده
۴۶۷مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها،خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم تغذیه متناوب پست های فشارقوی(LVAC)۴۲۳-۱۱۳۸۷مشاهده
۴۶۸مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها،خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم تغذیه متناوب پست های فشارقوی(LVAC)۴۲۳-۲۱۳۸۷مشاهده
۴۶۹مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها،خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم های اینترتریپ و اینترلاک در پست های فشار قوی ۴۲۴۱۳۸۷مشاهده
۴۷۰شرح خدمات مطالعات خاکشناسی ۴۲۵۱۳۸۶مشاهده
۴۷۱مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها،خطوط فوق توزیع و انتقال مقره های خطوط انتقال نیرو(جلد اول)۴۲۶-۱۱۳۸۷مشاهده
۴۷۲مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها،خطوط فوق توزیع و انتقال مقره ها های خطوط انتقال نیرو(جلد دوم)۴۲۶-۲۱۳۸۷مشاهده
۴۷۳مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها،خطوط فوق توزیع و انتقال هادی های خطوط انتقال نیرو(جلد اول)۴۲۷-۱۱۳۸۷مشاهده
۴۷۴مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها،خطوط فوق توزیع و انتقال هادی های خطوط انتقال نیرو(جلد دوم)۴۲۷-۲۱۳۸۷مشاهده
۴۷۵مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها،خطوط فوق توزیع و انتقال ترانسفورماتورهای جریان در پست های فشار قوی (جلد اول)۴۲۸-۱۱۳۸۷مشاهده
۴۷۶مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها،خطوط فوق توزیع و انتقال ترانسفورماتورهای جریان در پست های فشار قوی (جلد دوم)۴۲۸-۲۱۳۸۷مشاهده
۴۷۷مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها،خطوط فوق توزیع و انتقال مقره های پست های فشار قوی(جلد اول)۴۲۹-۱۱۳۸۷مشاهده
۴۷۸مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها،خطوط فوق توزیع و انتقال مقره های پست های فشار قوی(جلد دوم)۴۲۹-۲۱۳۸۷مشاهده
۴۷۹مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها،خطوط فوق توزیع و انتقال انتخاب محل پست(جلد اول)۴۳۰۱۳۸۷مشاهده
۴۸۰مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها،خطوط فوق توزیع و انتقال فونداسیون برج های خطوط انتقال نیرو۴۳۱۱۳۸۷مشاهده
۴۸۱مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها،خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم تغذیه داخلی LVDCدر پست های فشار قوی (جلد اول)۴۳۲-۱۱۳۸۷مشاهده
۴۸۲مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها،خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم تغذیه داخلی LVDCدر پست های فشار قوی (جلد دوم)۴۳۲-۲۱۳۸۷مشاهده
۴۸۳فهرست خدمات مطالعات طرح های استفاده از فاضلاب تصفیه شده شهری و روستانی (تصفیه خانه های در دست ساخت و در حال بهره برداری)۴۳۳۱۳۸۷مشاهده
۴۸۴راهمای مطالعات طرح های استفاده از فاضلاب های تصفیه شده شهری و روستایی ۴۳۴۱۳۸۸مشاهده
۴۸۵فهرست خدمات مطالعات مرحله توجیهی طرح های فاضلاب و آب های سطحی ۴۳۵۱۳۸۸مشاهده
۴۸۶راهنمای طراحی هیدرولیکی تصفیه خانه های آب ۴۳۶۱۳۸۷مشاهده
۴۸۷مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها،خطوط فوق توزیع و انتقال ترانسفورماتورهای قدرت در پست های فشار قوی ۴۳۷-۱۱۳۸۷مشاهده
۴۸۸مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها،خطوط فوق توزیع و انتقال ترانسفورماتورهای قدرت در پست های فشار قوی (جلد دوم)۴۳۷-۲۱۳۸۷مشاهده
۴۸۹مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها،خطوط فوق توزیع و انتقال شینه بندی و و آرایش تک خطی در پست های فشار قوی ۴۳۸۱۳۸۷مشاهده
۴۹۰مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها،خطوط فوق توزیع و انتقال موج گیرها در پست های فشار قوی ۴۳۹-۱۱۳۸۷مشاهده
۴۹۱مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها،خطوط فوق توزیع و انتقال موج گیرها در پست های فشار قوی۴۳۹-۲۱۳۸۷مشاهده
۴۹۲مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها،خطوط فوق توزیع و انتقال پایه های خطوط هوائی انتقال نیرو۴۴۰-۱۱۳۸۷مشاهده
۴۹۳مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها،خطوط فوق توزیع و انتقال پایه های خطوط هوائی انتقال نیرو۴۴۰-۲۱۳۸۷مشاهده
۴۹۴تعاریف و مفاهیم در فعالیت های معدنی واژه ها و اصطلاحات پایه فرآوری مواد معدنی ۴۴۱۱۳۸۷مشاهده
۴۹۵دستورالعمل تهیه نقشه های استخراجی معدن۴۴۲۱۳۸۷مشاهده
۴۹۶راهنمای ارزشیابی دارایی های معدنی ۴۴۳۱۳۹۴مشاهده
۴۹۷مشخصات فنی عمومی و اجرائی پست،خطوط فوق توزیع و انتقال نقشه برداری خطوط انتقال نیروی برق ۴۴۴۱۳۸۷مشاهده
۴۹۸مشخصات فنی عمومی و اجرائی پست،خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم حفاظت از صاعقه در خطوط هوائی انتقال نیرو۴۴۵-۱۱۳۸۷مشاهده
۴۹۹مشخصات فنی عمومی و اجرائی پست،خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم حفاظت از صاعقه در خطوط هوائی انتقال نیرو۴۴۵-۲۱۳۸۷مشاهده
۵۰۰مدیریت ایمنی در کارگاه های عمرانی ۴۴۶۱۳۸۸مشاهده
۵۰۱مدیریت نگهداری و تعمیرات ماشین آلات عمرانی ۴۴۸۱۳۸۸مشاهده
۵۰۲مدیریت بهره برداری ماشین آلات عمرانی ۴۴۹۱۳۸۸مشاهده
۵۰۳مبانی طراحی و راهنمای اجرای سازه های کنترل فرسایش -جلد اول-مبانی طراحی و اجرای بانکت بندی۴۵۰-۱۱۳۸۷مشاهده
۵۰۴مبانی طراحی و راهنمای اجرای سازه های کنترل فرسایش-جلد دوم-دستورالعمل و ضوابط فنی طراحی و اجرای سکو بندی ۴۵۰-۲۱۳۸۸مشاهده
۵۰۵مبانی طراحی و راهنمای اجرای سازه های کنترل فرسایش-جلد سوم-دستورالعمل و ضوابط فنی طراحی و اجرای تراس بندی ۴۵۰-۳۱۳۸۸مشاهده
۵۰۶مبانی طراحی و راهنمای اجرای سازه های کنترل فرسایش-جلد چهارم-تعاریف و علادم استاندارد در نقشه های اجرائی آبخیزداری۴۵۰-۴۱۳۸۷مشاهده
۵۰۷مشخصات فنی عمومی و اجرائی پست،خطوط فوق توزیع وانتقال شینه و هادی هادر پست های فشار قوی ۴۵۱-۱۱۳۸۷مشاهده
۵۰۸مشخصات فنی عمومی و اجرائی پست،خطوط فوق توزیع وانتقال شینه و هادی هادر پست های فشار قوی ۴۵۱-۲۱۳۸۷مشاهده
۵۰۹مشخصات فنی عمومی و اجرائی پست،خطوط فوق توزیع وانتقال کابل در پست های فشار قوی ۴۵۲-۱۱۳۸۷مشاهده
۵۱۰مشخصات فنی عمومی و اجرائی پست،خطوط فوق توزیع وانتقال کابل در پست های فشار قوی (جلد دوم)۴۵۲-۲۱۳۸۷مشاهده
۵۱۱مشخصات فنی عمومی و اجرائی پست،خطوط فوق توزیع وانتقال هماهنگی عایقی در پست های فشار قوی (جلد دوم)۴۵۳۱۳۸۸مشاهده
۵۱۲مشخصات فنی عمومی و اجرائی پست،خطوط فوق توزیع وانتقال سازه های پست های فشار قوی (جلد دوم)۴۵۴۱۳۸۷مشاهده
۵۱۳مشخصات فنی عمومی و اجرائی پست،خطوط فوق توزیع وانتقالراهنمای طراحی و مهندسی محوطه سازی پست های فشار قوی ۴۵۵۱۳۸۷مشاهده
۵۱۴مشخصات فنی عمومی و اجرائی پست،خطوط فوق توزیع وانتقال طبقه بندی شرایط اقلیمی و محیطی ۴۵۶۱۳۸۷مشاهده
۵۱۵مشخصات فنی عمومی و اجرائی پست،خطوط فوق توزیع وانتقال ترکیب بارگذاری نیروها برسازه های پست های فشار قوی ۴۵۷۱۳۸۷مشاهده
۵۱۶مشخصات فنی عمومی و اجرائی پست،خطوط فوق توزیع وانتقال مشخصات فنی و عمومی در پست های فشار قوی ۴۵۸۱۳۸۷مشاهده
۵۱۷مشخصات فنی عمومی و اجرائی پست،خطوط فوق توزیع وانتقال سیستم زمین در پست های فشار قوی ۴۵۹-۱۱۳۸۷مشاهده
۵۱۸مشخصات فنی عمومی و اجرائی پست،خطوط فوق توزیع وانتقال سیستم زمین در پست های فشار قوی ۴۵۹-۲۱۳۸۷مشاهده
۵۱۹راهنمای راهبری و نگهداری تاسیسات مکانیکی ساختمان (تاسیسات گرمایی،تعویض هوا و تهویه مطبوع)۴۶۰۱۳۸۷مشاهده
۵۲۰راهنمای پذیرش تاسیسات مکانیکی ساختمان ۴۶۱۱۳۸۹مشاهده
۵۲۱راهنمای طبقه بندی کیفیت آّب خام،پساب ها و آب های برگشتی برای مصارف صنعتی و تفرجی۴۶۲۱۳۸۷مشاهده
۵۲۲مشخصات فنی عمومی و اجرائی پست،خطوط فوق توزیع وانتقال ثبات وقایع و خطا در پست های فشار قوی۴۶۴۱۳۸۷مشاهده
۵۲۳مشخصات فنی عمومی و اجرائی پست،خطوط فوق توزیع وانتقال یراق آلات خطوط هوایی انتقال نیرو۴۶۵-۱۱۳۸۷مشاهده
۵۲۴مشخصات فنی عمومی و اجرائی پست،خطوط فوق توزیع وانتقال یراق آلات خطوط هوایی انتقال نیرو۴۶۵-۲۱۳۸۷مشاهده
۵۲۵دستورالعمل تجزیه های آزمایشگاهی نمونه های خاک و آب ۴۶۷۱۳۸۷مشاهده
۵۲۶مشخصات فنی عمومی و اجرائی پست،خطوط فوق توزیع وانتقال سیستم های سرمایش و گرمایش و تهویه مطبوع در پست های فشار قوی ۴۶۸۱۳۸۷مشاهده
۵۲۷موافقت نامه ساخت-بهره برداری-واگذاری۴۶۹۱۳۸۷مشاهده
۵۲۸راهنمای طراحی تلمبه خانه های آب ۴۷۰۱۳۸۸مشاهده
۵۲۹مبانی و ضوابط طراحی،تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری-جلد اول-کلیات ،تعاریف و مفاهیم اولیه ۴۷۱-۱۱۳۸۷مشاهده
۵۳۰مبانی و ضوابط طراحی،تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری-جلد دوم-آبیاری۴۷۱-۲۱۳۸۸مشاهده
۵۳۱مبانی و ضوابط طراحی،تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری-جلد سوم-زهکشی۴۷۱-۳۱۳۸۸مشاهده
۵۳۲مبانی و ضوابط طراحی،تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری-جلد چهارم-سازه های آبی و جاده های دسترسی ۴۷۱-۴۱۳۸۸مشاهده
۵۳۳مبانی و ضوابط طراحی،تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری-جلد پنجم-یکپارچه سازی اراضی۴۷۱-۵۱۳۸۸مشاهده
۵۳۴مبانی و ضوابط توسعه گلخانه ها(نظام گلخانه ای،پرورش قارچ خوراکی و کمپوست کشور)۴۷۲۱۳۹۱مشاهده
۵۳۵مشخصات فنی عمومی و اجرائی پست،خطوط فوق توزیع وانتقال روش های جلوگیری از خوردگی در پست های فشار قوی ۴۷۳۱۳۸۸مشاهده
۵۳۶مبانی و ضوابط توسعه گلخانه ها مبانی و ضوابط طراحی ۴۷۴۱۳۸۷مشاهده
۵۳۷مشخصات فنی عمومی و اجرائی پست،خطوط فوق توزیع وانتقال سیستم روشنایی پست های فشار قوی ۴۷۵۱۳۷۸مشاهده
۵۳۸مشخصات فنی عمومی و اجرائی پست،خطوط فوق توزیع وانتقال سوئیچگیرهای فشارمتوسط در پست های فشار قوی۴۷۶-۱۱۳۸۸مشاهده
۵۳۹مشخصات فنی عمومی و اجرائی پست،خطوط فوق توزیع وانتقال سوئیچگیرهای فشارمتوسط در پست های فشار قوی۴۷۶-۲۱۳۸۸مشاهده
۵۴۰مشخصات فنی عمومی و اجرائی پست،خطوط فوق توزیع وانتقال سیستم های اعلام و اطفاحریق در پست های فشار قوی ۴۷۷۱۳۸۸مشاهده
۵۴۱مشخصات فنی عمومی و اجرائی پست،خطوط فوق توزیع وانتقال تجهیزات کوپلینگ در پست های فشار قوی۴۷۸۱۳۸۸مشاهده
۵۴۲مشخصات فنی عمومی و اجرائی پست،خطوط فوق توزیع وانتقال ترانسفورماتورهای زمین-کمکی در پست های فشار قوی ۴۷۹-۲۱۳۸۸مشاهده
۵۴۳فهرست خدمات کارهای مهار سیلاب ۴۸۰۱۳۹۰مشاهده
۵۴۴راهنمای مطالعات ظرفیت خودپالایی رودخانه ها ۴۸۱۱۳۸۸مشاهده
۵۴۵ضوابط طراحی هیدرولیکی شیب شکن ها،تندآب ها و تاسیسات پایانه ای استهلاک انرژی در شبکه های آبیاری و زهکشی۴۸۲۱۳۸۸مشاهده
۵۴۶مشخصات فنی عمومی و اجرائی پست،خطوط فوق توزیع وانتقال راکتورهای موازی در پست های فشار قوی ۴۸۳-۱۱۳۸۸مشاهده
۵۴۷مشخصات فنی عمومی و اجرائی پست،خطوط فوق توزیع وانتقال راکتورهای موازی در پست های فشار قوی ۴۸۳-۲۱۳۸۸مشاهده
۵۴۸مشخصات فنی عمومی و اجرائی پست،خطوط فوق توزیع وانتقال سیستم حفاظت از برخورد مستقیم صاعقه در پست های فشار قوی ۴۸۵۱۳۸۸مشاهده
۵۴۹مشخصات فنی عمومی و اجرائی پست،خطوط فوق توزیع وانتقال معیارهای طراحی و مهندسی طرحهای جانمایی در پست های فشار قوی ۴۸۶۱۳۹۱مشاهده
۵۵۰مشخصات فنی عمومی و اجرائی پست،خطوط فوق توزیع وانتقال دیزل ژنراتورهای اضطراری در پست های فشار قوی ۴۸۷-۱۱۳۸۸مشاهده
۵۵۱مشخصات فنی عمومی و اجرائی پست،خطوط فوق توزیع وانتقال دیزل ژنراتورهای اضطراری در پست های فشار قوی ۴۸۷-۲۱۳۸۸مشاهده
۵۵۲دستورالعمل امداد و نجات در معادن ۴۸۸۱۳۸۹مشاهده
۵۵۳مقررات روشنایی در معادن ۴۸۹۱۳۹۰مشاهده
۵۵۴مشخصات فنی عمومی و اجرائی پست،خطوط فوق توزیع وانتقال یراق آلات در پست های فشار قوی ۴۹۰-۱۱۳۸۸مشاهده
۵۵۵مشخصات فنی عمومی و اجرائی پست،خطوط فوق توزیع وانتقال یراق آلات در پست های فشار قوی ۴۹۰-۲۱۳۸۸مشاهده
۵۵۶مشخصات فنی عمومی و اجرائی پست،خطوط فوق توزیع وانتقال طبقه بندی خاک در پست های فشار قوی ۴۹۱۱۳۸۸مشاهده
۵۵۷راهنمای برآورد ضریب زهکشی زیرزمینی در اراضی تحت آبیاری مناطق خشک و نیمه خشک ۴۹۲۱۳۸۸مشاهده
۵۵۸معیارها و ضوابط فنی عملیات اکتشافی ژئوتکنیک سامانه های آبیاری و زهکشی ۴۹۳۱۳۸۸مشاهده
۵۵۹راهنمای اندازه گیری و ثبت پارامترها در تصفیه خانه های فاضلاب و پردازش آن ۴۹۴۱۳۸۸مشاهده
۵۶۰راهنمای تهیه گزارش های طراحی معادن ۴۹۶۱۳۹۰مشاهده
۵۶۱فهرست خدمات مرحله طراحی پایه واحدهای فرآوری مواد معدنی ۴۹۷۱۳۹۰مشاهده
۵۶۲راهنمای ملاحظات زیست محیطی در فعالیت های اکتشافی معدن۴۹۸۱۳۸۸مشاهده
۵۶۳فهرست جزئیات خدمات مطالعات مرمت و بازسازی و شرح خدمات تهیه شناسنامه کاریزهای کشور۴۹۹۱۳۸۸مشاهده
۵۶۴دستورالعمل نظارت و کنترل فنی مطالعات خاکشناسی ۵۰۰۱۳۸۹مشاهده
۵۶۵مشخصات فنی عمومی و اجرائی پست،خطوط فوق توزیع وانتقال برقگیرها در پست های فشار قوی ۵۰۱-۱۱۳۸۸مشاهده
۵۶۶مشخصات فنی عمومی و اجرائی پست،خطوط فوق توزیع وانتقال برقگیرها در پست های فشار قوی ۵۰۱-۲۱۳۸۸مشاهده
۵۶۷مشخصات فنی عمومی و اجرائی پست،خطوط فوق توزیع وانتقال سیستم های حفاظتی در پست های فشار قوی ۵۰۲-۱۱۳۸۸مشاهده
۵۶۸مشخصات فنی عمومی و اجرائی پست،خطوط فوق توزیع وانتقال سیستم های حفاظتی در پست های فشار قوی ۵۰۲-۲۱۳۸۸مشاهده
۵۶۹مشخصات فنی عمومی و اجرائی پست،خطوط فوق توزیع وانتقال سیستم های کنترل و اتوماسیون در پست های فشار قوی ۵۰۳-۱۱۳۸۸مشاهده
۵۷۰مشخصات فنی عمومی و اجرائی پست،خطوط فوق توزیع وانتقال سیستم های کنترل و اتوماسیون در پست های فشار قوی ۵۰۳-۲۱۳۸۸مشاهده
۵۷۱مشخصات فنی عمومی و اجرائی پست،خطوط فوق توزیع وانتقال خازن های موازی در پست های فشار قوی ۵۰۴-۱۱۳۸۸مشاهده
۵۷۲مشخصات فنی عمومی و اجرائی پست،خطوط فوق توزیع وانتقال خازن های موازی در پست های فشار قوی ۵۰۴-۲۱۳۸۸مشاهده
۵۷۳دستورالعمل پایش و ارزشیابی طرح های مدیریت منابع طبیعی و آبخیزداری ۵۰۵۱۳۸۸مشاهده
۵۷۴دستورالعمل ترابری در معادن ۵۰۶۱۳۸۸مشاهده
۵۷۵مشخصات فنی عمومی و اجرائی پست،خطوط فوق توزیع وانتقال پی های تجهیزات در پست های فشار قوی ۵۰۷۱۳۸۸مشاهده
۵۷۶علایم استاندارد نقشه های فرآوری موادمعدنی(کانه آرایی)۵۰۸۱۳۸۸مشاهده
۵۷۷راهنمای آبگیری از رودخانه و حفاظت آن ۵۰۹۱۳۸۸مشاهده
۵۷۸دستورالعمل احداث باغ در اراضی شیب دار ۵۱۰۱۳۸۸مشاهده
۵۷۹راهنمای بهسازی لرزه ای پل ها ۵۱۱۱۳۹۰مشاهده
۵۸۰دستورالعمل ارزیابی لرزه ای تاسیسات نیروگاه ۵۱۲۱۳۸۸مشاهده
۵۸۱دستورالعمل ارزیابی لرزه ای تاسیسات پست ها ۵۱۳۱۳۸۸مشاهده
۵۸۲راهنمای مکان یابی واحد های کانه آرایی و فرآوری ۵۱۵۱۳۸۹مشاهده
۵۸۳راهنمای طراحی،ساخت و نگهداری آبشکن های رودخانه ای ۵۱۶۱۳۸۸مشاهده
۵۸۴دستورالعمل انتخاب و طراحی تجهیزات کنترل ضربه قوچ در تاسیسات آبرسانی شهری ۵۱۷۱۳۸۸مشاهده
۵۸۵راهنمای طراحی،ساخت و نگهداری دیوارهای سیل بند ۵۱۸۱۳۸۸مشاهده
۵۸۶راهنمای برآورد رواناب در طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی ۵۱۹۱۳۸۸مشاهده
۵۸۷راهنمای بهره برداری و نگهداری از شبکه های جمع آوری فاضلاب ۵۲۰۱۳۸۸مشاهده
۵۸۸راهنمای طراحی و بهره برداری تخلیه کننده عمقی مخازن سدها ۵۲۱۱۳۸۸مشاهده
۵۸۹دستورالعمل پایش کیفیت آب های سطحی(جاری)۵۲۲۱۳۸۸مشاهده
۵۹۰راهنمای طراحی و اجرای سیستم های جداساز لرزه ای در ساختمان ها۵۲۳۱۳۹۸مشاهده
۵۹۱راهنمای روش ها و شیوه های بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود و جزئیات اجرایی ۵۲۴۱۳۸۹مشاهده
۵۹۲راهنمای ارزیابی پتانسبل روانگرایی خاک،پیامدها و روش های کاهش مخاطرات آن ۵۲۵۱۳۹۱مشاهده
۵۹۳راهنمای بهره برداری و نگهداری نیروگاه های آبی سدهای بزرگ۵۲۶۱۳۸۹مشاهده
۵۹۴راهنمای طراحی،ساخت و بهره برداری سامانه های انحراف سیلاب ۵۲۷۱۳۹۱مشاهده
۵۹۵راهنمای کاربرد ژئوتکستایل در سازه های حفاظتی دریایی ۵۲۸۱۳۹۰مشاهده
۵۹۶راهنمای انتخاب نوع و موقعیت شیرآلات صنعت آب و بهره برداری از آنها ۵۲۹۱۳۸۹مشاهده
۵۹۷راهنمای طراحی بنادر تفریحی و مسافری کوچک ۵۳۰۱۳۸۹مشاهده
۵۹۸دستورالعمل توزیع هوای فشرده در معادن ۵۳۱۱۳۸۹مشاهده
۵۹۹دستورالعمل تهیه نقشه های زمین شناسی-اکتشافی بزرگ مقیاس (مقیاس های ۱:۲۵،۰۰۰و ۱:۲۰،۰۰۰) و رقومی کردن آن ها۵۳۲۱۳۹۰مشاهده
۶۰۰راهنمای مطالعات ژئوفیزیکی به روش های مقاومت ویژه،پلاریزاسیون القایی،الکترومغناطیسی و پتانسیل خودزا در اکتشافات معدنی ۵۳۳۱۳۹۴مشاهده
۶۰۱راهنمای مطالعات تعیین حریم سواحل دریاها،دریاچه ها،تالاب هاو خورها۵۳۴۱۳۸۹مشاهده
۶۰۲ضوابط زیست محیطی استفاده مجدد از آب های برگشتی و پساب ها ۵۳۵۱۳۸۹مشاهده
۶۰۳دستورالعمل طراحی و اجرای سیستم های نگهداری تونل های معدنی ۵۳۷۱۳۹۰مشاهده
۶۰۴دستورالعمل تحلیل پایداری و پایدارسازی شیب ها در معادن روباز ۵۳۸۱۳۹۰مشاهده
۶۰۵علائم استاندارد نقشه های زمین شناسی ۵۳۹۱۳۹۰مشاهده
۶۰۶دستورالعمل اکتشاف ژئوشیمیایی بزرگ مقیاس رسوبات آبراهه ای ۵۴۰۱۳۹۰مشاهده
۶۰۷فهرست خدمات مراحل چهارگانه اکتشاف فلزات پایه (اکتشاف مس)۵۴۱۱۳۹۰مشاهده
۶۰۸راهنمای محاسبه قیمت تمام شده در فعالیت های استخراج مواد معدنی ۵۴۲۱۳۹۰مشاهده
۶۰۹ضوابط انجام آزمایش های کانه آرایی در مقیاس های آزمایشگاهی،پایه و پیشاهنگ۵۴۴۱۳۹۱مشاهده
۶۱۰راهنمای انتخاب و محاسبه ظرفیت ماشین آلات و تجهیزات کارخانه های کانه آرایی ۵۴۵۱۳۹۱مشاهده
۶۱۱دستورالعمل کاربرد روش های ردیابی در مطالعات کارست و سازندهای سخت ۵۴۶۱۳۸۹مشاهده
۶۱۲دستورالعمل مطالعات مرمت و بازسازی و تهیه شناسنامه کاریزهای کشور۵۴۷۱۳۹۰مشاهده
۶۱۳مبانی،ضوابط و راهنمای اجرایی شناسگرهای ترافیکی ۵۴۸۱۳۸۹مشاهده
۶۱۴راهنمای روش های محاسبه آبشستگی موضعی ۵۴۹۱۳۹۰مشاهده
۶۱۵راهنمای مطالعات کیفیت آب مخازن سدهای بزرگ ۵۵۰۱۳۹۰مشاهده
۶۱۶دستورالعمل اجرایی پایش کیفیت آب مخازن پشت سدها ۵۵۱۱۳۹۰مشاهده
۶۱۷دستورالعمل کاربرد روش های ردیابی در مطالعات آبخوان های آبرفتی ۵۵۲۱۳۹۰مشاهده
۶۱۸دستورالعمل نگهداری و کنترل سقف در کارگاه های استخراج ۵۵۳۱۳۹۰مشاهده
۶۱۹راهنمای سنگ جوری مواد معدنی به روش های دستی یا خودکار ۵۵۴۱۳۹۱مشاهده
۶۲۰راهنمای جامه تدوین گزارش ۵۵۵۱۳۹۲مشاهده
۶۲۱راهنمای امکان سنجی پروژه های معدنی ۵۵۸۱۳۹۳مشاهده
۶۲۲راهنمای انباشت مواد باطله در واحدهای کانه آرایی و فرآوری ۵۵۹۱۳۹۱مشاهده
۶۲۳راهنمای بررسی اثر فعالیت های کشاورزی بر کمیت و کیفیت آب های سطحی ۵۶۰۱۳۹۰مشاهده
۶۲۴راهنمای کاربرد ردیاب ها در بررسی نشت و فرار آب از مخزن و تکیه گاه های سد ۵۶۱۱۳۹۱مشاهده
۶۲۵راهنمای مطالعات ریخت شناسی دلتاها ۵۶۲۱۳۹۰مشاهده
۶۲۶ضوابط زیست محیطی برداشت مصالح رودخانه ای ۵۶۳۱۳۹۰مشاهده
۶۲۷راهنمای حمل و نقل مواد معدنی در مدارهای فرآوری ۵۶۴۱۳۹۱مشاهده
۶۲۸شناسایی مواد معدنی و آزادسازی آن ها در کانه آرایی ۵۶۵۱۳۹۱مشاهده
۶۲۹فهرست خدمات طرح های آبرسانی مراحل (طراحی پایه و طراحی تفصیلی )۵۶۶۱۳۹۱مشاهده
۶۳۰واژه ها و اصطلاحات پایه اکتشاف،استخراج و فرآوری مواد معدنی ۵۶۷۱۳۹۱مشاهده
۶۳۱راهنمای مدیریت بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و تجهیزات هیدرومکانیکی سد و تاسیسات وابسته ۵۶۸۱۳۹۰مشاهده
۶۳۲مستندات و مبانی آیین نامه طراحی راهدارخانه ها ۵۶۹۱۳۹۰مشاهده
۶۳۳آیین نامه طراحی راهدارخانه ها ۵۷۰۱۳۹۰مشاهده
۶۳۴راهنمای آبکشی در معادن ۵۷۳۱۳۹۳مشاهده
۶۳۵مبانی زیست محیطی طراحی برای طرح های تغدیه مصنوعی ۵۷۴۱۳۹۰مشاهده
۶۳۶راهنمای پهنه بندی توان اکولوژیک به منظور استقرار طرح های توسعه منابع آب ۵۷۵۱۳۹۱مشاهده
۶۳۷ضوابط و معیارهای طراحی و نقشه های همسان سازه های زهکشی زیرزمینی ۵۷۶۱۳۹۱مشاهده
۶۳۸دستورالعمل تعیین محل و نظارت بر حفر چاه های آب در آبرفت و سازندهای سخت و تهیه گزارش حفاری (چاه های بهره بردداری،اکتشافی،پیزومترها و مشاهده ای) ۵۷۷۱۳۹۲مشاهده
۶۳۹فهرست خدمات تعیین حد بستر و حریم تالاب ها و دریاچه ها۵۷۸۱۳۹۱مشاهده
۶۴۰دستورالعمل طراحی هندسی بازکننده ها و حفریات زیر زمینی ۵۷۹۱۳۹۱مشاهده
۶۴۱ضوابط و معیارهای فنی انتخاب آسیا های خود شکن و نیمه خودشکن۵۸۰۱۳۹۱مشاهده
۶۴۲فهرست خدمات مراحل چهارگانه اکتشاف سرب و روی ۵۸۱۱۳۹۱مشاهده
۶۴۳ضوابط طراحی سامانه های آبیاری با لوله های کم فشار ۵۸۲۱۳۹۱مشاهده
۶۴۴راهنمای جامع مطالعات طرح،بهره برداری و نگهداری سامانه پیش بینی و هشدار سیل ۵۸۳۱۳۹۱مشاهده
۶۴۵راهنمای کاربرد مدل های ریاضی و فیزیکی در مطالعات مهندسی و ساماندهی رودخانه ۵۸۴۱۳۹۱مشاهده
۶۴۶راهنمای روش های توزیع مکانی عوامل اقلیمی با استفاده از داده های نقطه ای ۵۸۵۱۳۹۱مشاهده
۶۴۷راهنمای برآورد خسارت مخزن در محدوده دریاچه سدهای مخزنی ۵۸۶۱۳۹۱مشاهده
۶۴۸مشخصات فنی عمومی و اجرایی سیستم کابل کشی مخابراتی ژنریک ساختمان ۵۸۷۱۳۹۱مشاهده
۶۴۹فهرست خدمات اکتشافی سنگ ها و کانی های صنعتی ۵۸۸۱۳۹۱مشاهده
۶۵۰راهنمای مطالعات رسوب گذاری و رسوب زدایی مخازن سدها ۵۸۹۱۳۹۱مشاهده
۶۵۱راهنمای محاسبه بار رسوب معلق و بستر رودخانه ۵۹۰۱۳۹۱مشاهده
۶۵۲راهنمای طراحی شبکه های لرزه نگاری و شتاب نگاری سدها ۵۹۱۱۳۹۱مشاهده
۶۵۳راهنمای مطالعات ریخت شناسی رودخانه ها ۵۹۲۱۳۹۱مشاهده
۶۵۴راهنمای مطالعات رودخانه های مخروط افکنه ای ۵۹۳۱۳۹۱مشاهده
۶۵۵راهنمای مطالعات ژئوفیزیکی به روش های مغناطیس سنجی،گرانی سنجی و لرزه نگاری در اکتشافات معدنی ۵۹۴۱۳۹۱مشاهده
۶۵۶فهرست خدمات مراحل چهارگانه اکتشاف آنتیموان ۵۹۵۱۳۹۱مشاهده
۶۵۷فهرست خدمات پایش کیفیت آب های سطحی(جاری)۵۹۶۱۳۹۱مشاهده
۶۵۸فهرست خدمات و شرح خدمات مطالعات پایش کیفیت آب مخازن سدها۵۹۷۱۳۹۱مشاهده
۶۵۹راهنمی روش های مهاررسوب در رودخانه ها ۵۹۸۱۳۹۱مشاهده
۶۶۰فهرست خدمات مراحل مختلف اکتشاف کانی ها و سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی ۵۹۹۱۳۹۱مشاهده
۶۶۱راهنمای بارگذاری و تحلیل لرزه ای شریان های حیاتی ایران ۶۰۰۱۳۹۱مشاهده
۶۶۲راهنمای طراحی لرزه ای سامانه گازرسانی ۶۰۱۱۳۹۱مشاهده
۶۶۳راهنمای طراحی لرزه ای سامانه برق رسانی ۶۰۲۱۳۹۱مشاهده
۶۶۴راهنمای طراحی لرزه ای سامانه مخابرات ۶۰۳۱۳۹۱مشاهده
۶۶۵راهنمای طراحی لرزه ای سامانه آب رسانی ۶۰۴۱۳۹۱مشاهده
۶۶۶راهنمای طراحی لرزه ای سامانه فاضلاب ۶۰۵۱۳۹۱مشاهده
۶۶۷راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه گازرسانی ۶۰۶۱۳۹۱مشاهده
۶۶۸راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه برق رسانی ۶۰۷۱۳۹۱مشاهده
۶۶۹راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه مخابرات۶۰۸۱۳۹۱مشاهده
۶۷۰راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه آب رسانی ۶۰۹۱۳۹۱مشاهده
۶۷۱راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه فاضلاب ۶۱۰۱۳۹۱مشاهده
۶۷۲راهنمای ملاحظات زیست محیطی در فعالیت های استخراجی ۶۱۱۱۳۹۱مشاهده
۶۷۳آیین نامه طراحی و اجرای سازه های فولادی سرد نورد(بخش سازه)۶۱۲۱۳۹۱مشاهده
۶۷۴آیین نامه طراحی و اجرای سازه های فولادی سرد نورد (بخش غیر سازه)۶۱۳۱۳۹۲مشاهده
۶۷۵مشخصات فنی عمومی و اجرایی روشنایی راه ها۶۱۴۱۳۹۲مشاهده
۶۷۶فهرست خدمات و راهنمای مطالعات دورسنجی در اکتشافات مواد معدنی ۶۱۵۱۳۹۱مشاهده
۶۷۷راهنمای ارزیابی وکنترل پیامدهای ناشی از انفجار در معادن سطحی ۶۱۶۱۳۹۱مشاهده
۶۷۸فهرست خدمات و دستورالعمل مراحل مختلف اکتشاف مواد اولیه ولید انواع سیمان ۶۱۷۱۳۹۳مشاهده
۶۷۹فهرست خدمات و دستورالعمل بررسی های چاه پیمایی ۶۱۸۱۳۹۴مشاهده
۶۸۰مبانی و رویه های دستیابی به قیمت توافقی آب ۶۱۹۱۳۹۱مشاهده
۶۸۱دستورالعمل پایش کیفیت آب های زیرزمینی۶۲۰۱۳۹۱مشاهده
۶۸۲دستورالعمل تعیین حریم حریم کیفی آب های زیرزمینی ۶۲۱۱۳۹۲مشاهده
۶۸۳مشخصات فنی عمومی و اجرایی ردیابی و اعلام حریق ساختمان ۶۲۲۱۳۹۲مشاهده
۶۸۴راهنمای انتخاب روش استخراج ذخایرمعدنی ۶۲۳۱۳۹۴مشاهده
۶۸۵راهنمای تحلیل و طراحی لرزه ای سدهای خاکی و سنگریز ۶۲۴۱۳۹۲مشاهده
۶۸۶دستورالعمل تعیین مرز تغییر روش استخراج از روباز به زیرزمینی ۶۲۵۱۳۹۴مشاهده
۶۸۷راهنمای کاربردی انجام تحلیل خطر زلزله ۶۲۶۱۳۹۳مشاهده
۶۸۸مستندات پروژه های بهره ور CHP(سیستم های تولید همزمان برق و گرما)۶۲۷۱۳۹۲مشاهده
۶۸۹واژه نامه سازه های ساحلی ۶۲۸۱۳۹۲مشاهده
۶۹۰راهنمای طراحی و اجرای سازه ای حفاظت سواحل ۶۲۹۱۳۹۲مشاهده
۶۹۱دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش اول:ملاحظات کلی ۶۳۰۱۳۹۲مشاهده
۶۹۲دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش دوم: شرایط طراحی ۶۳۱۱۳۹۲مشاهده
۶۹۳دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش سوم: مصالح ۶۳۲۱۳۹۲مشاهده
۶۹۴دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش چهارم:قطعات بتنی پیش ساخته ۶۳۳۱۳۹۲مشاهده
۶۹۵دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش پنجم: پی ها ۶۳۴۱۳۹۲مشاهده
۶۹۶دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش ششم: کانال های ناوبری و حوضچه ها ۶۳۵۱۳۹۲مشاهده
۶۹۷دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش هفتم:تجهیزات محافظت بندر۶۳۶۱۳۹۲مشاهده
۶۹۸دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش هشتم: تاسیسات پهلوگیری (مهار)۶۳۷۱۳۹۲مشاهده
۶۹۹دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش نهم:سایر تجهیات بندر ۶۳۸۱۳۹۲مشاهده
۷۰۰دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش دهم:اسکله های ویژه۶۳۹۱۳۹۲مشاهده
۷۰۱دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش یازدهم:اسکله های تفریحی ۶۴۰۱۳۹۲مشاهده
۷۰۲مستندات تدوین دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی ۶۴۱۱۳۹۲مشاهده
۷۰۳راهنمای ارزیابی اقتصادی پروژه های آبخیزداری ۶۴۲۱۳۹۲مشاهده
۷۰۴راهنمای شکل هندسی مقطع و راستای رودخانه۶۴۳۱۳۹۲مشاهده
۷۰۵راهنمای ارزیابی ایمنی و اقدامات اضطراری در سدها و سازه های وابسته ۶۴۴۱۳۹۲مشاهده
۷۰۶دستورالعمل احیا،توسعه و بهسازی چاه های آب (کشاورزی و شرب)۶۴۵۱۳۹۲مشاهده
۷۰۷راهنمای کاربرد سیستم های اطلاعات مکانی(GIS)و سنجش از دور (RS)در استخراج پارامتر های موثر مطالعات هیدرولیکی حوضه های آبخیز ۶۴۶۱۳۹۲مشاهده
۷۰۸دستورالعمل روش های محاسبه حداکثر سیل محتمل PMF۶۴۷۱۳۹۲مشاهده
۷۰۹فهرست خدمات مراحل مختلف اکتشاف عناصر نادر خاکی ۶۴۸۱۳۹۴مشاهده
۷۱۰فهرست خدمات مراحل مختلف اکتشاف قلع۶۴۹۱۳۹۴مشاهده
۷۱۱ضوابط اتصال و بهره برداری نیروگاه های بادی بزرگ به شبکه سراسری برق ۶۵۰۱۳۹۲مشاهده
۷۱۲دستورالعمل کنترل و خنثی سازی و خنثی سازی آرسنیک،سولفید و سیانیددر آزمایشگاه های فرآوری ۶۵۱۱۳۹۵مشاهده
۷۱۳دستورالعمل آماده سازی و اندازه گیری عناصر در کانسنگ آهن۶۵۲۱۳۹۴مشاهده
۷۱۴راهنمای اکوتوریسم و طبیعت گردی در حوضه های آبخیز ۶۵۳۱۳۹۳مشاهده
۷۱۵مبانی و ضوابط طراحی روشنایی و مهندسی روشنایی۶۵۴۱۳۹۲مشاهده
۷۱۶دستورالعمل آماده سازی، تهیه نمونه و مطالعات میکروسکوپی و سیالات درگیر در نمونه های اکتشافی ۶۵۵۱۳۹۵مشاهده
۷۱۷راهنمای کاربرد روش های عددی در طراحی ژئومکانیکی معادن ۶۵۶۱۳۹۵مشاهده
۷۱۸ضوابط و معیارهای فنی احداث بادشکن بیولوژیک ۶۵۸۱۳۹۳مشاهده
۷۱۹مدیریت ریسک در پروژه ها۶۵۹۱۳۸۷مشاهده
۷۲۰دستورالعمل نمونه برداری در کانه آرایی۶۶۰۱۳۹۵مشاهده
۷۲۱دستورالعمل تعیین شاخص خردایش در آسیاهای مختلف۶۶۱۱۳۹۲مشاهده
۷۲۲شرح خدمات مطالعات ایجاد و ساماندهی نظام بهره برداری مناسب آب کشاورزی ۶۶۳۱۳۹۳مشاهده
۷۲۳شرح خدمات مطالعات بهسازی شبکه های آبیاری و زهکشی در حال بهره برداری ۶۶۴۱۳۹۳مشاهده
۷۲۴دستورالعمل رفتار سنجی کمی اب های زیرزمینی ۶۶۵۱۳۹۳مشاهده
۷۲۵راهنمای تعیین ارزش اقتصادی آب برای مصارف کشاورزی ۶۶۶۱۳۹۰مشاهده
۷۲۶راهنمای طراحی سیستم های فتوولتاتیک به منظور تامین انرژی الکتریکی به تفکیک اقلیم و کاربری ۶۶۷۱۳۹۳مشاهده
۷۲۷دستورالعمل تهیه گزارش فنی سیلاب ۶۶۸۱۳۹۳مشاهده
۷۲۸راهنمای ارزیابی سیستم ایمنی،بهداشت و محیط زیست (HSE) در معادن ۶۶۹۱۳۹۴مشاهده
۷۲۹راهنمای انتخاب مدار خردایش مواد معدنی ۶۷۰۱۳۹۴مشاهده
۷۳۰دستورالعمل اکتشاف ژئوشیمیایی محیط های سنگی در مقیاس ۱:۲۵،۰۰۰۶۷۱۱۳۹۴مشاهده
۷۳۱راهنمای افزایش مقیاس در واحد های کانه آرایی ۶۷۲۱۳۹۴مشاهده
۷۳۲دستورالعمل احداث سامانه های کلر زنی در تصفیه خانه های آب و تصفیه خانه های فاضلاب ۶۷۳۱۳۹۳مشاهده
۷۳۳دستورالعمل کلی جهت انئاره گیری فلزات در آب ۶۷۴۱۳۹۳مشاهده
۷۳۴راهنمای برنامه ریزی،مدیری و تعیین تعرفه های پساب تصفیه خانه های فاضلاب به منظور استفاده مجدد۶۷۵۱۳۹۴مشاهده
۷۳۵فهرست خدمات مطالعات ظرفیت خودپالایی رودخانه ها۶۷۶۱۳۹۴مشاهده
۷۳۶دستورالعمل انجام عملیات ویدی.متری شبکه های فاضلاب ۶۷۷۱۳۹۴مشاهده
۷۳۷فهرست خدمات مرحله بهره برداری و نگهداری سدها(بازنگری اول)۶۷۸۱۳۹۴مشاهده
۷۳۸شرح خدمات مطالعات تعیین حدبستر و حریم و مرحله اول ساماندهی رودخانه ۶۷۹۱۳۹۴مشاهده
۷۳۹راهنمای پذیرش و نگهداری نمونه های معدنی در آزمایشگاه کانه آرایی ۶۸۰۱۳۹۶مشاهده
۷۴۰راهنمای پادسیل سازی ۶۸۱۱۳۹۴مشاهده
۷۴۱راهنمای طراحی،ساخت و بهره برداری از سدهای پسماند ۶۸۲۱۳۹۴مشاهده
۷۴۲راهنمای استفاده از مواد پراکنده ساز نفتی(دیسپرسنت ها)در عملیات مقابله با آلودگی نفتی ۶۸۳۱۳۹۵مشاهده
۷۴۳راهنمای طراحی و اجرای پوشش داخلی تونل های راه و راه آهن۶۸۴۱۳۹۴مشاهده
۷۴۴راهنمای تامین منابع مالی با استفاده از منابع بانک توسعه اسلامی،بانکجهانی و بانک تجارت توسعه اکو متناسب با پروژه های صنعت آب و آب و فاضلاب ۶۸۵۱۳۹۴مشاهده
۷۴۵ضوابط حفاظت از کیفیت منابع آب در مدیریت مواد زائد جامد ۶۸۶۱۳۹۴مشاهده
۷۴۶ضوابط و معیار های فنی عملیات اصلاح،بازسازی و نوسازی شبکه توزیع آب ۶۸۷۱۳۹۴مشاهده
۷۴۷راهنمای تعیین ضریب زبری هیدرولیکی رودخانه ها۶۸۸۱۳۹۴مشاهده
۷۴۸راهنمای مستندسازی فعالیت های مدیریت،بهره برداری و نگهداری سامانه های آبیاری و زهکشی۶۸۹۱۳۹۴مشاهده
۷۴۹راهنمای ارزیابی راهبردی محیط زیستی طرح های عمرانی ۶۹۰۱۳۹۴مشاهده
۷۵۰دستورالعمل ارزیابی و ارزش گذاری اقتصادی محیط زیست در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (کلیات)۶۹۱۱۳۹۴مشاهده
۷۵۱دستورالعمل تعیین بازده آبیاری در شبکه های آبیاری و زهکشی در حال بهره برداری۶۹۲۱۳۹۴مشاهده
۷۵۲راهنمای عملیات ابزار بندی و رفتارنگاری در تونل سازی مکانیزه شهری۶۹۵۱۳۹۴مشاهده
۷۵۳ضوابط طراحی ساختمان های آموزشی(برنامه ریزی همسان مدارس ابتدایی و متوسطه)۶۹۷۱۳۹۵مشاهده
۷۵۴دستورالعملا اکسیژن های محلول (DO)،اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی(BOD)،و اکسیژن مورد نیاز شیمیایی(COD)۶۹۸۱۳۹۵مشاهده
۷۵۵مشخصات فنی تجهیزات هیدرومکانیک سدهای انحرافی و سامانه های ابیاری(ساخت،نصب و بهره برداری)۶۹۹۱۳۹۵مشاهده
۷۵۶ضوابط طراحی کف بندها و تثبیت کننده های بستر۷۰۱۱۳۹۵مشاهده
۷۵۷دستورالعمل آماده سازی و اندازه گیری غلظت فلزات گرانبها(طلا، نقره و گروه پلاتین) ۷۰۴۱۳۹۶مشاهده
۷۵۸راهنمای مدیریت سیلاب دشت۷۰۵۱۳۹۵مشاهده
۷۵۹دستورالعمل نگارش و آماده سازی نشریات و ضوابط ۷۰۷۱۳۹۵مشاهده
۷۶۰فهرست کنترل کیفی بار ورودی،مواد در گردش و محصولات واحدهای کانه آرایی۷۰۸۱۳۹۶مشاهده
۷۶۱دستورالعمل دانه بندی مواد معدنی ۷۱۰۱۳۹۶مشاهده
۷۶۲راهنمای تعیین حریم کیفی منابع آب جهت بسته بندی با هدف شرب ۷۱۱۱۳۹۵مشاهده
۷۶۳راهنمای مدیریت ریسک سوانح آلودگی در منابع آب های سطحی و زیر زمینی ۷۱۲۱۳۹۵مشاهده
۷۶۴دستورالعمل تهیه طرح اکتشاف مواد معدنی ۷۱۳۱۳۹۶مشاهده
۷۶۵دستورالعمل طراحی سازه ای و الزامات و ضوابط عملکردی و اجرایی نمای خارجی ساختمان ها ۷۱۴۱۳۹۵مشاهده
۷۶۶واژگان دوزبانه مرجع مدیریت بحران ۷۱۵۱۳۹۶مشاهده
۷۶۷روش هلی محاسبه حداکثر بارش محتمل(PMP)و منحنی های عمق،سطح، تداوم بارش(DAD)۷۱۶۱۳۹۵مشاهده
۷۶۸راهنمای انتخاب روش تدارک پروژه۷۱۷۱۳۹۵مشاهده
۷۶۹راهنمای بهبود بهره وری از طریق انجام مهندسی دوباره طرح های سدسازی۷۱۸۱۳۹۵مشاهده
۷۷۰رویه پایش وگزارش دهی حوادث شبکه (تولید، انتقال و توزیع)۷۱۹۱۳۹۵مشاهده
۷۷۱فهرست خدمات مراحل مختلف اکتشاف گچ و نمک ۷۲۱۱۳۹۶مشاهده
۷۷۲راهنمای انجام آزمایش های غیر مخرب در روسازی راه ها ۷۲۲۱۳۹۵مشاهده
۷۷۳راهنمای طراحی سدهای وزنی بتن غلتکی ۷۲۳۱۳۹۵مشاهده
۷۷۴دستورالعمل تهیه ساختار شکست عملیات راه سازی ۷۲۴۱۳۹۶مشاهده
۷۷۵دستورالعمل بازرسی و تعمیر سیستم های نگهداری در حفریات معدنی ۷۲۶۱۳۹۶مشاهده
۷۷۶دستورالعمل آماده سازی و اندازه گیری غلظت فلزات پایه(مس،روس و سرب)۷۲۷۱۳۹۶مشاهده
۷۷۷دستورالعمل طراحی،اجرا و نگهداری روسازی بتنی راه ها ۷۳۱۱۳۹۶مشاهده
۷۷۸دستورالعمل مدیریت پیشگیری و بحران حوادث آلودگی های نفتی رودخانه ها ودریاچه ها ۷۳۲۱۳۹۶مشاهده
۷۷۹ضوابط و معیارهای طراحی فضاهای آموزشی مراکز آموزشی کودکان با نیازهای ویژه۷۳۴۱۳۹۶مشاهده
۷۸۰دستورالعمل انجام آزمون های آزمایشگاهی و صحرایی مکانیک سنگ ۷۳۷۱۳۹۶مشاهده
۷۸۱راهنمای نرمه زدایی در واحدهای کانه آرایی۷۳۸۱۳۹۷مشاهده
۷۸۲راهنمای مطالعات GISدر مقیاس ناحیه ای و تعیین نواحی امید بخش(اکتشافات معدنی)۷۳۹۱۳۹۷مشاهده
۷۸۳دستورالعمل ارزیابی و بهسازی لرزه ای ساختمان های آجری متداول موجود ۷۴۰۱۳۹۷مشاهده
۷۸۴تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی و راه سازی -بخش ملاتها۲۸۱۳۵۳مشاهده
۷۸۵مشخصات فنی عمومی برای طرح و اجرای انواع شمع ها و سپرها۳۰۱۳۵۳مشاهده
۷۸۶مشخصات فنی عمومی راه های اصلی ۳۳۱۳۵۳مشاهده
۷۸۷مشخصات فنی عمومی کارهای بتنی ۳۵۱۳۵۳مشاهده
۷۸۸مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی (تجدید نظر دوم)۵۵۱۳۸۳مشاهده
۷۸۹تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی-بخش عملیات خاکی با وسایل مکانیکی ۷۳۱۳۶۵مشاهده
۷۹۰برنامه کامپیوتری مربوط به آنالیز قیمت کارهای ساختمانی و راهسازی۷۵۱۳۷۰مشاهده
۷۹۱مجموعه راهنمای تجزیه قیمت های واحد برای کارهای ساختمانی وراهسازی۷۶۱۳۶۰مشاهده
۷۹۲شرح خدمات نقشه برداری ۷۹۱۳۶۰مشاهده
۷۹۳معیارهای طرح هندسی راه های روستایی۸۶۱۳۶۴مشاهده
۷۹۴معیارهای طرح هندسی تقاطع ها۸۷۱۳۶۷مشاهده
۷۹۵دیوارهای سنگی۹۰۱۳۶۲مشاهده
۷۹۶مشخصات فنی نقشه برداری۹۵۱۳۶۸مشاهده
۷۹۷مشخصات فنی عمومی راه(تجدید نظر دوم)۱۰۱۱۳۹۲مشاهده
۷۹۸مشخصات فنی عمومی سامانه های آبیاری و زهکشی۱۰۸۱۳۹۲مشاهده
۷۹۹کتابنامه تونل و تونل سازی۱۱۳۱۳۶۸مشاهده
۸۰۰آیین نامه بتن ایران (تجدید نظر اول)۱۲۰۱۳۸۳مشاهده
۸۰۱آزمایش های تیپ مکانیک خاک (شناسایی و طبقه بندی خاک)۱۲۷۱۳۷۲مشاهده
۸۰۲دستورالعمل برداشت صحرایی گسستگی های سنگ در کارهای مهندسی و سدسازی ۱۸۹۱۳۷۸مشاهده
۸۰۳آیین نامه طرح هندسی راه روستایی ۱۹۶۱۳۷۸مشاهده
۸۰۴آیین نامه طراحی محوطه زمینی فرودگاه ها(تجدید نظر اول)۱۹۷۱۳۹۷مشاهده
۸۰۵طراحی و ارزیابی آزمایشگاهی مخلوط های آسفالتی با استخوان بندی سنگدانهای (SMA)۲۰۶۱۳۷۹مشاهده
۸۰۶دستورالعمل استفاده از امولسیونهای قیری در راهسازی۲۰۷۱۳۸۱مشاهده
۸۰۷آیین نامه جوشکاری ساختمانی ایران ۲۲۸۱۳۸۰مشاهده
۸۰۸آیین نامه روسازی آسفالتی راه های ایران ۲۳۴۱۳۹۰مشاهده
۸۰۹ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت (تجدید نظر اول)۲۴۶۱۳۹۹مشاهده
۸۱۰آیین نامه اطلاعات در سازه های فولادی ۲۶۴۱۳۸۵مشاهده
۸۱۱دستورالعمل تثبیت لایه های خاکریز و روسازی راه ها ۲۶۸۱۳۸۲مشاهده
۸۱۲مشخصات فنی عمومی زیرسازی راه آهن۲۷۹۱۳۸۳مشاهده
۸۱۳مشخصات فنی عمومی راهداری ۲۸۰۱۳۸۳مشاهده
۸۱۴آیین نامه طرح هندسی راه آهن۲۸۸۱۳۸۳مشاهده
۸۱۵مشخصات فنی عمومی روسازی راه آهن ۳۰۱۱۳۸۴مشاهده
۸۱۶راهنمای طراحی دیوارهای حائل۳۰۸۱۳۸۴مشاهده
۸۱۷دستورالعمل طراحی و اجرای دیوارهای ساخته شده از بلوک های بتن هوادار اتو کلاوشده(AAC)۳۲۶۱۳۹۹مشاهده
۸۱۸مشخصات فنی اجرائی بازیافت سرد آسفالت ۳۳۹۱۳۸۵مشاهده
۸۱۹مشخصات فنی اجرایی بازیافت گرم آسفالت ۳۴۱۱۳۸۵مشاهده
۸۲۰راهنمای طراحی روسازی فرودگاه ۳۵۳۱۳۸۵مشاهده
۸۲۱تفسیر دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود ۳۶۱۱۳۹۶مشاهده
۸۲۲دستورالعمل طرح، اجرا و نگهداری آسفالت سرد۳۶۲۱۳۹۳مشاهده
۸۲۳راهنمای طراحی و انتخاب مواد و مصالح برای زهکشی های زیر زمینی۳۶۸۱۳۸۵مشاهده
۸۲۴دستورالعمل طرح، اجرا و نگهداری آسفالت متخلخل ۳۸۴-۱۱۳۹۴مشاهده
۸۲۵مستندات و مبانی فنی دستورالعمل طرح،اجرا و نگهداری آسفالت متخلخل۳۸۴-۲۱۳۹۴مشاهده
۸۲۶مشخصات فنی عمومی اجرای شمع (کوبشی و درجاریز)۳۸۶۱۳۹۴مشاهده
۸۲۷دستورالعمل طراحی پل های فولادی ۳۹۵۱۳۸۶مشاهده
۸۲۸آیین نامه سازه های فضا کار۴۰۰۱۳۸۹مشاهده
۸۲۹مقررات فنی مواد منفجره و آتشباری در معادن ۴۱۰۱۳۸۷مشاهده
۸۳۰ایین نامه طرح هندسی راه های ایران ۴۱۵۱۳۹۱مشاهده
۸۳۱معرفی ماشین آلات عمرانی ۴۴۶۱۳۸۸مشاهده
۸۳۲آیین نامه طرح پل های راه و راه آهن در برابر زلزله ۴۶۳۱۳۸۷مشاهده
۸۳۳دستورالعمل انجام مطالعات خاکشناسی ۴۶۶۱۳۸۷مشاهده
۸۳۴دستورالعمل طراحی و اجرای سقف های تیرچه و بلوک ۵۴۳۱۳۹۰مشاهده
۸۳۵ضوابط و معیارهای فنی طراحی و اجرای بندهای مشبک سرشاخه گیر(چکدم مشبک)۶۵۷۱۳۹۹مشاهده
۸۳۶راهنمای طراحی و اجرای پوشش داخلی تونل های راه و راه آهن۶۸۴۱۳۹۴مشاهده
۸۳۷دستورالعمل مطالعات ژئوفیزیکی در پروژه های راه سازی ۷۰۲-۱۱۳۹۵مشاهده
۸۳۸دستورالعمل طراحی و اجرای مخلوط های آسفالتی درشت دانه ۷۰۶۱۳۹۵مشاهده
۸۳۹فهرست خدمات اکتشاف سنگ ها و کانی های صنعتی(پرلیت،دیاتومیت و ورمیلولیت)۷۲۸۱۳۹۶مشاهده
۸۴۰راهنمای طراحی لرزه ای دیوارهای بنایی غیرسازه ای مسلح به میلگرد بستر۷۲۹۱۳۹۵مشاهده
۸۴۱راهنمای روش انجام آزمایش نفوذ مخروط شبه ایستا (CPT)۷۳۵۱۳۹۶مشاهده
۸۴۲دستورالعمل آزمایش بارگذاری صفحه ای روی خاک و سنگ ضعیف (کاربرد،روش،تفسیر)۷۳۶۱۳۹۶مشاهده
۸۴۳راهنمای طراحی موج شکن های توده سنگی و مرکب در برابر سونامی ۷۵۲۱۳۹۷مشاهده
۸۴۴راهنمای ارزیابی عملکرد سامانه های آبیاری و زهکشی سطحی ۷۵۳۱۳۹۶مشاهده
۸۴۵دستورالعمل فعالیت های زمین شناسی استخراجی ۷۵۵۱۳۹۸مشاهده
۸۴۶راهنمای مکان یابی و جانمایی تاسیسات و تجهیزات در معادن روباز ۷۵۶۱۳۹۸مشاهده
۸۴۷راهنمای تخمین و کنترل نشست در معادن ۷۵۸۱۳۹۸مشاهده
۸۴۸راهنمای طراحی و اجرای بام های سبز ۷۶۴۱۳۹۸مشاهده
۸۴۹راهنمای کاربرد بیمه های مهندسی و مسوولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان (تهیه،ارزیابی،دریافت خسارت)۷۶۷۱۳۹۸مشاهده
۸۵۰دستورالعمل ارزیابی کیفیت و مشخصات فنی عملیات اجرا شده ۷۷۳۱۳۹۸مشاهده
۸۵۱دستورالعمل اکتشاف موادمعدنی به روش هیدروژئوشیمیایی۷۷۴۱۳۹۸مشاهده
۸۵۲دستورالعمل طراحی ژئومکانیکی حفریات معدنی ۷۷۹۱۳۹۸مشاهده
۸۵۳دستورالعمل اکتشاف ژئوشیمیایی به روشهای بیوژئوشیمیایی و ژئوبوتانی ۷۸۰۱۳۹۸مشاهده
۸۵۴دستورالعمل ناحیه بندی استقرار کاربری در حریم کیفی منابع آب سطحی ۷۸۲۱۳۹۸مشاهده
۸۵۵دستورالعمل فنی ارزیابی کارایی تثبیت کننده های خاک (مالچ)۷۸۳۱۳۹۸مشاهده
۸۵۶راهنمای بهره برداری،نگهداری و پایش سازه های مهندسی رودخانه ۷۸۴۱۳۹۸مشاهده
۸۵۷راهنمای ارزیابی عملکرد سامانه های انتقال و توزیع تحت فشار و کم فشار ۷۹۱۱۳۹۸مشاهده
۸۵۸طراحی ژئوتکنیکی موج شکن های توده سنگی روی بستر های رسی نرم و ملاحظات استفاده از ژئوسنتتیک ۷۹۹۱۳۹۸مشاهده
۸۵۹دستورالعمل مطالعات جامع حمل و نقل شهری و حومه ۸۰۱۱۳۹۹مشاهده
۸۶۰شرح خدمات طراحی دپو و پارکینگ قطارهای شهری ۸۰۲۱۳۹۹مشاهده
۸۶۱شرح کلی خدمات مطالعات مرحله توجیهی طرح های آبیاری و زهکشی (تجدید نظر اول)۸۱۴۱۳۹۹مشاهده
۸۶۲شرح کلی خدمات مطالعات مرحله طراحی تفصیلی طرح های آبیاری و زهکشی(تجدید نظر اول)۸۱۵۱۳۹۹مشاهده
۸۶۳دستورالعمل طراحی لرزه ای سازه و اجزای غیرسازه ای بیمارستان ها بر اساس عملکرد ۸۱۶۱۳۹۹مشاهده
۸۶۴راهنمای استفاده از مشاور سرمایه پذیر در پروژه های مشارکت عمومی و خصوصی بخش آب و آبفا(BOT،BOO،ROTو بیع متقابل)۸۱۷۱۳۹۹مشاهده
۸۶۵شرح کلی خدمات پایش کیفیت آب های زیرزمینی ۸۱۹۱۳۹۹مشاهده
۸۶۶راهنمای تهیه نقشه های خطرپذیری سیلاب ۸۲۱۱۳۹۹مشاهده
۸۶۷دستورالعمل طراحی و نصب شبکه های بارنده خودکار اطفای حریق(اسپرینکلرها)۸۲۲۱۳۹۹مشاهده
۸۶۸ابلاغ موافقت نامه،شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمانها و مقررات آنها۴۳۱۱۱۳۷۸مشاهده