گروه فنی، مهندسی، قراردادی و حقوقی امورپیمان‌

4311 043 0912

logo

استانداردهای سازمان ملی استاندارد ایران

ردیفموضوعشمارهتاریخلینک
۱بلوک سیمانی تو خالی-قسمت دوم:روش های آزمون۷۰-۲۱۳۸۷مشاهده
۲سقف های تیرچه بلوک-قسمت ۱:خرپای تیرچه و تیرچه خرپایی-ویژگی ها و روش های آزمون۲۹۰۹-۱۱۳۹۵مشاهده
۳سقف های تیرچه بلوک-قسمت۱:خرپای تیرچه و تیرچه خرپایی-ویژگی ها و روش های آزمون(اصلاحیه شماره ۱)۲۹۰۹-۱-۱A۱۳۹۶مشاهده
۴بلوک های سقفی مورد مصرف در سقف های تیرچه بلوک-ویژگی ها و روش های آزمون۲۹۰۹-۲۱۳۸۵مشاهده
۵سقف های تیرچه بلوک-قسمت۳:تیرچه پیش تنیده-ویژگی ها و روش های آزمون۲۹۰۹-۳۱۳۹۵مشاهده
۶افزودنی های بتن،ملات و دوغاب – قسمت ۱: الزامات مشترک۲۹۳۰-۱۱۳۹۲مشاهده
۷افزودنی های بتن،ملات و دوغاب – قسمت ۲: افزودنی های بتن – ویژگی ها۲۹۳۰-۲۱۳۹۲مشاهده
۸افزودنی های بتن،ملات و دوغاب – قسمت ۳: افزودنی های ملات بنایی-ویژگی ها۲۹۳۰-۳۱۳۹۲مشاهده
۹افزودنی های بتن،ملات و دوغاب – قسمت۴: افزودنی های دوغاب برای تاندون های پیش تنیدگی-ویژگی ها۲۹۳۰-۴۱۳۹۲مشاهده
۱۰افزودنی های بتن،ملات و دوغاب – قسمت ۵: افزودنی های بتن پاششی – ویژگی ها۲۹۳۰-۵۱۳۹۲مشاهده
۱۱افزودنی های بتن،ملات و دوغاب – قسمت ۶: نمونه برداری،کنترل و ارزیابی انطباق۲۹۳۰-۶۱۳۸۸مشاهده
۱۲میل گرد های فولادی گرم نوردیده برای تسلیح بتن – ویژگی ها و روش های آزمون۳۱۳۲۱۳۹۲مشاهده
۱۳ورق های انعطاف پذیر عایق رطوبتی-ورق های قیری تقویت شده عایق رطوبتی سطوح-ویژگی ها۳۸۸۵۱۳۸۶مشاهده
۱۴مصالح ساختمانی-آجرهای رسی سبک غیر باربر با سوراخ های افقی و پنل های آجری رسی سبک غیر باربر با سوراخ های افقی – ویژگی ها۷۱۲۲۱۳۸۲مشاهده
۱۵مصالح ساختمانی- آجرهای رسی سبک غیر باربر با سوراخ های افقی و پنل های آجری رسی سبک غیر باربر با سوراخ های افقی -ویژگی ها(اصلاحیه شماره ۱)۷۱۲۲-A1۱۳۹۰مشاهده
۱۶مصالح ساختمانی- بلوک های سیمانی سبک غیر باربر-ویژگی ها۷۷۸۲۱۳۹۲مشاهده
۱۷مصالح ساختمانی- فراورده های عایق کاری حرارتی-واژه نامه۸۰۸۴۱۳۸۷مشاهده
۱۸بلوک ها و صفحات ساخته شده از دانه های پلی استایرن منبسط شونده – ویژگی ها ۱۱۱۰۸۱۳۸۷مشاهده
۱۹بلوک ها و صفحات ساخته شده از دانه های پلی استایرن منبسط شونده-ویژگی ها(اصلاحیه شماره ۱)۱۱۱۰۸-A1۱۳۹۱مشاهده
۲۰جداول بتنی پیش ساخته-ویژگی ها و روش های آزمون۱۲۷۲۸۱۳۸۸مشاهده
۲۱جداول بتنی پیش ساخته-ویژگی ها و روش های آزمون(اصلاحیه شماره ۱)۱۲۷۲۸-A1۱۳۹۲مشاهده
۲۲بلوک بتنی سبک سلولی غیر اتوکلاوی-ویژگی ها و روش های آزمون۱۴۵۰۴۱۳۹۷مشاهده
۲۳دریچه های آدم رو و آب گیر برای نواحی تردد وسایل نقلیه و پیاده رو-قسمت۱: تعاریف،رده بندی،اصول کلی طراحی،الزامات کارایی و روش های آزمون۱۴۹۷۶-۱۱۳۹۷مشاهده
۲۴دریچه های آدم رو و آب گیر برای نواحی تردد وسایل نقلیه و پیاده رو-قسمت۲:دریچه های آدم رو و آبگیر ساخته شده از چدن۱۴۹۷۶-۲۱۳۹۷مشاهده
۲۵دریچه های آدم رو و آب گیر برای نواحی تردد وسایل نقلیه و پیاده رو-قسمت۳:دریچه های آدم رو یا آبگیر ساخته شده از فولاد یا آلیاژهای آلومینیوم۱۴۹۷۶-۳۱۳۹۸مشاهده
۲۶دریچه های آدم رو و آب گیر برای نواحی تردد وسایل نقلیه و پیاده رو-قسمت۴:دریچه های آدم رو و آبگیر ساخته شده از بتن مسلح با فولاد۱۴۹۷۶-۴۱۳۹۸مشاهده
۲۷دریچه های آدم رو و آب گیر برای نواحی تردد وسایل نقلیه و پیاده رو-قسمت۵:دریچه های آدم رو و آبگیر ساخته شده از مواد کامپوزیتی۱۴۹۷۶-۵۱۳۹۸مشاهده
۲۸دریچه های آدم رو و آب گیر برای نواحی تردد وسایل نقلیه و پیاده رو-قسمت۶:دریچه های آدم رو و آبگیر ساخته شده از پلی پروپیلن(PP)،پلی اتیلن(PE) یا پلی (وینیل کلرید)صلب(PVC- U)۱۴۹۷۶-۶۱۳۹۸مشاهده
۲۹آجر رسی مورد مصرف در کف-ویژگی ها و روش های آزمون۱۹۴۸۱۱۳۹۳مشاهده
۳۰آجر ماسه آهکی-(آجر کلسیم-سیلیکاتی)-ویژگی ها۲۲۳۶۷۱۳۹۶مشاهده
۳۱فولاد برای تسلیح بتن-اتصال میلگرد های فولادی جوشکاری شده به روش فشاری گازی-روش آزمون و معیار پذیرش۲۲۴۴۲۱۳۹۶مشاهده