گروه فنی، مهندسی، قراردادی و حقوقی امورپیمان‌

4311 043 0912

logo

متره و انواع آن

124 بازدید

در واقع متره به اندازه گیری و سنجش دقیق کارها و مواد متریالی است که برای انجام یک پروژه عمرانی نیاز است در این سنجش مقادیری مانند مقدار مصالح، تعداد کارگران، مدت زمان اجرا، حمل و نقل و ماشین آلات، بر اساس نقشه هایی که معمار تهیه می کند، اندازه گیری می شود. به افرادی که این محاسبات را انجام میدهند مترور گفته می شود. در ادامه به شما در مورد متره و انواع آن به شما مطالبی خواهیم گفت همچنین مهندسان عزیز نیز می توانند به مراجعه به قسمت فروشگاه وبسایت امورپیمان از کتاب هندبوک متره استفاده کنند.

متره چیست؟

متره عبارت است «از محاسبه و اندازه‌گیری مقادیر مصالح مورد نیاز، برای اجرای یک پروژه یا محاسبه مقادیر مصالح به کار رفته و مصرف شده در یک پروژه اجرا شده» معمولاً این نوع محاسبات و تحلیل‌ها، در یک سری جدول‌های خاص انجام می‌گیرد که جدول‌های صورت وضعیت (در بخش سوم توضیح داده خواهد شد) نامیده می‌شود.

بیشتر بخوانید: مترور کیست؟

انواع متره

با توجه به این که مصالح با چه واحدی و برای چه نیازی محاسبه میشود، انواع متره مطرح میشود که عبارتند از:

  1. متره بسته
  2. متره باز (تجزیه بها یا آنالیز بها)

متره بسته

در این روش، مقادیر و اوزان مصالح را با توجه به واحدهای مورد نیاز، از روی نقشه ها و اسناد پیمان محاسبه و برآورد نموده، و در جدولهای مخصوص وارد مینمایند. سپس مقادیر به دست آمده را در قیمتهای واحد پایه (معمولاً از فهرست بهاء واحد پایه رشته مربوط استخراج میشود) ضرب نموده تا قیمت هر آیتم به دست آید. از روی جمع جبری قیمت آیتم ها ، قیمت خالص پروژه حاصل میشود. اگر به این قیمت، ضرایب مربوطه (ضریب بالاسری، ضریب تجهیزکارگاه، ضریب پلاس یا مینوس، ضریب منطقه ای، ضریب ارتفاع، ضریب طبقات، ضریب سختی کار) ضرب شود، قیمت کل پروژه به دست می آید. در اینجا باید مشخص شود که هر عملیات را با چه واحدی باید محاسبه نمود، وقتی واحد مشخص شد، محاسبه مقادیر کار به توان ریاضی، مهندسی و تجربه شخصی مترور بستگی دارد که بتواند به بهترین شکل محاسبات مربوطه را انجام دهد.

متره باز (تجزیه بها یا آنالیزبها)

برآورد هزینه اجرا و مدت زمان لازم برای اجرای یک پروژه، بدون استفاده از تجزیه‌بها امکان پذیر نیست و هرچه تجزیه‌بهای مورد استفاده از نظر مصالح و نیروی انسانی و ماشین‌آلات مورد نیاز به واقعیت نزدیک‌تر باشد، به همان میزان برآورد اولیه به هزینه اجرایی پروژه نزدیک‌تر خواهد بود. در این روش، کلیه کارها و مقادیر محاسبه شده از روی جداول متره محاسبه و برای هرکار تجزیه بهای مربوطه انجام می گیرد. برای انجام تجزیه هریک از اقلام کار به بخش های نیروی انسانی، ماشین‌آلات، مصالح، حمل و غیره نیازه به تجربه افراد کارگاهی و آنالیزهای معتبر از منابع و مراجع معتبر می‌باشد .

دستور کار: عبارت است از ترتیب انجام کار با توجه به ترتیب و توالی، که به صورت مکتوب تدوین و براساس موازین خاصی برای اجرا به وسیله مقامات صالحه و در حدود وظایف و مسؤولیت و مأموریت به متصدیان ذی‌ربط ابلاغ گردد. به درخواست‌های کارفرما یا نماینده وی در مورد اجرای پیمان که به پیمانکار اعلام می‌شود اطلاق می‌گردد. هیچ دستورکاری بدون وجود صورت‌مجلس آن، اعتباری جهت پرداخت در صورت‌وضعیت کارکرد پیمانکار ندارد.

صورت‌مجلس: عبارت است از مقدار و حجم عملیات انجام شده کارهایی که انجام شده و رؤیت می‌شود یا نمی‌شود که نیاز به امضای طرفین قرارداد دارد. به معنای دیگرصورت‌مجلس عملیات اجرایی انجام شده را گزارش می‌دهد.

صورت‌جلسه: نوشته‌ای است که در آن رویداد‌های جلسه ثبت شده و به امضای تک‌تک اعضا رسیده باشد.

صورت‌وضعیت: در آخر هر ماه شمسی، پیمانکار طبق روال معمول بایستی وضعیت کارهای انجام شده از ابتدای کار تا آن تاریخ را طبق نقشه‌های اجرایی، دستورکارها، صورت­مجلس و سایر مدارک و مستندات موجود اندازه‌گیری نموده و مقدار مصالح پای کار را نیز تعیین کند.

صورت حساب: فاقد دوره زمانی بوده و فاکتور خدمات و یا محصولاتی می‌باشد که قبل از ارایه انجام و یا تهیه شده‌اند و پس از اعلام صورت حساس وضعیت آن‎‌‌ها مشخص شده و دیگر مبلغی به آن اضافه یا کم نمی‌گردد.

تهیه صورت‌مجلس عملیات اجرا شده جهت ارایه به‌کارفرما

متره و انواع آن اولین و مهم‌ترین رکن در تهیه صورت‌مجلس اندازه‌گیری میزان عملیات اجرا شده و تأیید کارفرمای اصلی و مشاور و پیمانکار می‌باشد. در تهیه صورت‌مجلس گاهی به علت کمبود نقشه‌های اجرایی و یا تغییر دستور کار نیاز به برداشت در محل می‌باشد. دقت اندازه‌گیری یک مترور نقش مهمی در تهیه یک صورت‌مجلس صحیح دارد. یک مترور باید به تمام جزییات اجرایی عملیات اجرا شده واقف باشد تا در صورت پنهان (مدفون) شدن عملیات اجرا شده، بتواند با دانستن و علم به تمام جزییات عملیات، صورت‌مجلس مربوطه را تهیه نماید.

تهیه صورت‌مجلس توسط مترور انجدام می‌گیرد که در حکم تأییدیه انجام میزان عملیات اجرایی موضوع صورت‌مجلس نزد کارفرما می‌باشد. مترور باید نتایج اندازه گیری‌های خود را با توجه به واحدهای مربوطه، در ریزمتره عملیات اجرایی نوشته و حاصل را در حضور نماینده کارفرما صورت‌مجلس نموده و به تأیید وی برساند.

تعریف برآورد

اگر مقادیری که با توجه به واحدهای مورد نیاز در قسمت متره به‌دست آمده، متره و انواع آن قیمت‌گذاری گردد (برآورد ریالی یا برآورد قیمت پروژه) نامیده می‌شود.

بیشتر بخوانید: متره و برآورد

دو هدف اصلی در متره

  1. تعیین مقادیر مصالح مصرفی، نیروی انسانی با توجه به نوع تخصص و تعداد آن‌ها و نیروی ماشین‌آلات با توجه به نوع و تعداد و مدت آن‌ها در طول پروژه.
  2. تعیین قیمت ریالی یا ارزی پروژه که معمولاً در دو مرحله انجام می‌شود‌‌.

مناقصه و نقش متره و برآورد در آن

مناقصه در کارهای ساختمانی، رقابتی است بین افراد حقیقی و حقوقی متقاضی انجام کار براساس کم‎ترین قیمت مناسب که با ضمانت تأمین کیفیت مورد نظر، برگزار می‌شود و طبق شرایط اعلام شده با برنده مناقصه، قرارداد منعقد می‌گردد. متره و برآورد قبل از هر مناقصه، جهت تعیین قیمت پروژه، تأمین اعتبار و تهیه اسناد مناقصه برای کارفرما و مشاور و هم‎چنین در آنالیز قیمت پیشنهادی در قیمت مقطوع و مترمربع زیربنا جهت پیمانکار نقش مهمی دارد.

بیشتر بخوانید: مناقصه چیست؟

انواع مناقصه از نظر مراحل بررسی

مناقصه یک مرحله ای: مناقصه‌ای است که در آن نیازی به ارزیابی فنی – بازرگانی پیشنهاد‌‌‌‌ها نباشد. در این مناقصه پاکت‌های پیشنهاد مناقصه‌گران در یک جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعیین می‌شود.

مناقصه دومرحله ای: مناقصه‌ای است که به تشخیص مناقصه‌گزار، نیاز به بررسی فنی – بازرگانی پیشنهاد‌‌‌‌ها دارد. در این مناقصه، کمیته فنی بازرگانی – تشکیل می‌شود و نتایج ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهاد‌‌‌‌ها را به کمیسیون مناقصه‌گزارش می‌کند و بر اساس مفاد ماده(۱۹) این قانون برنده مناقصه تعیین می‌شود.

از محصول ما دیدن کنید: آموزش جامع مناقصه

انواع مناقصه از نظر روش دعوت

مناقصه عمومی: مناقصه‌ای است که در آن فراخوان مناقصه از طریق آگهی عمومی به اطلاع مناقصه‌گران می‌رسد.

مناقصه محدود: مناقصه‌ای است که به دلایل منطقی، محدودیت در انجام آن داشته باشد. این محدودیت برگزاری به تشخیص مسؤولیت بالاتری، یعنی مقام دستگاه مناقصه‌گزار تأیید می‌شود.

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://omoorepeyman.ir/?p=5944
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
Avatar
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد متره و انواع آن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.