گروه فنی، مهندسی، قراردادی و حقوقی امورپیمان‌

4311 043 0912

logo

قوانین و مقررات تامین اجتماعی کشور

ردیفموضوعشمارهتاریخلینک
۱شورای مقررات زدایی و وحدت رویه سازمان۱۰۰۰/۱۴۰۰/۲۵۶۸۱۴۰۰/۰۳/۲۹مشاهده
۲امهال حق بیمه اردیبهشت ماه لغایت خردادماه سال ۱۴۰۰ سهم کارفرما برای فعالیت‌ها و کارگاه‌های به شدت آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا۱۰۰۰/۱۴۰۰/۲۵۳۲۱۴۰۰/۰۳/۲۷مشاهده
۳تنقیح و تلخیص اجرائیات۱۰۰۰/۱۴۰۰/۲۳۸۸۱۴۰۰/۰۳/۲۴مشاهده
۴فعالیت‌های مربوط به مطبوعات و رسانه مکتوب و برخط (ویرایش ۱)۱۰۰۰/۱۴۰۰/۱۷۸۵۱۴۰۰/۰۳/۰۵مشاهده
۵تنقیح، تجمیع و تلخیص دستورالعمل‌ها و ضوابط نحوه رسیدگی به ادعای اشتغال افراد در کارگاه‌های مشمول قانون تامین اجتماعی به منظور احراز و احتساب سوابق پرداخت حق بیمه۱۰۰۰/۱۴۰۰/۱۶۴۰۱۴۰۰/۰۳/۰۱مشاهده
۶ایجاد و راه اندازی کارگزاری های رسمی حقیقی خاص بازرسی از دفاتر قانونی۱۰۰۰/۱۴۰۰/۱۳۶۸۱۴۰۰/۰۲/۲۲مشاهده
۷افزایش مستمری و کمک‌های جنبی و تعیین حداقل مستمری در سال ۱۴۰۰۱۰۰۰/۱۴۰۰/۱۳۴۰۱۴۰۰/۰۲/۲۲مشاهده
۸تعیین حداکثر حق الزحمه دریافتی از مراجعین در خصوص انجام فعالیت‌ها در قالب نیابت از طریق کارگزاری‌های رسمی۱۰۰۰/۱۴۰۰/۹۳۸۱۴۰۰/۰۲/۱۱مشاهده
۹استارت آپ‌ها و نحوه شمول و بیمه پردازی کارکنان شاغل در شرکت‌های مذکور۱۰۰۰/۱۴۰۰/۸۸۹۱۴۰۰/۰۲/۱۱مشاهده
۱۰اصلاح بند ۶-۲-۶ بخشنامه بازنشتگی در اجرای دادنامه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی۱۰۰۰/۱۴۰۰/۶۶۴۱۴۰۰/۰۲/۰۴مشاهده
۱۱تعرفه‌های تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۰۱۰۰۰/۱۴۰۰/۶۶۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴مشاهده
۱۲دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال ۱۴۰۰۱۰۰۰/۱۴۰۰/۴۳۶۱۴۰۰/۰۱/۲۵مشاهده
۱۳اصلاح بندهای ۲۲ و ۹۲ بخشنامه‌های شماره ۱۵ مشترک فنی و درآمد و ۱۷ امور فنی بیمه‌شدگان۱۰۰۰/۱۴۰۰/۴۳۸۱۴۰۰/۰۱/۲۵مشاهده
۱۴بخشودگی جرایم کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی اصناف۱۰۰۰/۱۴۰۰/۱۹۰۱۴۰۰/۰۱/۱۶مشاهده
۱۵تنقیح، تلخیص و تجمیع بخشنامه‌ها و دستورهای اداری بیمه تامین اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری و درون شهری۱۰۰۰/۱۴۰۰/۱۱۰۱۴۰۰/۰۱/۱۴مشاهده
۱۶نقل و انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی از صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر به سازمان و بالعکس۱۰۰۰/۹۹/۱۲۴۴۴۱۳۹۹/۱۲/۲۸مشاهده
۱۷فعالیت‌های مربوط به مطبوعات و رسانه۱۰۰۰/۹۹/۱۲۲۶۷۱۳۹۹/۱۲/۲۵مشاهده
۱۸تعیین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه متقاضیان بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد۱۰۰۰/۹۹/۱۲۱۲۶۱۳۹۹/۱۲/۲۰مشاهده
۱۹ضوابط و مقررات اجرایی موضوع مواد ۳۸ و ۴۱ قانون تامین اجتماعی (جایگزین مجموعه بخشنامه‌های ۱۴ جدید درآمد)۱۰۰۰/۹۹/۱۲۱۰۱۱۳۹۹/۱۲/۲۰مشاهده
۲۰نحوه تشکیل شوراهای پزشکی، تعیین پزشکان معتمد و رسیدگی به استراحت ها و وسایل کمک پزشکی۱۰۰۰/۹۹/۱۲۰۹۸۱۳۹۹/۱۲/۲۰مشاهده
۲۱اصلاحیه بخشنامه ۷۴ مستمری‌ها۱۰۰۰/۹۹/۱۱۵۷۸۱۳۹۹/۱۲/۰۶مشاهده
۲۲تلخیص و تجمیع بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و دستورهای اداری مربوط به مزایای متعلقه به مستمری بگیران۱۰۰۰/۹۹/۱۱۵۸۰۱۳۹۹/۱۲/۰۶مشاهده
۲۳نام نویسی غیرحضوری افراد تبعی با درخواست بیمه شده، مستمری بگیران بازنشسته و از کارافتادگی کلی۱۰۰۰/۹۹/۱۱۴۱۹۱۳۹۹/۱۱/۳۰مشاهده
۲۴معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان ۵ نفر۱۰۰۰/۹۹/۱۱۳۳۳۱۳۹۹/۱۱/۲۸مشاهده
۲۵پرداخت عیدی سال ۱۳۹۹ مستمری بگیران۱۰۰۰/۹۹/۱۰۸۹۰۱۳۹۹/۱۱/۱۵
مشاهده
۲۶بخشنامه‌های مشترک شماره ۱ حذف دفترچه درمانی واستفاده از کارت ملی برای احراز هویت و برخورداری بیمه شدگان از خدمات تشخصیلی و درمانی در سازمان تامین اجتماعی۱۰۰۰/۹۹/۱۰۹۲۶۱۳۹۹/۱۱/۱۵مشاهده
۲۷امهال حق بیمه سهم کارفرمایی سال ۱۳۹۹ کسب و کارهای حوزه ورزش و جوانان۱۰۰۰/۹۹/۱۰۶۴۲۱۳۹۹/۱۱/۰۹مشاهده
۲۸تنقیح، تلخیص و تجمیع بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و دستورهای اداری بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی۱۰۰۰/۹۹/۱۰۲۱۰۱۳۹۹/۱۰/۳۰مشاهده
۲۹پروتز و اورتوز۱۰۰۰/۹۹/۱۰۲۱۸۱۳۹۹/۱۰/۳۰مشاهده
۳۰برونسپاری انجام فرایند رسیدگی(مقومی)به اسناد پزشکی خسارت متفرقه به کارگزاری های رسمی۱۰۰۰/۹۹/۹۹۸۵۱۳۹۹/۱۰/۲۴مشاهده
۳۱استراحت پزشکی بیمه شدگان مبتلا به بیماری کرونا ۱۰۰۰/۹۹/۹۹۴۹۱۳۹۹/۱۰/۲۴مشاهده
۳۲لزوم اجرای آراء قطعی شعب و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۰۰۰/۹۹/۹۴۱۳۱۳۹۹/۱۰/۱۳مشاهده
۳۳احتساب سوابق مدت خدمت نظام وظیفه متقاضیان به صورت غیر حضوری۱۰۰۰/۹۹/۹۱۱۱۱۳۹۹/۱۰/۰۶مشاهده
۳۴انعقاد قرارداد بیمه اختیاری به صورت غیرحضوری ۱۰۰۰/۹۹/۹۱۰۹۱۳۹۹/۱۰/۰۶مشاهده
۳۵بخشنامه جامع ابلاغ احکام و اوراق ۱۰۰۰/۹۹/۸۹۷۱۱۳۹۹/۱۰/۰۱مشاهده
۳۶نحوه انجام معاینات سلامت شغلی کارکنان سازمان(معاینات بدو استخدام و دوره ای)۱۰۰۰/۹۹/۸۷۶۱۱۳۹۹/۰۹/۲۵مشاهده
۳۷دستورالعمل جامع سوابق پرداخت حق بیمه ۱۰۰۰/۹۹/۸۷۶۵۱۳۹۹/۰۹/۲۵مشاهده
۳۸تلخیص و تجمیع بخشنامه ها،دستورالعمل ها و دستورهای اداری مربوط به واحد های تغذیه و رژیم درمانی ۱۰۰۰/۹۹/۸۷۶۴۱۳۹۹/۰۹/۲۵مشاهده
۳۹امهال حق بیمه آذر و دی ماه سال ۱۳۹۹ سهم کارفرما برای فعالیت ها و کارگاه های به شدت آسیب دیده از شیوع بیماری کرونا۱۰۰۰/۹۹/۸۷۵۷۱۳۹۹/۰۹/۲۵مشاهده
۴۰بهره برداری از خدمت اتعلام وضعیت پوشش بیمه ای و مستمری ۱۰۰۰/۹۹/۸۳۴۰۱۳۹۹/۰۹/۱۵مشاهده
۴۱نحوه ارایه خدمات غیرحضوری مفاصاحساب ماده (۳۸)قانون تامین اجتماعی ۱۰۰۰/۹۹/۸۳۳۹۱۳۹۹/۰۹/۱۵مشاهده
۴۲بیمه تکمیلی درمان و عمر مستمری بگیران از آذر ماه سال ۱۳۹۹لغایت آبان ماه سال ۱۴۰۰۱۰۰۰/۹۹/۸۲۵۵۱۳۹۹/۰۹/۱۱مشاهده
۴۳اطلاع رسانی و بهره برداری از سرویس های غیرحضوری و تحول دیجیتال (طرح ۳۰۷۰)۸۰۰۰/۹۹/۱۱۲۱۱۳۹۹/۰۹/۱۰مشاهده
۴۴امهال حق بیمه سهم کارفرمایی مهر لغایت اسفندماه سال ۱۳۹۹ کسب و کارهای حوزه گردشگری۱۰۰۰/۹۹/۸۰۱۶۱۳۹۹/۰۹/۰۴مشاهده
۴۵اجرایی نمودن قانون رسیدگی به دارایی مقامات،مسدولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ۲۰۰۰/۹۹/۱۸۴۷۱۳۹۹/۰۹/۰۴مشاهده
۴۶اعزام و انتقال بیماران سرپایی و بستری ۱۰۰۰/۹۹/۷۸۶۱۱۳۹۹/۰۹/۰۱مشاهده
۴۷تمهیدات مجدد جهت جلوگیری از گسترش بیماری کرونا ۱۰۰۰/۹۹/۷۸۲۲۱۳۹۹/۰۸/۲۸مشاهده
۴۸نحوه فعالیت کارکنان در شرایط سه گانه هشدار۱۲۰۰/۹۹/۸۸۰۱۳۹۹/۰۸/۲۸مشاهده
۴۹پروتز و اورتوز۱۰۰۰/۹۹/۷۷۴۲۱۳۹۹/۰۸/۲۶مشاهده
۵۰دستوراداری بهبود فرآیند تشکیل پرونده مطالباتی دریافت لیست/دیسکت حق بیمه ۱۰۰۰/۹۹/۷۷۴۱۱۳۹۹/۰۸/۲۶مشاهده
۵۱حمایت و احراز استغال بیمه شدگان دورکار کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی ۱۰۰۰/۹۹/۷۴۶۰۱۳۹۹/۰۸/۱۹مشاهده
۵۲پرداخت غیرحضوری کمک هزینه ازدواج ۱۰۰۰/۹۹/۷۴۶۱۱۳۹۹/۰۸/۱۹مشاهده
۵۳احتساب امتیاز رتبه در محاسبه فوق العاده کار با اشعه ۱۰۰۰/۹۹/۶۹۰۶۱۳۹۹/۰۷/۳۰مشاهده
۵۴بیمه نیروی کار ایرانی اعزام به خارج از کشور ۱۰۰۰/۹۹/۶۷۶۱۱۳۹۹/۰۷/۲۴مشاهده
۵۵بخشنامه معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان ۵ نفر کارگر ۱۰۰۰/۹۹/۶۵۳۲۱۳۹۹/۰۷/۱۹مشاهده
۵۶بخشنامه تسهیل فرآیند اخذ گواهی پایان کار ساختمانی املاک۱۰۰۰/۹۹/۶۵۰۵۱۳۹۹/۰۷/۱۹مشاهده
۵۷صدور پیش نویس احکام برقراری مستمری ۱۰۰۰/۹۹/۶۴۹۲۱۳۹۹/۰۷/۱۶مشاهده
۵۸ارائه شماره حساب بانکی مستمری بگیران به صورت غیرحضوری ۵۰۳۰/۹۹/۳۱۱۳۱۳۹۹/۰۷/۱۶مشاهده
۵۹قراردادهای محرمانه ۱۰۰۰/۹۹/۶۴۶۴۱۳۹۹/۰۷/۱۶مشاهده
۶۰ضرورت تسریع در برقراری و پرداخت مقرری بیمه بیکاری ۱۰۰۰/۹۹/۶۴۴۸۱۳۹۹/۰۷/۱۵مشاهده
۶۱افزایش امتیازات کمک هزینه های عادله مندی،اولاد و فوق العاده ایثارگری و امتیاز خدمت اداری در مناطق جنگ زده از تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ و اعمال ضریب ریالی در سال ۱۳۹۹۱۰۰۰/۹۹/۶۴۴۶۱۳۹۹/۰۷/۱۵مشاهده
۶۲افزایش امتیازات فصل پنجم آئین نامه استخدامی از تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵۱۰۰۰/۹۹/۶۴۴۴۱۳۹۹/۰۷/۱۵مشاهده
۶۳اصلاح دستورالعمل اجرایی هیات های تشخیص مطالبات ۱۰۰۰/۹۹/۶۲۸۷۱۳۹۹/۰۷/۱۲مشاهده
۶۴بازنشستگی همسران و فرزندان معظم شهدا(بخشنامه شماره ۷۷ مستمریها)۱۰۰۰/۹۹/۶۱۲۳۱۳۹۹/۰۷/۰۶مشاهده
۶۵تهاتر،احتساب تسویه بدهی حق بیمه با مطالبات مراکز درمانی غیردولتی طرف قرارداد۱۰۰۰/۹۹/۶۱۲۶۱۳۹۹/۰۷/۰۶مشاهده
۶۶شیوه نامه اجرایی شورای ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران کارکنان سازمان تامین اجتماعی ۱۰۰۰/۹۹/۶۱۳۱۱۳۹۹/۰۷/۰۶مشاهده
۶۷چرخه حیات FAQ۱۰۰۰/۹۹/۵۰۰۴۱۳۹۹/۰۶/۰۵مشاهده
۶۸بند (خ) ماده (۸۸)قانون برنامه ششم توسعه ۱۰۰۰/۹۹/۴۸۱۸۱۳۹۹/۰۶/۰۱مشاهده
۶۹نحوه انجام هزینه ۱۰۰۰/۹۹/۴۲۴۶۱۳۹۹/۰۵/۱۶مشاهده
۷۰متناسب سازی حقوق مستمری بگیران (بخشنامه شماره ۷۶ مستمریها)۱۰۰۰/۹۹/۴۲۴۰۱۳۹۹/۰۵/۱۵مشاهده
۷۱تنقیح و تلخیص بخشنامه (۱۱)جدید درآمد و ملحقات آن۱۰۰۰/۹۹/۴۱۹۵۱۳۹۹/۰۵/۱۵مشاهده
۷۲نام نویسی غیر حضوری بیمه شدگان از طریق کارفرما۱۰۰۰/۹۹/۳۹۵۴۱۳۹۹/۰۵/۰۹مشاهده
۷۳تعیین حداکثر حق الزحمه دریافتی از مراجعین در خصوص انجام فعالیت ها در قالب نیابت از طریق کارگزاری های رسمی ۱۰۰۰/۹۹/۳۵۹۶۱۳۹۹/۰۴/۳۰مشاهده
۷۴دستمزد مبنای کسر حق بیمه از تیرماه سال ۱۳۹۹ به بعد۱۰۰۰/۹۹/۳۰۶۴۱۳۹۹/۰۴/۱۵مشاهده
۷۵بازبینی،تجمیع و تلخیص بخشنامه ها و دستورهای اداری ادامه بیمه به طور اختیاری ۱۰۰۰/۹۹/۳۰۳۸۱۳۹۹/۰۴/۱۴مشاهده
۷۶ضوابط واگذاری تعهدات کوتاه مدت به کارفرمایان ۱۰۰۰/۹۹/۳۰۴۰۱۳۹۹/۰۴/۱۴مشاهده
۷۷بخشنامه شماره ۷۵مستمریها۱۰۰۰/۹۹/۲۸۷۸۱۳۹۹/۰۴/۱۰مشاهده
۷۸امهال حق بیمه قراردادهای مهندسین مشاور و پیمانکاران مشمول ضوابط طرح های تملک دارایی های سرمایه ای دولت ۵۰۰۰/۹۹/۲۹۵۱۳۹۹/۰۳/۲۱مشاهده
۷۹انتخاب بازنشسته،همسر بازمانده و ازکارافتاده کلی نمونه۸۰۰۰/۹۹/۳۰۴۱۳۹۹/۰۳/۲۰مشاهده
۸۰تلخیص،تجمیع و تنقیح ضوابط،بخشنامه ها و دستورهای اداری بیمه های توافقی۱۰۰۰/۹۹/۲۰۹۵۱۳۹۹/۰۳/۱۹مشاهده
۸۱معافیت از معاینات پزشکی اولیه متقاضیان بیمه با ماهیت اختیاری (غیر اجباری)۱۰۰۰/۹۹/۱۹۶۵۱۳۹۹/۰۳/۱۳مشاهده
۸۲میزان حق سرانه درمان سال ۱۳۹۹ بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد۱۰۰۰/۹۹/۱۹۷۰۱۳۹۹/۰۳/۱۳مشاهده
۸۳تعرفه های دولتی خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۳۹۹۱۰۰۰/۹۹/۱۸۷۶۱۳۹۹/۰۳/۱۲مشاهده
۸۴اجرای ضوابط و مقررات در ارائه تعهدات و خدمات بیمه ای ۱۰۰۰/۹۹/۱۴۸۱۱۳۹۹/۰۲/۲۹مشاهده
۸۵حذف فرآیند تامین اعتبار دفترچه بیمه درمانی و جایگزین آن با سامانه استحقاق درمان ۱۰۰۰/۹۹/۱۳۷۳۱۳۹۹/۰۲/۲۷مشاهده
۸۶امهال حق بیمه ماه های اسفند ۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۹۹کتابفروشی ها،انتشاراتی ها ،مراکز توزیع کتاب و مدارس غیرانتفاعی۱۰۰۰/۹۹/۶۲۲۱۳۹۹/۰۲/۰۲مشاهده
۸۷دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال ۱۳۹۹۱۰۰۰/۹۹/۴۶۶۱۳۹۹/۰۱/۲۷مشاهده
۸۸تمدید تسهیلات مرتبط با جلوگیری از شیوع بیماری کرونا ۱۰۰۰/۹۹/۴۶۷۱۳۹۹/۰۱/۲۷مشاهده
۸۹بیمه مداحان و شاعران اهل بیت ۱۰۰۰/۹۹/۵۳۱۳۹۹/۰۱/۰۶مشاهده
۹۰تب سنجی مراجعه کنندگان محترم به کلیه مراکز تابعه و کارگزاریها۲۱۰۰/۹۸/۳۸۹۱۳۹۸/۱۲/۲۸مشاهده
۹۱امهال حق بیمه اسفند ماه،فروردین و اردیبهشت ماه سهم کارفرمابرای فعالیت ها و کارگاه های مشمول عناوین ده گانه ۱۰۰۰/۹۸/۱۴۷۷۴۱۳۹۸/۱۲/۲۶مشاهده
۹۲شناسایی و رفع همپوشانی های بیمه ای ۱۰۰۰/۹۸/۱۴۷۴۵۱۳۹۸/۱۲/۲۵مشاهده
۹۳توزیع اقلام بهداشتی -حفاظتی جهت مبارزه با ویروس کرونا ۲۱۰۰/۹۸/۳۵۲۱۳۹۸/۱۲/۲۴مشاهده
۹۴دورکاری و شیفت بندی کارکنان ۲۰۰۰/۹۸/۳۰۴۱۱۳۹۸/۱۲/۱۴مشاهده
۹۵تکمیل سوابق پرداخت حق بیمه به صورت کسری از ماه ۱۰۰۰/۹۸/۱۴۵۴۸۱۳۹۸/۱۲/۱۷مشاهده
۹۶ماموریت همکاران ئاوطلب ارائه خدمات درمانی به سایر استان ها ۲۰۰۰/۹۸/۳۰۲۹۱۳۹۸/۱۲/۱۲مشاهده
۹۷تفویض اختیار به کمیته های استانی بررسی و احتساب سوابق بیمه شدگان ۱۰۰۰/۹۸/۱۴۴۳۳۱۳۹۸/۱۲/۱۱مشاهده
۹۸بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار ۵۰۱۰/۹۸/۵۷۴۴۱۳۹۸/۱۲/۱۱مشاهده
۹۹ساعت کاری ۲۰۰۰/۹۸/۳۰۱۶۱۳۹۸/۱۲/۱۰مشاهده
۱۰۰اعطای مرخصی استعلاجی ،استحقاقی یا اجباری به کارکنان در معرض خطر۲۰۰۰/۹۸/۳۰۱۸۱۳۹۸/۱۲/۱۰مشاهده
۱۰۱بیمه اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان ۱۰۰۰/۹۸/۱۴۱۵۷۱۳۹۸/۱۲/۰۱مشاهده
۱۰۲بیمه اعضای سازمان نظام مهندسی معدن ۱۰۰۰/۹۸/۱۴۱۵۶۱۳۹۸/۱۲/۰۱مشاهده
۱۰۳غیر حضوری نمودن فرآیند کمک هزینه کفن و دفن ۵۰۱۰/۹۸/۵۵۲۷۱۳۹۸/۱۱/۲۹مشاهده
۱۰۴نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای مقاطعه کاری حمل و نقل بار و مسافر بین شهری و مسافر درون شهری ۱۰۰۰/۹۸/۱۴۰۰۶۱۳۹۸/۱۱/۲۸مشاهده
۱۰۵برگزاری مستمر بازدیدهای آموزشی و ترویجی دانش آموزان از واحد های ستادی و اجرایی سازمان ۱۰۰۰/۹۸/۱۴۰۰۷۱۳۹۸/۱۱/۲۸مشاهده
۱۰۶پرداخت عیدی سال ۱۳۹۸ مستمری بگیران ۱۰۰۰/۹۸/۱۳۶۴۹۱۳۹۸/۱۱/۱۵مشاهده
۱۰۷واگذاری بخشی از فرآیند پرداخت هزینه پروتز و اروتز به کارگزاریهای رسمی ۱۰۰۰/۹۸/۱۳۱۵۹۱۳۹۸/۱۰/۳۰مشاهده
۱۰۸نحوه ارائه خدمات غیر حضوری ۵۰۰۰/۹۸/۱۱۴۱۱۳۹۸/۱۰/۱۸مشاهده
۱۰۹بخشودگی جرائم حق بیمه کارفرمایان خوش حساب ۱۰۰۰/۹۸/۱۲۶۴۳۱۳۹۸/۱۰/۱۷مشاهده
۱۱۰آیین نامه اجرایی ماده (۷۱) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران۱۰۰۰/۹۸/۱۲۵۰۸۱۳۹۸/۱۰/۱۴مشاهده
۱۱۱دادنامه شماره ۷۹۳مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۰۰۰/۹۸/۱۲۴۷۱۱۳۹۸/۱۰/۱۴مشاهده
۱۱۲تایید ردیف ۵ بند (ب)بخشنامه (۵۸)مستمریها۵۰۳۰/۹۸/۴۶۰۸۱۳۹۸/۱۰/۰۳مشاهده
۱۱۳کارت ایثار رزمندگان معزز۲۰۱۰/۹۸/۱۴۱۳۷۱۳۹۸/۰۹/۲۵مشاهده
۱۱۴بیمه تکمیلی درمان و عمر مستمری بگیران از آذر ماه سال ۱۳۹۸ لغایت آبان ماه سال ۱۳۹۹۱۰۰۰/۹۸/۱۱۷۶۸۱۳۹۸/۰۹/۲۴مشاهده
۱۱۵حق بیمه ساختمانی پروژه های مسکن مهر ۱۰۰۰/۹۸/۱۰۸۴۳۱۳۹۸/۰۹/۰۲مشاهده
۱۱۶هم اندیشی با تشکل های کارفرمایی و آموزش رابطین بیمه ای۸۰۰۰/۹۸/۷۵۲۱۳۹۸/۰۸/۱۳مشاهده
۱۱۷جشنواره ملی و استانی معرفی چهره های برتر حوزه کارآفرینی ۱۰۰۰/۹۸/۹۷۶۶۱۳۹۸/۰۸/۰۶مشاهده
۱۱۸آیین نامه حمایت از شرکت های نوپا۱۰۰۰/۹۸/۹۶۱۱۱۳۹۸/۰۸/۰۱مشاهده
۱۱۹هزینه درمان بیماران بستری بخش های ویژه ۱۰۰۰/۹۸/۷۹۰۶۱۳۹۸/۰۶/۲۰مشاهده
۱۲۰نحوه نگارش مطلوب مکاتبات اداری ۲۰۰۰/۹۸/۱۵۵۰۱۳۹۸/۰۶/۱۸مشاهده
۱۲۱پرداخت مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد از محل وصول مطالبات معوق صعب الوصول ۱۰۰۰/۹۸/۷۶۲۶۱۳۹۸/۰۶/۱۱مشاهده
۱۲۲میزان حق سرانه درمان سال ۹۸ بیمه شدگان صاحب حرف و مشاغل آزاد ۱۰۰۰/۹۸/۷۴۶۵۱۳۹۸/۰۶/۰۹مشاهده
۱۲۳ارتقاع سطح سواد سلامت بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی ۱۰۰۰/۹۸/۶۴۳۷۱۳۹۸/۰۵/۱۰مشاهده
۱۲۴واگذاری تعهدات کوتاه مدت به کارفرمایان ۱۰۰۰/۹۸/۶۰۰۵۱۳۹۸/۰۵/۰۱مشاهده
۱۲۵تقسیط اجرای تبصره ۱ ماده ۶۶قانون تامین اجتماعی ۱۰۰۰/۹۸/۴۵۰۳۱۳۹۸/۰۴/۰۱مشاهده
۱۲۶مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان ادامه بیمه به صورت اختیاری ۱۰۰۰/۹۸/۴۱۸۲۱۳۹۸/۰۳/۲۶مشاهده
۱۲۷بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب (اصلاح آئین نامه)۱۰۰۰/۹۸/۴۱۸۱۱۳۹۸/۰۳/۲۶مشاهده
۱۲۸تعرفه های دولتی خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۳۹۸۱۰۰۰/۹۸/۳۸۷۷۱۳۹۸/۰۳/۱۸مشاهده
۱۲۹افزایش مستمری وکمک های جنبی و تعیین حداقل مستمری در سال ۱۳۹۸۱۰۰۰/۹۸/۲۹۶۰۱۳۹۸/۰۳/۰۱مشاهده
۱۳۰دستمزد کارگران ساختمانی ۱۰۰۰/۹۸/۱۲۷۳۱۳۹۸/۰۲/۰۷مشاهده
۱۳۱اصلاح بخشنامه ۴ جدید حقوقی۱۰۰۰/۹۸/۱۱۲۱۱۳۹۸/۰۲/۰۳مشاهده
۱۳۲ابلاغ توافق نامه بیمه بیکاری کارگران آسیب دیده از سیل در برخی استانها ۱۰۰۰/۹۸/۳۰۴۱۳۹۸/۰۱/۱۸مشاهده
۱۳۳دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال ۱۳۹۸۱۰۰۰/۹۸/۱۵۸۱۳۹۸/۰۱/۰۷مشاهده
۱۳۴دستمزد مقطوع روزانه مبنا کسر حق بیمه سال ۱۳۹۸۱۰۰۰/۹۸/۱۵۷۱۳۹۸/۰۱/۰۷مشاهده
۱۳۵اصلاح ماده ۳ آئین نامه ادامه بیمه به طور اختیاری ۱۰۰۰/۹۸/۱۸۱۳۹۸/۰۱/۰۵مشاهده
۱۳۶اجرای دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۱۰۳۰۹هیات تخصصی کار،بیمه و تامین اجتماعی هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۰۰۰/۹۸/۱۷۱۳۹۸/۰۱/۰۵مشاهده
۱۳۷پرداخت هزینه سمعک جهت هر دو گوش در کودکان زیر ۶ سال ۱۰۰۰/۹۷/۱۴۵۸۴۱۳۹۷/۱۲/۳۰مشاهده
۱۳۸واگذاری تعهدات کوتاه مدت به کارفرمایان ۱۰۰۰/۹۷/۱۴۱۹۸۱۳۹۷/۱۲/۱۵مشاهده
۱۳۹نحوه تحویل لوازم و مواد مصرفی به بیماران نیازمند به خدمات درمانی بستری در منزل ۴۰۱۰/۹۷/۸۲۱۴۱۳۹۷/۱۲/۱۴مشاهده
۱۴۰اشتغال به کار مجدد واعاده به خدمت جانبازان و آزادگان انقلاب اسلامی ایران در دستگاه اجرایی ۱۰۰۰/۹۷/۱۳۶۹۱۱۳۹۷/۱۲/۰۸مشاهده
۱۴۱قراردادهای فن آوری اطلاعات و ارتباطات ۱۰۰۰/۹۷/۱۳۳۷۱۱۳۹۷/۱۲/۰۴مشاهده
۱۴۲تجمیع و تلخیص بخشنامه ها،دستورالعمل ها و دستورهای اداری حوزه بازنشستگی ۱۰۰۰/۹۷/۱۳۱۹۶۱۳۹۷/۱۱/۳۰مشاهده
۱۴۳وکالت نامه های مربوط به امور بیمه های ایرانیان خارج از کشور ۱۰۰۰/۹۷/۱۲۳۴۰۱۳۹۷/۱۱/۱۵مشاهده
۱۴۴شیوه تقسیط پلکانی دیون معوق کارفرمایان مدیون ۱۰۰۰/۹۷/۱۱۳۲۷۱۳۹۷/۱۰/۲۵مشاهده
۱۴۵ماده ۸۴ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران(طرح استفساریه مشاغل عملیاتی آتش نشانی)۱۰۰۰/۹۷/۱۱۲۱۴۱۳۹۷/۱۰/۲۳مشاهده
۱۴۶اعلام مصادیق ماده ۱۶ آئین نامه هیات های تشخیص مطالبات ۱۰۰۰/۹۷/۱۱۲۱۵۱۳۹۷/۱۰/۲۳مشاهده
۱۴۷ضرورت فعالیت کامل کارگزاریهای رسمی در تمامی فرآیندهای واگذار شده ۷۰۷۰/۹۷/۷۲۱۳۹۷/۰۱/۲۳مشاهده
۱۴۸بیمه دانشجویان دانشگاه ها۱۰۰۰/۹۷/۱۰۹۸۲۱۳۹۷/۱۰/۱۸مشاهده
۱۴۹اجرای سومین دوره طرح سراسری بازدید دانش آموزی از واحد های اجرایی سازمان ۱۰۰۰/۹۷/۱۰۶۹۱۱۳۹۷/۱۰/۱۱مشاهده
۱۵۰نتیجه معاینات متقاضیان بیمه ایرانیان خارج از کشور ۱۰۰۰/۹۷/۹۴۴۵۱۳۹۷/۰۹/۱۰مشاهده
۱۵۱بیمه شاغلین شرکت های کسب و کار در فضای مجازی ۱۰۰۰/۹۷/۷۲۴۲۱۳۹۷/۰۶/۳۱مشاهده
۱۵۲بیمه خبرنگاران خارجی ۹۱۰۰/۹۷/۷۲۱۱۳۹۷/۰۶/۲۷مشاهده
۱۵۳بیمه فعالان حوزه رسانه و مطبوعات ۱۰۰۰/۹۷/۶۸۷۱۱۳۹۷/۰۶/۱۷مشاهده
۱۵۴بیمه راکبین و نمایندگی های پیک موتوری ۱۰۰۰/۹۷/۶۸۷۲۱۳۹۷/۰۶/۱۷مشاهده
۱۵۵رعایت کامل ضوابط قبل از انعقاد قرارداد۷۰۷۰/۹۷/۱۲۲۰۱۳۹۸/۰۶/۱۴مشاهده
۱۵۶تعمیم برونسپاری فرآیند پذیرش اسناد خسارت متفرقه به کارگزاریهای رسمی سراسر کشور ۷۰۷۰/۹۷/۱۱۵۲۱۳۹۷/۰۶/۰۶مشاهده
۱۵۷هزینه درمان مازاد بر تعرفه قانونی بیماران بیمه شده از محل غیر مشمول ۲۰۰۰/۹۷/۱۰۰۹۱۳۹۷/۰۵/۳۰مشاهده
۱۵۸نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای شرکت ها و موسسات دانش بنیان ۱۰۰۰/۹۷/۵۲۹۳۱۳۹۷/۰۵/۲۰مشاهده
۱۵۹اجرای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده ۳۳آئین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی ۱۰۰۰/۹۷/۵۲۶۷۱۳۹۷/۰۵/۰۸مشاهده
۱۶۰انجام هزینه ها حداکثر تا سقف بودجه مصوب ۱۰۰۰/۹۷/۴۴۵۳۱۳۹۷/۰۴/۲۰مشاهده
۱۶۱فرآیند بررسی و صدور گواهی جهت تمدید و تجدید پروانه کار اتباع خارجی ۱۰۰۰/۹۷/۴۴۰۲۱۳۹۷/۰۴/۱۹مشاهده
۱۶۲صرفه جویی در مصرف انرژی۱۰۰۰/۹۷/۳۸۷۸۱۳۹۸/۰۴/۰۷مشاهده
۱۶۳طرح مشوق های بیمه ای سهم کارفرما ۱۰۰۰/۹۷/۳۶۸۸۱۳۹۷/۰۴/۰۳مشاهده
۱۶۴استاندارد سازی کارگزاریهای رسمی ۱۰۰۰/۹۷/۳۱۹۹۱۳۹۷/۰۳/۲۲مشاهده
۱۶۵استقرار میز خدمت در واحد های اجرایی ۱۰۰۰/۹۷/۳۱۵۴۱۳۹۷/۰۳/۲۱مشاهده
۱۶۶انتخاب بازنشسته،همسربازمانده،از کارافتاده کلی نمونه و چگونگی برگزاری مراسم روز بازنشستگان و خردمندان ۱۰۰۰/۹۷/۳۱۵۲۱۳۹۷/۰۳/۲۱مشاهده
۱۶۷نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی ۱۰۰۰/۹۷/۲۴۰۸۱۳۹۷/۰۳/۰۵مشاهده
۱۶۸میزان حق سرانه درمان بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد ۵۰۱۰/۹۷/۶۰۶۱۳۹۷/۰۲/۲۹مشاهده
۱۶۹افزایش مستمری و کمک های جنبی و تعیین حداقل مستمری در سال ۱۳۹۷۱۰۰۰/۹۷/۲۰۰۲۱۳۹۷/۰۲/۲۶مشاهده
۱۷۰تامین هزینه های مالی افطاری ۱۰۰۰/۹۷/۱۸۴۲۱۳۹۷/۰۲/۲۵مشاهده
۱۷۱بیمه پردازی فرزندان اناث مستمری بگیر در قالب زنان خانه دار و سرپرست خانوار مشمول یارانه ۱۰۰۰/۹۷/۱۳۲۴۱۳۹۷/۰۲/۱۵مشاهده
۱۷۲بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب (تمدید آیین نامه)۱۰۰۰/۹۷/۱۱۱۴۱۳۹۷/۰۲/۱۰مشاهده
۱۷۳تغییر عنوان اداره کل درآمد حق بیمه به اداره کل وصول حق بیمه ۱۱۰۰/۹۷/۲۷۸۱۳۹۷/۰۲/۰۹مشاهده
۱۷۴برگزاری کارگاه های آموزشی گفتمان سازی مفاهیم بیمه و تامین اجتماعی ۸۰۰۰/۹۷/۶۶۱۳۹۷/۰۲/۰۵مشاهده
۱۷۵دستمزد مبنای کسرحق بیمه در سال ۱۳۹۷۱۰۰۰/۹۷/۶۹۶۱۳۹۷/۰۲/۰۱مشاهده
۱۷۶تعیین حداکثر حق الزحمه دریافتی از مراجعین در خصوص انجام فعالیتها در قالب نیابت از طریق کارگزاری های رسمی ۱۰۰۰/۹۷/۴۵۲۱۳۹۷/۰۱/۲۶مشاهده
۱۷۷اصلاح ماده ۲ آئین نامه ادامه بیمه به طور اختیاری ۱۰۰۰/۹۶/۱۴۴۱۶۱۳۹۶/۱۲/۲۸مشاهده
۱۷۸ابلاغ دستور اداری با موضوعیت بیمه اختیاری اتباع خارجی به کلیه کارگزاری های تابعه ۷۰۷۰/۹۶/۲۱۵۱۱۳۹۶/۱۲/۰۷مشاهده
۱۷۹ابطال تبصره (۱)بند(۵)آئین نامه اجرایی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب ۱۳۶۸/۰۵/۲۸۱۰۰۰/۹۶/۱۳۴۳۶۱۳۹۶/۱۲/۰۶مشاهده
۱۸۰الحاق یک تبصره به ماده (۱)آئین نامه اجرایی ادامه بیمه بطور اختیاری در خصوص اتباع خارجی ۱۰۰۰/۹۶/۱۳۲۱۷۱۳۹۶/۱۲/۰۲مشاهده
۱۸۱اعلام الحاق ونحوه اجرای مواد (۱۶) و (۱۷)آیین نامه هیات های تشخیص مطالبات ۱۰۰۰/۹۶/۱۳۱۷۸۱۳۹۶/۱۱/۳۰مشاهده
۱۸۲اجرای بند (۴) ماده (۹)تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری ۲۰۰/۹۶/۲۰۸۱۳۹۶/۱۱/۲۳مشاهده
۱۸۳بیمه اعضای انجمن صنفی شرکت های امداد خودرویی برون شهری ۱۰۰۰/۹۶/۱۱۲۲۷۱۳۹۶/۱۰/۱۴مشاهده
۱۸۴بیمه اعضای سازمان نظام کاردانی ساختمان ۱۰۰۰/۹۶/۱۱۲۲۸۱۳۹۶/۱۰/۱۴مشاهده
۱۸۵بیمه مربیان و ورزشکاران خارجی شاغل در ایران ۱۰۰۰/۹۶/۱۰۸۹۳۱۳۹۶/۱۰/۰۶مشاهده
۱۸۶نحوه احتساب سوابق ایام حق التدریس معلمانی که به استخدام آموزش و پرورش درآمده اند۱۰۰۰/۹۶/۱۰۷۲۵۱۳۹۶/۱۰/۰۴مشاهده
۱۸۷بیمه اعضاء سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کل کشور۱۰۰۰/۹۶/۱۰۷۲۶۱۳۹۶/۱۰/۰۴مشاهده
۱۸۸تفویض اختیار تقسیط دیون قطعی کارفرمایان بدهکار۱۰۰۰/۹۶/۱۰۳۹۲۱۳۹۶/۰۹/۲۶مشاهده
۱۸۹بهره برداری از سامانه استعلام ارتباط بیمه ای ۱۰۰۰/۹۶/۱۰۳۹۱۱۳۹۶/۰۹/۲۶مشاهده
۱۹۰دستورالعمل اجرائی آئین نامه هیأت های تشخیص مطالبات۱۰۰۰/۹۶/۹۶۱۵۱۳۹۶/۰۹/۰۵مشاهده
۱۹۱میزان حق سرانه درمان بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد۵۰۱۰/۹۶/۲۷۳۷۱۳۹۶/۰۸/۱۷مشاهده
۱۹۲شرایط و چگونگی استفاده از حداکثر
%۰۱ظرفیت تخت های بستری مازاد مراکز ملکی
از طریق عقد قرارداد با بیمه های تکمیلی
۱۰۰۰/۹۶/۸۸۱۴۱۳۹۶/۰۸/۱۴مشاهده
۱۹۳حق بیمه کارکنان شوراهای حل اختلاف۵۰۲۰/۹۶/۸۰۰۹۱۳۹۶/۰۸/۰۱مشاهده
۱۹۴ضوابط اجرائی
ماده ۹۰ قانون تأمین اجتماعی
۱۰۰۰/۹۶/۸۰۳۹۱۳۹۶/۰۷/۲۶مشاهده
۱۹۵عدم ‏اعمال‏ سلیقه‏ در‏ واگذاری‏ فرآیند ها‏ به‏ کارگزاری های‏ رسمی۷۰۷۰/۹۶/۱۲۸۳۱۳۹۶/۰۷/۲۶مشاهده
۱۹۶اعمال تعرفه دولتی درمانی ناشی از عوارض مادری بعد از زایمان و نوزادان نیازمند بستری برای سایر بیمه ها و بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد۲۰۰۰/۹۶/۲۰۹۱۱۳۹۶/۰۷/۲۴مشاهده
۱۹۷پذیرش سنوات ارفاقی کارکنان سازمان آموزش و پرورش استثایی کشور۱۰۰۰/۹۶/۷۴۶۵۱۳۹۶/۰۷/۱۶مشاهده
۱۹۸نحوه‏ دریافت‏ لیست‏ و‏ حق‏ بیمه‏ حوادث‏ ناشی‏ از‏ کار‏ اتباع‏ کشورهای‏ عضو‏ مقاوله‏ شماره‏ ۶۳‏سازمان‏ بین‏ المللی‏ کار ۹۱۰۰/۹۶/۵۶۲۱۳۹۶/۰۷/۰۴مشاهده
۱۹۹سیستم جامع کمیسیون های پزشکی۱۰۰۰/۹۶/۶۵۹۰۱۳۹۶/۰۶/۲۲مشاهده
۲۰۰دسترسی به کلیه بخشنامه هاو دستورات اداری حوزه امورکارگزاریها۷۰۷۰/۹۶/۹۸۱۱۳۹۶/۰۶/۱۳مشاهده
۲۰۱اجرای بند (ت) ماده ۲۸قانون برنامه ششم توسعه جهت همکاران بازنشسته باستناد
قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت
۲۰۱۰/۹۶/۸۱۹۳۱۳۹۶/۰۶/۰۵مشاهده
۲۰۲بازبینی، تجمیع و تلخیص بخشنامه هاو دستورات اداری مستمری ازکارافتادگی۱۰۰۰/۹۶/۵۷۴۳۱۳۹۶/۰۶/۰۱مشاهده
۲۰۳تعرفه های دولتی خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۳۹۶
۱۰۰۰/۹۶/۵۷۲۸۱۳۹۶/۰۵/۳۱مشاهده
۲۰۴بازنشستگی کارکنان شاغل دربیمارستانها و سایر مراکز بهداشتی و درمانی وابسته به دستگاه های اجرایی۱۰۰۰/۹۶/۵۶۵۸۱۳۹۶/۰۵/۳۰مشاهده
۲۰۵صدور ‏برگ‏ پرداخت‏ حق‏ بیمه‏ به‏ صورت‏ حضوری‏ و‏ یا‏ غیر‏ حضوری ۷۰۷۰/۹۶/۸۰۶۱۳۹۶/۰۵/۲۲مشاهده
۲۰۶واگذاری تعهدات کوتاه مدت به کارفرمایان۵۰۱۰/۹۶/۱۵۷۵۱۳۹۶/۰۵/۲۱مشاهده
۲۰۷ممنوعیت خریدکالای خارجی۱۰۰۰/۹۶/۴۷۸۴۱۳۹۶/۰۸/۰۵مشاهده
۲۰۸دادنامه شماره ۲۲مورخ ۱۹/۲/۹۱هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری۵۰۱۰/۹۶/۱۳۱۳۱۳۹۶/۰۵/۰۱مشاهده
۲۰۹بازنشستگی کارکنان دستگاه های اجرایی به استناد ماده (۱۰۳)قانون مدیریت خدمات کشوری ۱۰۰۰/۹۶/۳۵۱۶۱۳۹۶/۰۴/۰۷مشاهده
۲۱۰نحوه رسیدگی به گواهی پزشکی وغرامت دستمزد ایام بیماری، بارداری ومرخصی زایمان رانندگان حمل بار و مسافر درون شهری و برون شهری۵۰۱۰/۹۶/۹۹۷۱۳۹۶/۰۴/۰۴مشاهده
۲۱۱نحوه احتساب اضافه کار در تعیین مستمری بازنشستگی کارکنان دستگاه های اجرایی ۱۰۰۰/۹۶/۳۳۲۵۱۳۹۶/۰۴/۰۱مشاهده
۲۱۲نحوه‏ کنترل‏ و‏ نظارت‏ بر‏ انجام‏ فرآیند‏ بازاریابی‏ از‏ طریق‏ کارگزاری ها‏۷۰۷۰/۹۶/۵۲۱۱۳۹۶/۰۳/۳۰مشاهده
۲۱۳اصلاح فرآیند پلاک برداری وشناسایی کارگاههای جدیداز طریق کارگزاری های رسمی۷۰۷۰/۹۶/۵۱۵۱۳۹۶/۰۳/۲۹مشاهده
۲۱۴بهره برداری ازسامانه رفاهی در فرآیند پذیرش کارگران ساختمانی۱۰۰۰/۹۶/۳۰۵۸۱۳۹۶/۰۳/۲۷مشاهده
۲۱۵بیمه هنرمندان ، نویسندگان و روزنامه نگاران۵۰۱۰/۹۶/۸۰۵۱۳۹۶/۰۳/۲۱مشاهده
۲۱۶متوقف شدن حوزه تغییراختیاری صندوق بازنشستگی۵۰۱۰/۹۶/۷۶۲۱۳۹۶/۰۳/۱۷مشاهده
۲۱۷فرآیند انجام معاینات متقاضیان بیمه های خاص( غیر اجباری )۱۰۰۰/۹۶/۲۵۵۰۱۳۹۶/۰۳/۱۳مشاهده
۲۱۸افزایش تعرفه پروتز سمعک۱۰۰۰/۹۶/۲۵۵۱۱۳۹۶/۰۳/۱۳مشاهده
۲۱۹تجدید محاسبه مستمری مشمولین قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت۱۰۰۰/۹۶/۱۷۵۴۱۳۹۶/۰۲/۲۴مشاهده
۲۲۰نحوه اجرای ماده ۶۶ قانون تأمین اجتماعی۱۰۰۰/۹۵/۱۳۳۷۳۱۳۹۵/۱۲/۱۷مشاهده
۲۲۱بیمه کارگران ایرانی اعزام به خارج از کشور۱۰۰۰/۹۵/۱۳۲۴۶۱۳۹۵/۱۲/۱۴مشاهده
۲۲۲قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست۱۰۰۰/۹۵/۱۲۶۳۱۱۳۹۵/۱۲/۰۱مشاهده
۲۲۳بیمه بیکاری ۱۰۰۰/۹۵/۱۲۵۰۶۱۳۹۵/۱۱/۲۷مشاهده
۲۲۴بیمه طلاب و روحانیون اتباع خارجی۱۰۰۰/۹۵/۱۲۱۰۹۱۳۹۵/۱۱/۱۸مشاهده
۲۲۵بیمه زنان خانه دار اتباع خارجی ۱۰۰۰/۹۵/۱۲۱۰۷۱۳۹۵/۱۱/۱۸مشاهده
۲۲۶بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب (پیرو بخشنامه ۱۰۰۰/۹۵/۱۰۹۶۳مورخ ۹۵/۱۰/۱۹)۱۰۰۰/۹۵/۱۲۱۴۰۱۳۹۵/۱۱/۱۸مشاهده
۲۲۷نحوه انجام هزینه ۱۰۰۰/۹۵/۱۲۱۱۱۱۳۹۵/۱۱/۱۸مشاهده
۲۲۸دادنامه شماره ۱۱۶ مورخ ۹۵/۰۷/۱۸هیات تخصصی دیوان عدالت اداری ۵۰۰۰/۹۵/۱۳۵۰۱۳۹۵/۱۱/۱۳مشاهده
۲۲۹‏رفع ‏ابهامات‏ پوشش‏ بیمه‏ ای‏ کارگران‏ ساختمانی ۵۰۱۱/۹۵/۲۴۱۹۱۳۹۵/۱۱/۰۲مشاهده
۲۳۰دادنامه شماره ۸۲مورخ
۹۵/۵/۳۰هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۰۰۰/۹۵/۱۲۶۶۱۳۹۵/۱۰/۲۶مشاهده
۲۳۱تلخیص دستورالعمل های کد گذاری و نحوه درخواست و اختصاص کد از طریق سامانه مدیریت جداول پایه۱۰۰۰/۹۵/۱۱۱۰۸۱۳۹۵/۱۰/۲۲مشاهده
۲۳۲بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب (اصلاح آئین نامه)۱۰۰۰/۹۵/۱۰۹۶۳۱۳۹۵/۱۰/۱۹مشاهده
۲۳۳نحوه اجرای ماده ۹۹آئین نامه اجرائی ماده ۰۵قانون تامین اجتماعی۱۰۰۰/۹۵/۱۰۷۱۱۱۳۹۵/۱۰/۱۲مشاهده
۲۳۴تشخیص مشمولین قانون کار و بیمه بیکاری دردستگاه های اجرایی۵۰۰۰/۹۵/۱۱۴۰۱۳۹۵/۰۹/۲۳مشاهده
۲۳۵دادنامه شماره ۱۲۷مورخ ۹۵/۰۷/۲۸هیات تخصصی دیوان عدالت اداری ۵۰۰۰/۹۵/۱۰۷۵۱۳۹۵/۰۹/۱۳مشاهده
۲۳۶واگذاری تعهدات کوتاه مدت به کارفرمایان۵۰۱۰/۹۵/۳۲۰۴۱۳۹۵/۰۹/۰۶مشاهده
۲۳۷تسریع در ارائه حمایت های قانونی به مصدومین و بازماندگان۱۰۰۰/۹۵/۹۳۹۰۱۳۹۵/۰۹/۰۶مشاهده
۲۳۸ارتقاء ‏سیستم‏ عامل‏ کلیه‏ ایستگاه‏ های‏ کاری‏ کارگزاری‏ های‏ رسمی‏ سازمان۷۰۷۰/۹۵/۱۲۴۹۱۳۹۵/۰۹/۰۳مشاهده
۲۳۹بازبینی، تجمیع و تلخیص بخشنامه ها و دستورات اداری بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد۱۰۰۰/۹۵/۹۲۱۰۱۳۹۵/۰۹/۰۱مشاهده
۲۴۰نحوه پرداخت هزینه سفر۵۰۱۰/۹۵/۳۱۲۹۱۳۹۵/۰۹/۰۱مشاهده
۲۴۱ابلاغ دادنامه شماره ۲۹هیأت عمومی دیوان عدالت اداری۵۰۱۰/۹۵/۲۸۳۹۱۳۹۵/۰۸/۱۲مشاهده
۲۴۲ترویج و عمومی سازی مباحث بیمه و تامین اجتماعی؛بازدید دانش آموزان مدارس از شعب۱۰۰۰/۹۵/۸۱۹۶۱۳۹۵/۰۸/۰۸مشاهده
۲۴۳طرح کارا کارت ۲۰۰۰/۹۵/۲۲۶۵۱۳۹۵/۰۸/۰۴مشاهده
۲۴۴بازرسی ویژه از کارگاه های دارای نیروی کار خارجی۱۰۰۰/۹۵/۷۸۱۲۱۳۹۵/۰۸/۰۱مشاهده
۲۴۵تلخیص و تجمیع بخشنامه ها،دستورالعمل ها و دستور های اداری حوزه بازماندگان۱۰۰۰/۹۵/۷۸۲۷۱۳۹۵/۰۸/۰۱مشاهده
۲۴۶‏نحوه ‏اقدام‏ در‏خصوص‏ درخواست های‏ واحدهای‏ برون‏ سازمانی‏ مربوط‏ به‏ درگاه های‏ خدمات‏ رسانی۷۰۷۰/۹۵/۱۰۳۳۱۳۹۵/۰۸/۰۱مشاهده
۲۴۷‏دستور‏ اداری‏ پرسش‏ و‏ پاسخ‏ در‏حوزه‏ اتباع‏ خارجی‏۹۱۰۰/۹۵/۴۷۲۱۳۹۵/۰۷/۱۲مشاهده
۲۴۸صدور کارت شناسایی کارکنان کارگزاری های رسمی۷۰۷۰/۹۵/۹۴۲۱۳۹۵/۰۷/۱۰مشاهده
۲۴۹تداخل سوابق بیمه پردازی کارگران ساختمانی،کارگران باربر(حمال)،خادمین مسجد با بیمه اجباری،اختیاری،صاحبان حرف و مشاغل آزادو …۵۰۲۰/۹۵/۵۲۷۵۱۳۹۵/۰۶/۲۱مشاهده
۲۵۰تصویربرداری از اوراق پرونده فنی بیمه شدگان و نحوه بهره برداری از آن۱۰۰۰/۹۵/۵۹۳۵۱۳۹۵/۰۶/۱۰مشاهده
۲۵۱نحوه پاسخگویی و تعامل با مراجع قضایی۱۰۰۰/۹۵/۳۵۱۶۱۳۹۵/۰۴/۱۰مشاهده
۲۵۲چگونگی اجرای بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب ۱۰۰۰/۹۵/۳۴۲۰۱۳۹۵/۰۴/۰۸مشاهده
۲۵۳ نحوه احتساب سوابق مدت خدمت نظام وظیفه و حضور در جبهه بیمه شدگان۱۰۰۰/۹۵/۳۳۶۰۱۳۹۵/۰۴/۰۶مشاهده
۲۵۴بیمه اعضاء سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران۱۰۰۰/۹۵/۳۳۵۷۱۳۹۵/۰۴/۰۶مشاهده
۲۵۵تعرفه های بخش عمومی غیردولتی خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۳۹۵۱۰۰۰/۹۵//۳۳۷۹۱۳۹۵/۰۴/۰۶مشاهده
۲۵۶بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار۵۰۱۰/۹۵/۱۱۶۰۱۳۹۵/۰۴/۰۵مشاهده
۲۵۷دادنامه شماره ۲۱مورخ ۹۵/۰۲/۱۳هیات تخصصی بیمه،کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری ۵۰۱۰/۹۵/۱۱۶۱۱۳۹۵/۰۴/۰۵مشاهده
۲۵۸نظارت بر وضعیت اشتغال
کارگران ساختمانی از طریق کارگزاریهای رسمی
۱۰۰۰/۹۵/۳۲۲۳۱۳۹۵/۰۴/۰۲مشاهده
۲۵۹بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب ۱۰۰۰/۹۵/۲۹۷۳۱۳۹۵/۰۳/۲۷مشاهده
۲۶۰ایجاد تسهیلات برای کارفرمایان مدیون مشمول قانون تامین اجتماعی ۱۰۰۰/۹۵/۱۹۶۳۱۳۹۵/۰۲/۲۹مشاهده
۲۶۱ساماندهی و انتظام صدور
جواس و انعقاد قزارداد با کارگزاری های رسمی
۷۰۷۰/۹۵/۲۳۴۱۳۹۵/۰۲/۲۵مشاهده
۲۶۲بیمه رانندگان حمل و نقل عمومی درون شهری۱۰۰۰/۹۵/۱۶۳۵۱۳۹۵/۰۲/۲۲مشاهده
۲۶۳بیمه اتباع خارجی مشمول قانون تأمین اجتماعی۱۰۰۰/۹۵/۱۳۴۷۱۳۹۵/۰۲/۱۵مشاهده
۲۶۴خرید دین کارفرمایان مدیون۱۰۰۰/۹۵/۷۶۶۱۳۹۵/۰۲/۰۱مشاهده
۲۶۵دادنامه شماره ۳۹۵مورخ ۹۴/۱۲/۰۹هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۵۰۰۰/۹۵/۲۶۱۳۹۵/۰۱/۲۲مشاهده
۲۶۶تبدیل قرارداد بیمه رانندگان درون شهری گروهی به انفرادی۵۰۱۰/۹۵/۵۷۱۳۹۵/۰۱/۱۶مشاهده
۲۶۷انجام معاینات پزشکی
بدو قرارداد متقاضیان موارد خاص بیمه ای(غیر اجباری )
۱۰۰۰/۹۴/۱۳۴۶۹۱۳۹۴/۱۲/۲۲مشاهده
۲۶۸مهر‏دبیرخانه‏ کارگزاری ها۷۰۷۰/۹۴/۱۶۰۷۱۳۹۴/۱۲/۰۸مشاهده
۲۶۹اجرای دقیق قوانین و مقررات در پرداخت مقرری بیمه بیکاری و تعهدات کوتاه مدت ۱۰۰۰/۹۴/۱۲۹۲۹۱۳۹۴/۱۲/۰۵مشاهده
۲۷۰تداخل در پرداخت حق بیمه
ادامه بیمه به طور اختیاری با بیمه اجباری
۱۰۰۰/۹۴/۱۲۹۲۷۱۳۹۴/۱۲/۰۵مشاهده
۲۷۱ضوابط کنترل و نظارت بر وضعیت اشتغال کارگران ساختمانی از طریق کارگزاری های رسمی۱۰۰۰/۹۴/۱۲۹۲۸۱۳۹۴/۱۲/۰۵مشاهده
۲۷۲پرداخت غیر حضوری حق بیمه از طریق درگاه پرداخت بانک رفاه کارگران۲۰۰۰/۹۴/۴۱۹۲۱۳۹۴/۱۲/۰۵مشاهده
۲۷۳یکسان‏ سازی‏ روند‏اجرای‏ فرآیند‏ها‏‏در‏کارگزاری های‏ رسمی۷۰۷۰/۹۴/۱۵۳۶۱۳۹۴/۱۱/۲۶مشاهده
۲۷۴تبدیل سوابق %١۴قالیبافان
به سوابق کامل
۵۰۱۰/۹۴/۴۱۷۴۱۳۹۴/۱۱/۲۶مشاهده
۲۷۵فرآیند‏بررسی‏ اشتغال‏ مقرر ی‏بگیران‏ بیکاری‏ توسط‏ کارگزاری های‏ رسمی‏۷۰۷۰/۹۴/۱۴۹۹۱۳۹۴/۱۱/۲۴مشاهده
۲۷۶لزوم بررسی و تأیید پیش نویس کلیه قراردادها توسط امور حقوقی۱۰۰۰/۹۴/۱۲۴۲۷۱۳۹۴/۱۱/۲۴مشاهده
۲۷۷تأکید بر عدم دخالت مدیران سازمان درتبلیغات انتخاباتی مجلس خبرگان رهبری ومجلس شورای اسلامی۷۵۰۰/۹۴/۸۱۷۱۳۹۴/۱۱/۱۴مشاهده
۲۷۸لزوم صرفه جویی در مصرف کاغذ۲۰۳۰/۹۴/۹۷۹۱۱۳۹۴/۱۱/۰۷مشاهده
۲۷۹نحوه صدور و چاپ برگه پرداخت های اینترنتی بیمه شدگان خاص۷۰۷۰/۹۴/۱۴۰۶۱۳۹۴/۱۱/۰۵مشاهده
۲۸۰نحوه استعلام سوابق پرداخت حق بیمه رانندگان مربوط به بازه زمانی ۷۲لغایت ۸۰و بهره برداری از طریق سامانه خدمات بین شعب ۱۰۰۰/۹۴/۱۱۵۷۲۱۳۹۴/۱۱/۰۳مشاهده
۲۸۱آراء دیوان عدالت اداری در حوزه کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده ۱۹
قانون تأمین اجتماعی
۱۰۰۰/۹۴/۱۱۴۵۹۱۳۹۴/۱۰/۲۸مشاهده
۲۸۲اجرای ماده ۴۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور ۱۰۰۰/۹۴/۱۱۴۶۶۱۳۹۴/۱۰/۲۸مشاهده
۲۸۳نحوه اعزام بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی به سفرعتبات عالیات۸۰۰۰/۹۴/۱۹۰۷۱۳۹۴/۱۰/۲۷مشاهده
۲۸۴نحوه رسیدگی به دادخواست های مطروحه در دیوان عدالت اداری در خصوص اجرای آرای کمیتٍ های تشخیض مشاغل سخت و زیان آور۱۰۰۰/۹۴/۱۱۳۴۹۱۳۹۴/۱۰/۲۶مشاهده
۲۸۵استرداد حق بیمه مدت خدمت نظام وظیفه
مشمولین ماده ۵۹قانون تأمین اجتماعی
۱۰۰۰/۹۴/۱۱۰۵۸۱۳۹۴/۱۰/۱۹مشاهده
۲۸۶اجرای قانون حمایت از کودکان و
نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب ۰۹۳۱/۷/۰۱مجلس محترم شورای اسلامی
۱۰۰۰/۹۴/۱۱۰۶۳۱۳۹۴/۱۰/۱۹مشاهده
۲۸۷بازنشستگی کارکنان سازمان ۱۰۰۰/۹۴/۱۰۴۰۰۱۳۹۴/۰۹/۳۰مشاهده
۲۸۸استعلام مکاویسه وضعیت
مستمری بگیران ازسازمان ثبت احوال
۱۰۰۰/۹۴/۱۰۱۲۷۱۳۹۴/۰۹/۲۲مشاهده
۲۸۹نحوه اجرای ماده ۹۹ آئین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی ۱۰۰۰/۹۴/۸۶۱۰۱۳۹۴/۰۸/۰۹مشاهده
۲۹۰ضوابط و مقررات نحوه راه اندازی واحدهای اقماری کارگزاری۷۰۷۰/۹۴/۱۰۱۱۱۳۹۴/۰۸/۰۵مشاهده
۲۹۱واگذاری فرآیند بیمه رانندگان حمل و نقل درون و برون شهری به کارگزاریهای رسمی۱۰۰۰/۹۴/۸۱۴۱۱۳۹۴/۰۷/۲۵مشاهده
۲۹۲‏نصب‏ دستگاه های‏ کارت خوان‏ جدید‏ بانک‏ رفاه‏ کارگران ۲۰۲۰/۹۴/۶۲۳۹۱۳۹۴/۰۷/۲۲مشاهده
۲۹۳ساماندهی‏ و‏نظارت‏ بر‏ عملکرد‏ کارگزاری‏ های‏ رسمی۷۰۷۰/۹۴/۹۱۱۱۳۹۴/۰۷/۱۴مشاهده
۲۹۴گسترش پوشدش بیمه ای به اعضاء سازمان نظام مهندسی کشاورزی۵۰۱۰/۹۴/۲۵۲۸۱۳۹۴/۰۷/۱۳مشاهده
۲۹۵اجرای بخشنامه ” وصول مطالبات معوق از کارفرمایان مدیون ” از طریق کارگزاری های رسمی۷۰۷۰/۹۴/۹۰۳۱۳۹۴/۰۷/۱۲مشاهده
۲۹۶معرفی بیمه شدگان
به کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۱۹قانون تأمین اجتماعی
۱۰۰۰/۹۴/۷۳۱۱۱۳۹۴/۰۷/۰۶مشاهده
۲۹۷اجرای قانون استفساریه تبصره ۳ذیل ماده ۹ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان۱۷۷۰/۹۴/۲۰۰۰۱۳۹۴/۰۶/۱۵مشاهده
۲۹۸لزوم اجرای آرای قطعی صادره از دیوان عدالت اداری۱۰۰۰/۹۴/۶۲۴۵۱۳۹۴/۰۶/۱۱مشاهده
۲۹۹سوابق اشتغال پسشکان سازمان به صورت
قراردادی در دوره دستیاری (رزیدوتی )
۵۰۱۰/۹۴/۱۸۳۴۱۳۹۴/۰۵/۲۶مشاهده
۳۰۰اخذ هزینه انجام معاینات اولیه از متقاضیان بیمه های خاص ( اختیاری غیر اجباری )
مراجعه کننده به کمیسیونهای پزشکی بیمه های خاص مستقر در مراکز درمانی ملکی در سال ۹۴
۴۰۱۰/۹۴/۳۴۷۲۱۳۹۴/۰۴/۳۰مشاهده
۳۰۱بیمه شدگان ادامه بیمه به صورت اختیاری ۱۰۰۰/۹۴/۳۵۷۳۱۳۹۴/۰۴/۰۸مشاهده
۳۰۲اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت در سال ۱۳۹۴۱۰۰۰/۹۴/۳۱۳۳۱۳۹۴/۰۳/۲۸مشاهده
۳۰۳بیمه نخبگان و استعدادهای برتر ۱۰۰۰/۹۴/۲۶۶۶۱۳۹۴/۰۳/۱۸مشاهده
۳۰۴ساماندهی و پیگیری به موقع مطالبات و چک های دریافتی توسط شعب۱۰۰۰/۹۴/۲۶۶۸۱۳۹۴/۰۳/۱۸مشاهده
۳۰۵قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار
متقاضی بیمه صاحبان حرف ومشاغل آزاد
۵۰۱۰/۹۴/۶۴۴۱۳۹۴/۰۳/۰۴مشاهده
۳۰۶افزایش‏ منابع‏ و‏ کاهش‏ مصارف‏ سازمان ی‏از‏طریق‏ تقویت‏ امور‏ واگذار‏شده‏ به‏ کارگزاری های‏ رسمی‏‏۷۰۷۰/۹۴/۱۸۷۱۳۹۴/۰۳/۰۲مشاهده
۳۰۷ارائه فیش به مستمری بگیران از طریق سایت رسمی سازمان۱۰۰۰/۹۴/۱۰۶۵۱۳۹۴/۰۲/۰۹مشاهده
۳۰۸تعیین حداکثرحق الزحمه دریافتی ازمراجعین درخصوص انجام فعالیت ها در قالب نیابت از طریق کارگزاری های رسمی۱۰۰۰/۹۴/۸۷۰۱۳۹۴/۰۲/۰۶مشاهده
۳۰۹یکسان سازی و ضابطه مند نمودن نحوه عملکرد کارگزاری ها درفرآیندهای اجرایی۷۰۷۰/۹۴/۵۶۱۳۹۴/۰۱/۲۶مشاهده
۳۱۰نحوه حضور نمایندگان کارگران در هیات های بدوی تشخیص مطالبات ۱۰۰۰/۹۳/۱۳۳۶۱۱۳۹۳/۱۲/۲۸مشاهده
۳۱۱استفاده از عنوان تشکیلاتی
(سازمان)
۱۰۰۰/۹۳/۱۳۲۰۸۱۳۹۳/۱۲/۲۵مشاهده
۳۱۲رفع ابهام در اجرای قانون اصلاح ماده ۵۰قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی۱۰۰۰/۹۳/۱۲۸۴۷۱۳۹۳/۱۲/۱۶مشاهده
۳۱۳نحوه اجرای بخشنامه شماره ۶۰۴ فنی(تبدیل سابقه پرداخت حق بیمه جزئی به کامل )۵۰۱۰/۹۳/۴۲۶۱۱۳۹۳/۱۲/۱۲مشاهده
۳۱۴تعیین تکلیف تداخل در پرداخت حق بیمه ، بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری با بیمه اجباری ۱۰۰۰/۹۳/۱۲۵۱۶۱۳۹۳/۱۲/۰۹مشاهده
۳۱۵امکان انصراف از
درخواست انتقال کسور بازنشستگی واسترداد مابه التفاوت پرداختی
۵۰۱۰/۹۳/۴۱۸۳۱۳۹۳/۱۲/۰۴مشاهده
۳۱۶ارجاع پرونده مستمری همکاران مستمری بگیر بر اساس ادرس محل سکونت ۲۰۱۰/۹۳/۱۷۸۶۵۱۳۹۳/۱۲/۰۳مشاهده
۳۱۷کارت شناسایی ویژه بازرسین فنی کارگاهی و
مأمورین اجرائیات شعب
۱۰۰۰/۹۳/۱۱۸۴۶۱۳۹۳/۱۱/۲۵مشاهده
۳۱۸بازنشستگی مشمولین قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی ۱۰۰۰/۹۳/۱۱۸۳۹۱۳۹۳/۱۱/۲۵مشاهده
۳۱۹نحوه انشا و صدور آراء در کمیسیون های پزشکی بدوی و تجدید نظر ۱۰۰۰/۹۳/۱۱۰۸۲۱۳۹۳/۱۱/۱۱مشاهده
۳۲۰ارسال پیام کوتاه به مستمری بگیران جهت آگاهی بخشی ۱۰۰۰/۹۳/۱۱۰۸۳۱۳۹۳/۱۱/۱۱مشاهده
۳۲۱ نحوه محاسبه حق بیمه کارگران ساختمانی
مطابق قانون اصلاح ماده ۵قانون بیمه های
اجتماعی کارگران ساختمانی
۱۰۰۰/۹۳/۱۱۰۶۱۱۳۹۳/۱۱/۰۸مشاهده
۳۲۲تقسیط بدهی مستمری بگیران ۵۰۳۰/۹۳/۴۹۰۴۱۳۹۳/۱۱/۰۶مشاهده
۳۲۳یکنواخت سازی گواهی حضور در جبهه۵۰۱۰/۹۳/۳۷۴۳۱۳۹۳/۱۱/۰۵مشاهده
۳۲۴برگ پرداخت های مربوط به تقسیط حق بیمه مدت خدمت نظام وظیفه و مدت حضور در جبهه بیمه شدگان ۷۰۷۰/۹۳/۱۳۷۷۱۳۹۳/۱۱/۰۴مشاهده
۳۲۵اشتغال به کار مجدد بازنشستگان ۱۰۰۰/۹۳/۱۰۷۸۳۱۳۹۳/۱۱/۰۴مشاهده
۳۲۶ابلاغ دستورالعمل اداری موضوع ماده ۱۴۸ قانون کار به شماره ۱۸۳۶۸۴مورخ ۹۳/۱۰/۰۳۱۰۰۰/۹۳/۱۰۶۱۸۱۳۹۳/۱۰/۲۹مشاهده
۳۲۷نحوه بازرسی و نظارت بر پوشش بیمه ای کارگران ساختمانی ۱۰۰۰/۹۳/۱۰۶۱۹۱۳۹۳/۱۰/۲۹مشاهده
۳۲۸معرفی بیمه شدگان به کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون تامین اجتماعی ۱۰۰۰/۹۳/۱۰۵۹۶۱۳۹۳/۱۰/۲۸مشاهده
۳۲۹نحوه اخذ گزارش حوادث ناشی از کار۱۰۰۰/۹۳/۱۰۵۰۸۱۳۹۳/۱۰/۲۷مشاهده
۳۳۰وصول متمرکز سپرده موقت کارفرمایان ۱۰۰۰/۹۳/۹۳۲۶۱۳۹۳/۰۹/۲۹مشاهده
۳۳۱اصلاح آئین نامه اجرائی قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب جلسه مورخ ۸۵/۱۲/۲۶ هیات وزیران ۱۰۰۰/۹۳/۹۲۱۵۱۳۹۳/۰۹/۲۴مشاهده
۳۳۲مختومه نمودن کلاسه های اجرائی پرونده های غیر فعال ۱۰۰۰/۹۳/۸۳۷۶۱۳۹۳/۰۹/۰۵مشاهده
۳۳۳صدورگواهی ضمانت و یا تعهدکسراقساط
بازنشستگان و مستمری بگیران و نیزهمکاران
مستمری بگیرمتقاضی
۲۰۰۰/۹۳/۳۶۵۴۱۳۹۳/۰۹/۰۳مشاهده
۳۳۴ارائه گزارش سوابق خام۵۰۱۱/۹۳/۲۶۷۲۱۳۹۳/۰۸/۲۸مشاهده
۳۳۵بهبود فرایند مربوط به اجرای مواد ۴۲و ۴۳قانون تامین اجتماعی ۱۰۰۰/۹۳/۷۶۰۹۱۳۹۳/۰۸/۱۴مشاهده
۳۳۶شیوه برخورد اداری با ارباب رجوع ۱۰۰۰/۹۳/۷۱۲۷۱۳۹۳/۰۷/۳۰مشاهده
۳۳۷تداخل سوابق پرداخت حق بیمه با ماهیت اختیاری بیمه شدگان سازمان با سوابق صتدوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر ۵۰۱۰/۹۳/۲۵۲۱۱۳۹۳/۰۷/۲۰مشاهده
۳۳۸بیمه ایرانیان خارج از کشور ۱۰۰۰/۹۳/۶۶۹۷۱۳۹۳/۰۷/۱۴مشاهده
۳۳۹حق بیمه پروژه های مسکن مهر ۱۰۰۰/۹۳/۶۳۲۰۱۳۹۳/۰۷/۰۲مشاهده
۳۴۰نحوه ثبت و رسیدگی به اعتراض بیمه شدگان در سامانه نمایش اینترنتی سوابق۱۰۰۰/۹۳/۶۲۳۱۱۳۹۳/۰۶/۳۱مشاهده
۳۴۱مدارک و مستندات لازم
جهت صدور اعلامیه تهاتر بدهی حق بیمه
۲۰۰۰/۹۳/۲۵۸۷۱۳۹۳/۰۶/۲۴مشاهده
۳۴۲برونسپاری فرایند پذیرش اسناد خسارات متفرقه به کارگزاری های رسمی ۱۰۰۰/۹۳/۵۱۹۳۱۳۹۳/۰۶/۰۱مشاهده
۳۴۳واگذاری تعهدات کوتاه مدت
به کارفرمایان
۵۰۱۰/۹۳/۱۹۲۰۱۳۹۳/۰۵/۲۹مشاهده
۳۴۴واگذاری بخشی از فرایند پرداخت کمک بارداری به کارگزاری های رسمی سازمان ۱۰۰۰/۹۳/۴۹۹۶۱۳۹۳/۰۵/۲۷مشاهده
۳۴۵واگذاری درمان وزارت نیرو۵۰۱۰/۹۳/۱۷۴۸۱۳۹۳/۰۵/۱۹مشاهده
۳۴۶ایجاد وحدت رویه و تسریع در پاسخگویی
به مکاتبات و گزارشات سازمان بازرسی کل کشور
۱۰۰۰/۹۳/۴۶۷۳۱۳۹۳/۰۵/۱۸مشاهده
۳۴۷تعیین و تعدیل تعرفه ها و
حق الزحمه فعالیتهای جاری کارگزاریهای رسمی
۱۰۰۰/۹۳/۴۵۹۵۱۳۹۳/۰۵/۱۴مشاهده
۳۴۸سامانه استعلام پروانه مهارت فنی نیروی کارصنعت ساختمان و اخذ تعهد نامه۱۰۰۰/۹۳/۳۴۸۳۱۳۹۳/۰۴/۱۵مشاهده
۳۴۹نحوه بیمه پردازی فرزندان اناث مستمری بگیر ۱۰۰۰/۹۳/۳۴۰۳۱۳۹۳/۰۴/۱۴مشاهده
۳۵۰تعرفه های دولتی خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۳۹۳۱۰۰۰/۹۳/۲۷۶۲۱۳۹۳/۰۳/۲۸مشاهده
۳۵۱وحدت رویه در انتشار آمارهای رسمی سازمان
تامین اجتماعی
۱۰۰۰/۹۳/۲۷۱۵۱۳۹۳/۰۳/۲۶مشاهده
۳۵۲نحوه جایگزینی بیمه شدگان کارگران ساختمانی فاقد اشتغال در صنعت ساختمان۵۰۱۱/۹۳/۴۴۵۱۳۹۳/۰۳/۱۱مشاهده
۳۵۳اجرای پاره ای از فرآیندهای دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی از طریق کلرگزاریهای رسمی سازمان تامین اجتماعی ۱۰۰۰/۹۳/۱۵۴۸۱۳۹۳/۰۲/۲۴مشاهده
۳۵۴ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان در
سازمان تامین اجتماعی و شرکتها و مؤسسات تابعه
۱۰۰۰/۹۳/۹۵۶۵۱۳۹۳/۰۱/۰۸مشاهده
۳۵۵پروتز و اروتز ۱۰۰۰/۹۳/۹۱۳۹۳/۰۱/۰۵مشاهده
۳۵۶نحوه معرفی مشمولین قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب سال ۵۲به مراکز درمانی در موارد حادثه ناشی از کار ۵۰۱۰/۹۳/۱۱۳۹۳/۰۱/۰۵مشاهده
۳۵۷واگذاری بخشی از فرایند پرداخت کمک هزینه کفن و دفن به کارگزاریهای رسمی سازمان ۱۰۰۰/۹۲/۱۳۱۹۳۱۳۹۲/۱۲/۲۷مشاهده
۳۵۸معاینات پزشکی متقاضیان بیمه با ماهیت غیر اجباری ۱۰۰۰/۹۲/۱۳۲۰۰۱۳۹۲/۱۲/۲۸مشاهده
۳۵۹نحوه محاسبه و وصول حق بیمه ساختمانی متقاضیان پروانه ساختمانی از سال ۱۳۹۳۵۰۲۰/۹۲/۱۲۶۸۴۱۳۹۲/۱۲/۲۸مشاهده
۳۶۰معرفی نماینده خدمت گیرندگان متشکل و سازمان یافته۲۰۰۰/۹۲/۴۶۰۵۱۳۹۲/۱۲/۲۶مشاهده
۳۶۱دریافت لیست حق بیمه اینترنتی کارگاه ها توسط کارگزاریهای رسمی ۵۰۰۰/۹۲/۱۲۲۹۱۳۹۲/۱۲/۲۱مشاهده
۳۶۲بیمه شددگان تبدیل وضع یافته دستگاههای دولتی۵۰۱۰/۹۲/۴۷۷۹۱۳۹۲/۱۲/۱۹مشاهده
۳۶۳واگذاری بخشی از فرایند پرداخت کمک هزینه ازدواج به کارگزاریهای رسمی ۱۰۰۰/۹۲/۱۲۵۰۸۱۳۹۲/۱۲/۱۳مشاهده
۳۶۴اصلح بند ۴۴بخشنامه
تلخیص شده شماره ۱۵امور فنی بیمه شدگان
۵۰۱۰/۹۲/۴۵۳۰۱۳۹۲/۱۲/۰۶مشاهده
۳۶۵آئین نامه اجرایی ماده ۲۲۸قانون برنامه پنجم توسعه۵۰۱۰/۹۲/۴۴۶۸۱۳۹۲/۱۲/۰۵مشاهده
۳۶۶سوابق ایام خدمت مشمولین طرح پزشکان و
پیراپزشکان و دوره دستیاری (رزیدنتی) کارکنان سازمان
۵۰۲۰/۹۲/۴۴۵۳۱۳۹۲/۱۲/۰۴مشاهده
۳۶۷واگذاری بخشی از فرایند تشکیل پرونده مطالباتی کارگاهی به کارگزاریهای رسمی سازمان ۵۰۲۰/۹۲/۱۰۹۶۶۱۳۹۲/۱۱/۲۰مشاهده
۳۶۸تداخل سوابق پرداخت حق بیمه
با ماهیت اختیاری )غیر اجباری ( بیمه شدگان سازمان با سوابق صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر
۵۰۱۰/۹۲/۴۱۹۱۱۳۹۲/۱۱/۲۰مشاهده
۳۶۹امکان تقسیط حق بیمه مدت خدمت نظام وظیفه و مدت حضور در جبهه بیمه شدگان ۱۰۰۰/۹۲/۱۱۴۸۸۱۳۹۲/۱۱/۱۶مشاهده
۳۷۰بازنشستگی متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه ۱۰۰۰/۹۲/۱۱۲۳۲۱۳۹۲/۱۱/۱۰مشاهده
۳۷۱معاینات پزشکی متقاضیان بیمه با ماهیت اختیاری غیراجباری ۴۰۱۰/۹۲/۸۰۷۴۱۳۹۲/۱۰/۱۹مشاهده
۳۷۲قرارداد واگذاری درمان وزارت نفت۵۰۱۰/۹۲/۲۹۳۲۱۳۹۲/۰۸/۱۵مشاهده
۳۷۳بیمه اعضا و کارکنان افتخاری شوراهای حل اختلاف دادگستری در سراسر کشور ۱۰۰۰/۹۲/۷۷۶۴۱۳۹۲/۰۸/۱۱مشاهده
۳۷۴طرح جایگزینی پرداخت نقدی حق بیمه با پرداخت به صورت چک ۲۰۰۰/۹۲/۲۳۱۴۱۳۹۲/۰۷/۲۳مشاهده
۳۷۵واگذاری امور مزبوط به فزآیندهای مزتبط با بیمه شدگان
صاحبان حزف و مشاغل آساد و ادامه بیمه به طور اختیاری به کارگشاری های رسمی ساسمان
۵۰۱۰/۹۲/۲۶۳۱۱۳۹۲/۰۷/۲۰مشاهده
۳۷۶رفع برخی محدودیتهای فرزند یا فرزندان چهارم و به بعد بیمه شدگان و مستمری بگیران ۱۰۰۰/۹۲/۶۵۵۱۱۳۹۲/۰۷/۱۰مشاهده
۳۷۷حوادث کارگران شاغل در کارهای ساختمانی ۵۰۱۰/۹۲/۲۲۲۱۱۳۹۲/۰۶/۲۰مشاهده
۳۷۸میزان حق سرانه درمان بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد۵۰۱۰/۹۲/۱۹۵۲۱۳۹۲/۰۶/۰۳مشاهده
۳۷۹تائید ماده ۷ آئین نامه ادامه بیمه به طور اختیاری۵۰۱۰/۹۲/۱۹۸۰۱۳۹۲/۰۶/۰۲مشاهده
۳۸۰نحوه انتشار آمار و اطلاعات به مراجع برون سازمانی ۱۰۰۰/۹۲/۴۸۲۵۱۳۹۲/۰۵/۲۰مشاهده
۳۸۱چگونگی اجرای قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار(کد دار) و موارد مرتبط با آن ۱۰۰۰/۹۲/۴۶۰۱۱۳۹۲/۰۵/۱۴مشاهده
۳۸۲واگذاری درمان وزارت نیرو ۵۰۱۰/۹۲/۱۰۲۱۱۳۹۲/۰۳/۲۵مشاهده
۳۸۳واگذاری بخشی از فرآیند پرداخت هزینه پروتز و اروتز به کارگزاریهای رسمی ۱۰۰۰/۹۲/۲۴۱۲۱۳۹۲/۰۳/۲۰مشاهده
۳۸۴انجام معاینات پزشکی متقاضیان بیمه با ماهیت اختیاری ۱۰۰۰/۹۲/۲۴۱۳۱۳۹۲/۰۳/۲۰مشاهده
۳۸۵تعرفه های دولتی، غیر دولتی وخصوصی خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۳۹۲۱۰۰۰/۹۲/۲۱۶۱۱۳۹۲/۰۳/۱۱مشاهده
۳۸۶بیمه شدگان تغییر وضع یافته وزارت بهداشت، درمان و آموزش پسشکی
(مشمولیه مصوبه ۹۶/۵/۰۳مجلس شورای اسلامی)
۵۰۱۰/۹۲/۳۷۷۱۳۹۲/۰۲/۰۹مشاهده
۳۸۷بخشنامه درمورد افزایش رضایتمندی مراجعین و کاهش مشکلات و چالش های احتمالی کارگزاریها۷۰۷۰/۹۲/۵۴۱۳۹۲/۰۲/۰۸مشاهده
۳۸۸افزایش میزان پرداخت وقدی هزیىه خسارات متفرقه به بیماران بیمه شده۲۰۰۰/۹۱/۴۳۳۳۱۳۹۱/۱۲/۱۶مشاهده
۳۸۹تبیین وظایف مدیر عامل و اعضای هییت مدیره کارگزاریهای رسمی ۷۰۷۰/۹۱/۱۰۲۸۱۳۹۱/۱۲/۱۴مشاهده
۳۹۰تائیذ بنذ ۱۵بخش چهارم بخشنامه شماره یک مشترک
فنی ودرآمذ طی دادنامه شماه ۲۴۳-۲۴۴مورخ ۹۱/۵/۲هیات عمومی دیوان عذالت اداری
۵۰۲۰/۹۱/۱۱۶۶۱۱۳۹۱/۱۲/۱۳مشاهده
۳۹۱تأیید بخشنامه های ۱۱و ۱۱/۱جدید درآمد
به موجب
اجرای دادنامه شماره ۵۴۲مورخ ۹۰/۱۲/۱
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۵۰۲۰/۹۱/۱۱۳۶۸۱۳۹۱/۱۲/۰۲مشاهده
۳۹۲مشمولین قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت ۱۰۰۰/۹۱/۱۱۶۵۸۱۳۹۱/۱۲/۰۲مشاهده
۳۹۳بررسی اشتغال متقاضیان بهره مندی از قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار۵۰۱۰/۹۱/۴۴۷۱۱۳۹۱/۱۱/۲۴مشاهده
۳۹۴ماده ۱۰ آئین نامه اجرائی قانون بیمه های اجرایی قالیبافان بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار۵۰۱۰/۹۱/۴۱۸۷۱۳۹۱/۱۱/۰۳مشاهده
۳۹۵وضعیت مستمری از کارافتادگی جزئی ناشی از کار بیمه شدگانی که از شمول مقررات قانون تامین اجتماعی خارج میشوند۱۰۰۰/۹۱/۸۳۳۵۱۳۹۱/۰۹/۰۶مشاهده
۳۹۶تغییر شماره حساب عادی مقرری بگیران بیمه بیکاری نزد بانک رفاه کارگران به حساب متمرکز۲۰۰۰/۹۱/۲۷۴۷۱۳۹۱/۰۸/۲۲مشاهده
۳۹۷نحوه صدور و چاپ و تحویل برگه پرداخت های بیمه اختیاری، صاحبان حرف و مشاغل و …۷۰۷۰/۹۱/۶۸۲۱۳۹۱/۰۸/۱۷مشاهده
۳۹۸حوادث ناشی از کار ۱۰۰۰/۹۱/۶۷۳۸۱۳۹۱/۰۷/۱۹مشاهده
۳۹۹حق بیمه مدت خدمت نظام وظیفه کارکنان۲۰۰۰/۹۱/۱۸۲۱۱۳۹۱/۰۷/۰۴مشاهده
۴۰۰نحوه انجام پلاک برداری از کارگاه ها توسط کارگزاریهای رسمی ۷۰۷۰/۹۱/۵۲۲۱۳۹۱/۰۶/۲۸مشاهده
۴۰۱عناوین مختلف بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد ۷۰۷۰/۹۱/۴۸۱۱۳۹۱/۰۶/۲۶مشاهده
۴۰۲انجام برخی از امور به نیابت از بیمه شدگان، کارفرمایان و مستمری بگیران توسط کارگزاریهای رسمی ۷۰۷۰/۹۱/۳۹۹۱۳۹۱/۰۵/۲۵مشاهده
۴۰۳مواد ۹۷ و ۱۰۵ قانون تامین اجتماعی ۵۰۱۰/۹۱/۱۸۴۳۱۳۹۱/۰۵/۱۵مشاهده
۴۰۴تعرفه های خدمات تشخیصی درمانی سال ۱۳۹۱۱۰۰۰/۹۱/۳۰۵۱۳۹۱/۰۵/۱۴مشاهده
۴۰۵میزان حق سرانه درمان بیمه شدگان صاحبان حرف ومشاغل آزاد ۱۰۰۰/۹۱/۴۵۰۳۱۳۹۱/۰۵/۱۰مشاهده
۴۰۶واگذاری تعهدات کوتاه مدت به کارفرمایان ۵۰۱۰/۹۱/۱۵۴۸۱۳۹۱/۰۴/۲۸مشاهده
۴۰۷مدت خدمت نظام وظیفه مشمولین ماده ۹۵ قانون تامین اجتماعی ۱۰۰۰/۹۱/۳۹۷۵۱۳۹۱/۰۴/۲۷مشاهده
۴۰۸استفاده از درگاه های مختلف به منظور پرداخت غیر حضوری حق بیمه ۵۰۲۰/۹۱/۳۴۱۵۱۳۹۱/۰۴/۱۷مشاهده
۴۰۹یکسان سازی فرایند پرداخت حق الزحمه بازاریابی کارگزاریهای رسمی ۷۰۷۰/۹۱/۲۵۹۱۳۹۱/۰۴/۱۰مشاهده
۴۱۰نحوه رسیدگی به اعتراض مشمولین ماده ۳۱ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ۵۰۳۰/۹۱/۱۵۷۳۱۳۹۱/۰۴/۰۳مشاهده
۴۱۱بیمه پدیدآورندگان، نویسندگان کتاب و هنرمندان مشمول یارانه ۱۰۰۰/۹۱/۲۷۷۵۱۳۹۱/۰۳/۳۱مشاهده
۴۱۲اصلاح روش محاسبه مستمری بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت ۱۰۰۰/۹۱/۲۲۰۰۱۳۹۱/۰۳/۱۷مشاهده
۴۱۳دادنامه های شماره ۲۷۹ مورخ ۹۰/۰۷/۱۱ و ۱۷۸ مورخ ۸۱/۰۶/۰۳هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۵۰۱۰/۹۰/۵۱۵۱۳۱۳۹۰/۱۲/۰۷مشاهده
۴۱۴نحوه اجرای ماده ۹۰ قانون تامین اجتماعی ۱۰۰۰/۹۰/۵۱۸۳۷۱۳۹۰/۱۱/۱۸مشاهده
۴۱۵واگذاری درمان وزارت نیرو۵۰۱۰/۹۰/۵۰۶۴۱۱۳۹۰/۱۰/۱۷مشاهده
۴۱۶نحوه محاسبه حق بیمه واحدهای مسکونی که در قالب طرح های ساختمانی مسکن مهر احداث می گردد۱۰۰۰/۹۱/۵۱۱۹۴۱۳۹۰/۱۰/۱۰مشاهده
۴۱۷اصلاح نحوه محاسبه مستمری بیمه شدگان شاغل در دو کارگاه یا بیشتر به صورت همزمان ۱۰۰۰/۹۰۱۳۹۰/۰۹/۲۳مشاهده
۴۱۸نحوه صدور گواهی تمدید کارت بازرگانی ۵۰۲۰/۹۰/۵۰۲۲۹۱۳۹۰/۰۹/۰۲مشاهده
۴۱۹ممهور نمودن گواهی های ساختمانی به مهر برجسته و الصاق هولوگرام ۵۰۲۰//۴۲۴۰۶۱۳۹۰/۰۸/۱۷مشاهده
۴۲۰نحوه اجرای ماده ۳۱ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ۱۰۰۰/۹۰۵۴۸۳۱۳۹۰/۰۸/۰۹مشاهده
۴۲۱بازنشستگی بیمه شدگان براساس بند ۹۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۰کل کشور ۱۰۰۰/۱۰۶۱۹۳۰۱۳۹۰/۰۸/۰۲مشاهده
۴۲۲اصلا فرایند پرداخت تعهدات کوتاه مدت ۵۰۱۰/۱۸۲۲۹۱۳۹۰/۰۷/۲۴مشاهده
۴۲۳نحوه کسر حق بیمه از اضافه کاری دریافتی کارکنان شاغل در کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی ۵۰۲۰/۴۱۳۹۸۱۳۹۰/۰۷/۱۳مشاهده
۴۲۴صدور گواهی ضمانت و تعهد کسر اقساط جهت مستمری بگیران صندوق ۱۰۰۰/۱۰۷۶۵۲۹۱۳۹۰/۰۷/۰۵مشاهده
۴۲۵بیمه زنان سرپرست خانوار، مددجویان و مربیان مهدکودک خودمالک ۱۶۸۹۸۱۳۹۰/۰۵/۲۳مشاهده
۴۲۶دستورالعمل مدیریت تعارض منافع در سازمان تأمین اجتماعی و شرکتها و مؤسسات تابعه۱۰۰۰/۱۴۰۰/۲۷۹۵۱۴۰۰/۰۴/۰۵مشاهده